Theses on a related topic (having the same keywords):

ownership, vlastnicke pravo, obsah, flat, vlastnictvi, spoluvlastnictvi, neighbours, byt, sousedske vztahy, joint ownership

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Neudeková, Ilona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Společenství vlastníků jednotek (srovnání právní úpravy v ČR a SRN) | Theses on a related topic Display description

2.
Adámková, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava sousedských vztahů jako výraz vnějšího omezení vlastnického práva | Theses on a related topic

3.
Dohnalová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vlastnictví | Theses on a related topic

4.
Hájková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Věcná práva v Evropě (komparativní pohled) | Theses on a related topic

5.
Lilková, Vladimíra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defence: Nový zákon o katastru nemovitostí | Theses on a related topic

6.
Šmídová Malárová, Lenka maiden name: Malárová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / History of the Law and Roman Law
Dissertation defence: Římskoprávní vlivy v právní úpravě nabývání vlastnického práva přírůstkem v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic

7.
Zettelová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defence: Pojetí vlastnického práva ve starověkém Římě a v naší právní realitě (komparace) | Theses on a related topic

8.
Augustinová, Veronika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná správa)
Master's thesis defence: Vývoj cen nemovitostí v ČR | Theses on a related topic

9.
Bábíčková, Jarmila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Právní aspekty zápisu staveb do katastru nemovitostí | Theses on a related topic

10.
Brádková, Daniela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Právní úprava vlastnických vztahů v Československu v letech 1945-1989 | Theses on a related topic

11.
Brhláčová, Aneta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defence: Nemovitosti ve vlastnictví obcí | Theses on a related topic

12.
Brožková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nález pokladu a jeho právní úprava | Theses on a related topic

13.
Buczyk, Rostislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vydržení a nabytí vlastnického práva od neoprávněného | Theses on a related topic

14.
Buchta, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Změny na straně subjektů nájemního vztahu

15.
Cidlinová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Stát jako subjekt majetkový | Theses on a related topic

16.
Coufal, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development
Master's thesis defence: Byty a bydlení v ČR po roce 1989: regionálně geografické hodnocení | Theses on a related topic

17.
Částečková, Miroslava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defence: Vklad vlastnického práva k nemovitostem | Theses on a related topic

18.
Černá, Zdena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defence: Specifika volného času u rodin z rodinných domů a paneláků – kazuistická studie | Theses on a related topic

19.
Černý, Miloš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: History of the State and Law)
Advanced Master's thesis defence: Český právník Antonín Randa, jeho dílo a význam v kontextu doby | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defence: Český právník Antonín Randa, jeho dílo a význam v kontextu doby | Theses on a related topic

20.
Čížek, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defence: Pojetí vlastnického práva ve starověkém Římě a v naší právní realitě (komparace) | Theses on a related topic

21.
Dobišar, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sousedská práva | Theses on a related topic

22.
Doffková, Beáta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odraz římského práva v institutech současného českého práva - institut držby | Theses on a related topic

23.
Eyerová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zvíře jako předmět vlastnického práva | Theses on a related topic

24.
Frýdková, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Nakládání s majetkem územních samosprávných celků | Theses on a related topic

25.
Gajda, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defence: Způsoby nabývání pozemkového vlastnictví | Theses on a related topic

26.
Gálik, Ivo
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Katastr nemovitostí | Theses on a related topic

27.
Gawrecki, Stanislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defence: Nakládání s nemovitým majetkem územních samospráv | Theses on a related topic

28.
Gorecká, Marcela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Basics of Social Studies for Education, Music for Education
Bachelor's thesis defence: Spravedlnost v pojetí J. Rawlse a R. Nozicka | Theses on a related topic

29.
Hanáková, Marie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration (combination/specialization: Reg. Develop. & Admin.)
Bachelor's thesis defence: Využití dotačních titulů pro obecní bytovou výstavbu (na příkladu městké části Brno-střed) | Theses on a related topic

30.
Hauk, Stanislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Římskoprávní vlivy v Středním občanském zákoníku | Theses on a related topic

31.
Hlochová, Olga maiden name: Řezáčová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defence: Účelové komunikace ve světle právní úpravy | Theses on a related topic

32.
Hlochová, Olga maiden name: Řezáčová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Pozemní komunikace ve vlastnictví obcí a krajů | Theses on a related topic

33.
Hodková, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Komparace příčin fluktuace personálu v průmyslových firmách se zahraničním a českým vlastníkem | Theses on a related topic

34.
Hochmann, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defence: Právní problemtika sdružení bez právní subjektivity | Theses on a related topic

35.
Horák, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / History of the State and Law
Dissertation defence: Lichtenštejnové mezi konfiskací a vyvlastněním. Příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století | Theses on a related topic

36.
Horák, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defence: KONFISKACE A VYVLASTNĚNÍ Příspěvek k době prvorepublikové a k pozemkové reformě | Theses on a related topic

37.
Hroch, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo vlastnické a majetek státu | Theses on a related topic

38.
Cheníček, Stanislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defence: Pozemek a stavba v kontextu práva | Theses on a related topic

39.
Jakl, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defence: Problematika náhrad za omezení vlastnického práva k pozemku | Theses on a related topic

40.
Jandásek, Vlastimil
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Majetkové poměry v manželství a nesezdaném soužití | Theses on a related topic

41.
Jarošová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defence: Restituce církevního majetku | Theses on a related topic

42.
Kaňková, Iveta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Formy správy majetku po rekodifikaci soukromého práva | Theses on a related topic

43.
Kneblová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Bachelor's thesis defence: Kartografická analýza vybraných prvků zelené infrastruktury na území města Brna | Theses on a related topic

44.
Kolář, Viktor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defence: Vyvlastňování nemovitostí | Theses on a related topic

45.
Konečná, Lenka maiden name: Poledníková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defence: Vlastnické právo jako základní právo | Theses on a related topic

46.
Kostík, Radim
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defence: Určení vlastnictví | Theses on a related topic

47.
Kozojed, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defence: Vlastnictví bytů | Theses on a related topic

48.
Král, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Střet ochrany majetku s ochranou osobnosti škůdce | Theses on a related topic

49.
Krčilová, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, Social Anthropology
Bachelor's thesis defence: Lidé bez domova a předměty, které vlastní: Pilotní studie pro navazující etnografický výzkum | Theses on a related topic

50.
Krönerová, Simona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vliv římského práva na současný český právní systém | Theses on a related topic