Theses on a related topic (having the same keywords):

zvukove a obrazove zaznamy, test proporcionality, nepripustny dukaz, inadmissible evidence, general personality right, audio and video recordings, purpose of civil proceedings, proportionality test, ucel civilniho procesu, vseobecne osobnostni pravo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Nováková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Důkaz audiovizuálním a zvukovým záznamem v civilním řízení | Theses on a related topic Display description

2.
Šidáková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zákonnost důkazů v civilním řízení | Theses on a related topic

3.
Balcarová, Marcela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava poručenství de lege ferenda | Theses on a related topic

4.
Břízová, Iva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Journalism
Bachelor's thesis defense: Zveřejňování informací o obětech trestné činnosti po novele „náhubkového“ zákona: Ochrana osobnosti a svoboda projevu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Zveřejňování informací o obětech trestné činnosti po novele „náhubkového“ zákona: Ochrana osobnosti a svoboda projevu | Theses on a related topic

5.
Číhalová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nezákonné důkazy v civilním procesu | Theses on a related topic

6.
Daňhelová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aplikace testu proporcionality (ÚS ČR, BVerfG SRN) | Theses on a related topic

7.
Formánková, Iveta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní rámec zajištění energetické bezpečnosti ČR | Theses on a related topic

8.
Homola, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Absolutně a relativně neúčinné důkazy a jejich použitelnost v trestním řízení | Theses on a related topic

9.
Horáčková, Iva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti - normy a limity jejich aplikace | Theses on a related topic

10.
Houbová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zásada veřejnosti a její projevy v soudních stadiích trestního řízení | Theses on a related topic

11.
Páleník, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Psychology
Bachelor's thesis defense: Zveřejňování informací o obětech trestné činnosti po novele „náhubkového“ zákona: Ochrana osobnosti a svoboda projevu | Theses on a related topic

12.
Schneeweis, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soudní kontrola ústavnosti v Kanadě a České republice: srovnávací studie | Theses on a related topic

13.
Šimšaj, Vladimír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Participačné práva dieťaťa | Theses on a related topic

14.
Tomíšek, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Systems and Data Processing
Bachelor's thesis defense: Právní aspekty služeb typu street view | Theses on a related topic

15.
Vejvodová, Dita
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Teorie plodů otráveného stromu a její aplikace v českém trestním řízení | Theses on a related topic

16.
Břízová, Iva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Journalism
Bachelor's thesis defense: Zveřejňování informací o obětech trestné činnosti po novele „náhubkového“ zákona: Ochrana osobnosti a svoboda projevu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Zveřejňování informací o obětech trestné činnosti po novele „náhubkového“ zákona: Ochrana osobnosti a svoboda projevu | Theses on a related topic

17.
Celer, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Důkaz získaný v rozporu s právem na ochranu osobnosti v civilním procesu | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Důkaz získaný v rozporu s právem na ochranu osobnosti v civilním procesu | Theses on a related topic

18.
Cviček, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní prostředky ochrany osobnosti | Theses on a related topic

19.
Divišová, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výkon rodičovské odpovědnosti | Theses on a related topic

20.
Duchoňová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní ochrana rodinné domácnosti a rodinného obydlí | Theses on a related topic

21.
Fiedler, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti - normy a limity jejich aplikace | Theses on a related topic

22.
Hastík, Viktor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti - normy a limity jejich aplikace | Theses on a related topic

23.
Jarolím, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost mateřské společnosti za protisoutěžní jednání člena koncernu | Theses on a related topic

24.
Jelínková, Vlasta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Nepřípustné důkazy v trestním řízení | Theses on a related topic

25.
Jiříček, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na ochranu osobnosti ve vztahu k médiím | Theses on a related topic

26.
Kantorová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti versus svoboda projevu | Theses on a related topic

27.
Kuběnová, Kamila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj chápání výjimek ze zákazu opatření s rovnocenným účinkem jako množství omezení | Theses on a related topic

28.
Kučera, Vladimír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Současné vývojové tendence práva na ochranu osobnosti | Theses on a related topic

29.
Plachetková, Lada
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Princip proporcionality v současné české judikatuře | Theses on a related topic

30.
Polanský, Stanislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Vybrané nástroje urychlení civilního sporného řízení | Theses on a related topic

31.
Sedláček, Robin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavněprávní aspekty euthanasie | Theses on a related topic

32.
Sedlák, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti - normy a limity jejich aplikace | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti - normy a limity jejich aplikace | Theses on a related topic

33.
Stehlík, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Svoboda projevu versus ochrana osobnosti | Theses on a related topic

34.
Striešková, Lucia
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Prostředky ochrany osobnostních práv | Theses on a related topic

35.
Šmikmátorová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Hledání proporcionality mezi ochranou práva vlastnického a ochranou kulturního dědictví v českém právním řádu | Theses on a related topic

36.
Šulc, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dokazování v trestním řízení ve světle teorie plodů z otráveného stromu | Theses on a related topic

37.
Tejnorová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Osobnostní práva a jejich ochrana ve světle aktuální soudní judikatury | Theses on a related topic

38.
Vajdíková, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Prostředky ochrany osobnosti | Theses on a related topic

39.
Valcová, Adriana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vlastní majetek nezletilého dítěte versus právo na výživné | Theses on a related topic

40.
Vlková, Renata maiden name: Hušková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti - normy a limity jejich aplikace | Theses on a related topic

41.
Votava, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti - normy a limity jejich aplikace | Theses on a related topic

42.
Zatloukal, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Nepřímá diskriminace. Filozoficko-právní analýza problému | Theses on a related topic

43.
Žůrková, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výkon rodičovské zodpovědnosti | Theses on a related topic