Theses on a related topic (having the same keywords):

rozvrzeni pracovni doby, nerovnomerne rozvrzeni pracovni doby, pruzne rozvrzeni pracovni doby, konto pracovni doby, evidence pracovni doby, pracovnepravni vztahy, prestavky v praci, rovnomerne rozvrzeni pracovni doby, pracovni doba, nepretrzity odpocinek mezi dvema smenami, dny pracovniho klidu, jina vhodna uprava pracovni doby, zakonik prace, smena, doba odpocinku, nepretrzity odpocinek v tydnu, nocni prace, svatek, prace prescas, pracovni pohotovost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Szurman, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a doby odpočinku v českém pracovním právu | Theses on a related topic Display description

2.
Pavlíčková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba se zaměřením na práci přesčas | Theses on a related topic

3.
Dlouhá, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Pracovní doba a přestávky v práci | Theses on a related topic

4.
Kostková, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Pracovní doba podle nového zákoníku práce | Theses on a related topic

5.
Nečasová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba v české právní úpravě a úpravě ES | Theses on a related topic

6.
Chmelař, Radek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Pracovní doba podle nového zákoníku práce | Theses on a related topic

7.
Klinga, Zdenek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a doby odpočinku v českém pracovním právu | Theses on a related topic

8.
Mácová, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Pracovní doba a přestávky v práci

9.
Možárová, Marina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba - srovnání současné a předchozí právní úpravy v ČR | Theses on a related topic

10.
Buzrlová, Leona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Labour Law
Dissertation defense: Srovnání pracovních podmínek v zemích Evropy s úpravou v ČR | Theses on a related topic

11.
Buzrlová, Leona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Labour Law
Dissertation defense: Srovnání pracovních podmínek v zemích Evropy s úpravou v ČR | Theses on a related topic

12.
Frömel, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a pracovní pohotovost ve světle českého práva a práva EU | Theses on a related topic

13.
Hrušková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a pracovní pohotovost v úpravě komunitárního práva a českého pracovního práva | Theses on a related topic

14.
Kubinová, Gabriela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba - sociologické a pracovněprávní aspekty | Theses on a related topic

15.
Wieczorková, Diana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Rozvrhování a evidence pracovní doby | Theses on a related topic

16.
Železníková, Kateřina maiden name: Železníková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Labour Law)
Advanced Master's thesis defense: Způsoby obcházení zákonné úpravy pracovní doby v ČR s důrazem na flexibilní formy zaměstnání a jejich právní úpravu | Theses on a related topic

17.
Hladký, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a přestávky v práci | Theses on a related topic

18.
Holá, Štěpánka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Pracovní doba a doby odpočinku v českém pracovním právu | Theses on a related topic

19.
Jirsa, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava pracovní doby v zákoníku práce a Směrnici Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech pracovní doby | Theses on a related topic

20.
Kašpar, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Doby odpočinku | Theses on a related topic

21.
Kellnerová, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Labour Law)
Advanced Master's thesis defense: Pracovní doba, práce přesčas a organizace práce zaměstnanců ve zdravotnictví | Theses on a related topic

22.
Ptáčková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a práce přesčas – úprava nového zákoníku práce | Theses on a related topic

23.
Trundová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dovolená jako jedna z dob odpočinku | Theses on a related topic

24.
Tupá, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Doby odpočinku v unijní úpravě a v českém pracovním právu | Theses on a related topic

25.
Zbořilová, Ivana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a doby odpočinku | Theses on a related topic

26.
Drexlerová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Vznik pracovního poměru | Theses on a related topic

27.
Hermanová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Uplatnění autonomie vůle a smluvního principu v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

28.
Herzánová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Pracovněprávní vztahy zaměstnanců ve školství | Theses on a related topic

29.
Junková, Kamila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Diskriminace z důvodu věku v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

30.
Jurmanová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní smlouva | Theses on a related topic

31.
Klofáčová, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochranná a organizační funkce pracovního práva | Theses on a related topic

32.
Krsek, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

33.
Lakotová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | Theses on a related topic

34.
Obertan, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vznik, změna a zajištění závazků v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

35.
Pravdová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru | Theses on a related topic

36.
Slámová, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní podmínky | Theses on a related topic

37.
Slonka, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dovolená | Theses on a related topic

38.
Spirová, Irena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Labour Law)
Advanced Master's thesis defense: Pracovní doba se zaměřením na práci přesčas, její odměňování a kontrola | Theses on a related topic

39.
Stránský, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Aplikace občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

40.
Veselý, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovněprávní vztahy v letech 1950 až 1965 | Theses on a related topic

41.
Augustin, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Principy odměňování závislé práce a funkce mzdy | Theses on a related topic

42.
Baumann, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní poměr na dobu určitou a jeho důsledky pro postavení zaměstnance | Theses on a related topic

43.
Benátský, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dovolená | Theses on a related topic

44.
Blažík, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovněprávní vztahy úředníků státní správy - srovnání s úpravou zákoníku práce | Theses on a related topic

45.
Capcara, Robert
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty pracovněprávních vztahů s mezinárodním prvkem | Theses on a related topic

46.
Ciencialová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr | Theses on a related topic

47.
Česalová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Demokratizace českého právního řádu po r. 1989 | Theses on a related topic

48.
Dejmková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní princip v pracovním právu | Theses on a related topic

49.
Dresslerová, Nicole
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Právo na ochranu soukromí v pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnance | Theses on a related topic

50.
Drexlerová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní smlouva