Theses on a related topic (having the same keywords):

proporcionalita, test proporcionality, lidska prava, kulturni dedictvi, ochrana kulturniho dedictvi, vlastnictvi, kulturni pamatky, ochrana vlastnictvi, pamatkova pece

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Stará, Lucie maiden name: Vláčilová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Veřejný zájem a ochrana kulturních památek | Theses on a related topic Display description

2.
Stěhulová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana kulturních památek | Theses on a related topic

3.
Šmíd, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty ochrany kulturních památek | Theses on a related topic

4.
Černáková, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Prohlašování věcí za kulturní památky - návrhy de lege ferenda | Theses on a related topic

5.
Fogad, Dávid
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní ochrana investic vs. ochrana kulturního dědictví v mezinárodním právu | Theses on a related topic

6.
Fuglíčková, Soňa
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty prohlašování věcí za kulturní památky | Theses on a related topic

7.
Horák, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / History of the State and Law
Dissertation defense: Lichtenštejnové mezi konfiskací a vyvlastněním. Příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století | Theses on a related topic

8.
Horák, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: KONFISKACE A VYVLASTNĚNÍ Příspěvek k době prvorepublikové a k pozemkové reformě | Theses on a related topic

9.
Cholenský, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Střet ústavně chráněných hodnot v zákoně o státní památkové péči | Theses on a related topic

10.
Káňová, Jitka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Jak žijí památky Technického muzea v Brně | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Jak žijí památky Technického muzea v Brně | Theses on a related topic

11.
Kebrlová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Administrative and Environmental Law
Dissertation defense: Principy památkové péče | Theses on a related topic

12.
Klašková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavněprávní aspekty nakládání státních orgánů s provozními a lokalizačními údaji | Theses on a related topic

13.
Kocourek, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Administrative and Environmental Law
Dissertation defense: Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí, náhrady za omezení | Theses on a related topic

14.
Kochová, Kristina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Role a postavení restaurátora v České republice | Theses on a related topic

15.
Králíková, Veronika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Bachelor's thesis defense: Institucionální rámec památkové péče v UK | Theses on a related topic

16.
Lelková, Tereza
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Bachelor's thesis defense: Výdaje krajů ČR do památkové péče | Theses on a related topic

17.
Magrot, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Administrative Law)
Advanced Master's thesis defense: Ochrana nemovitého kulturního dědictví v právní úpravě České republiky a Portugalské republiky | Theses on a related topic

18.
Machová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Roman Law)
Advanced Master's thesis defense: Držba, vlastnictví, právní instituty jejich ochrany v právu římském a jejich odraz v české právní úpravě | Theses on a related topic

19.
Malá, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Arnoldova vila, současnost a reflexe ekonomických aspektů budoucího využití | Theses on a related topic

20.
Matulová, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Veřejná finanční podpora v procesu obnovy historického kulturního dědictví v ČR | Theses on a related topic

21.
Musialek, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana vlastnictví v judikatuře francouzské Ústavní rady | Theses on a related topic

22.
Nečas, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Obnova a nové využití kulturní památky v soukromém vlastnictví | Theses on a related topic

23.
Nováková, Petra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Současné možnosti komerčního využití kulturních památek na Břeclavsku a Hodonínsku | Theses on a related topic

24.
Pacherová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Ochrana architektury 20. a 21. století. Příklady z regionální praxe v České republice a v Evropě | Theses on a related topic

25.
Petrová, Pavlína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Revitalizace barokního mlýna Řikonín | Theses on a related topic

26.
Pincová, Věra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Památková péče a cestovní ruch, specifické problémy lokalit v ČR | Theses on a related topic

27.
Polachová, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty prohlašování věcí za kulturní památky | Theses on a related topic

28.
Pozdíšková, Natálie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana kulturního dědictví | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ochrana kulturního dědictví | Theses on a related topic

29.
Samková, Aneta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Aspekty výuky problematiky správy v oblasti kultury na střední odborné škole | Theses on a related topic

30.
Sedláček, Robin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavněprávní aspekty euthanasie | Theses on a related topic

31.
Schneeweis, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soudní kontrola ústavnosti v Kanadě a České republice: srovnávací studie | Theses on a related topic

32.
Skalíková, Kateřina maiden name: Chmelová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Současné směry v neformálním vzdělávání v architektuře a památkové péči | Theses on a related topic

33.
Solanská, Kristýna
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Ochrana kulturních památek | Theses on a related topic

34.
Štěpánková, Aneta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní regulace památkové péče | Theses on a related topic

35.
Trödlerová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Památková péče a její personální aspekty | Theses on a related topic

36.
Vyhnánek, Ladislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Omezení osobní svobody v právním řádu ČR | Theses on a related topic

37.
Žižková, Soňa maiden name: Hanušová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Principy ochrany kulturní památky ve spoluvlastnictví | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Principy ochrany kulturní památky ve spoluvlastnictví | Theses on a related topic

38.
Adamová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vlastnictví a životní prostředí | Theses on a related topic

39.
Ambrožová, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Vyvlastnění a ochrana základních lidských práv | Theses on a related topic

40.
Anderová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Prezentace kulturního dědictví prostřednictvím naučné stezky pánů z Boskovic | Theses on a related topic

41.
Antonovičová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Závazky plynoucí z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a jejich monitorování v ČR a vybraných státech | Theses on a related topic

42.
Bábíčková, Jarmila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Právní aspekty zápisu staveb do katastru nemovitostí | Theses on a related topic

43.
Babíková, Kristína
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Ochrana a obnova funkcionalistické architektury v Žilině | Theses on a related topic

44.
Bahenská, Zdeňka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pravomoci ES (EU) a jejich vymezení ve vztahu k členským státům

45.
Balabánová, Blanka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Péče o kulturní hodnoty v ČR- problémy, východiska | Theses on a related topic

46.
Balaštíková, Lada
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Život v zařízení sociálních služeb pro mentálně postižené osoby | Theses on a related topic

47.
Balcarová, Marcela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava poručenství de lege ferenda | Theses on a related topic

48.
Balíková, Dagmar
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Vyvlastňování nemovitostí | Theses on a related topic

49.
Báňová, Veronika maiden name: Margoldová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv rodinného prostředí na rozhodnutí stát se dobrovolníkem v Hospici sv. Alžběty | Theses on a related topic

50.
Bártková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo dítěte znát svůj původ v kontextu lidskoprávních standardů | Theses on a related topic