Theses on a related topic (having the same keywords):

commercial law, obchodni pravo, judikatura, judicature, constitutional court, ustavni soud

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

151.
Fuksa, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předběžná otázka v trestním řízení | Theses on a related topic Display description

152.
Grolich, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nejnovější tendence judikatury Evropského soudního dvora v oblasti ochranných známek | Theses on a related topic

153.
Grycová, Michala
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vlastnické právo | Theses on a related topic

154.
Grygar, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / EC Law
Dissertation defense: Judikatura soudů Evropské unie v oblasti základních práv | Theses on a related topic

155.
Hanák, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Constitutional Law and Theory of State)
Advanced Master's thesis defense: Koncept lidských práv a jeho dopad na výkon práva v demokracii | Theses on a related topic

156.
Hašková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy | Theses on a related topic

157.
Hegerová, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Velké právní systémy | Theses on a related topic

158.
Heinrichová, Romana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Srovnávací analýza voleb prvého a druhého řádu v ČR v roce 2010 | Theses on a related topic

159.
Heinzel, Arnold
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Nekalé obchodní praktiky v právu EU | Theses on a related topic

160.
Hermann, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Materiální právní stát jako justiciabilní koncept: rozbor judikatury Ústavního soudu ČR | Theses on a related topic

161.
Hornák, Pavol
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Klamavost firmy (rozbor judikatury vyšších soudů) | Theses on a related topic

162.
Hruška, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Věcná břemena jako předmět transferových daní | Theses on a related topic

163.
Hrušková, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Televizní reklama v judikatuře | Theses on a related topic

164.
Humpová, Jana maiden name: Kolářová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Normotvorná pravomoc obecní samosprávy | Theses on a related topic

165.
Husseini, Faisal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Mechanismy ochrany práv osob ve výkonu trestu odnětí svobody | Theses on a related topic

166.
Hušková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defense: Trestný čin vs. přestupek | Theses on a related topic

167.
Chromá, Edita
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Aktuální otázky správního soudnictví | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Aktuální otázky správního soudnictví | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Aktuální otázky správního soudnictví | Theses on a related topic

168.
Chromčáková, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Praktické problémy zajištění závazků v zrcadle české judikatury | Theses on a related topic

169.
Ilčin, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vytěsnění minoritního akcionáře (Squeeze-out)

170.
Ilečková, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení a úloha prezidenta v ústavním prostředí v ČR | Theses on a related topic

171.
Jadrníček, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava obchodní firmy v ČR | Theses on a related topic

172.
Jakubec, Radim
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dozorčí rada akciové společnosti | Theses on a related topic

173.
Jamborová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Klamavé praktiky v soutěžních vztazích

174.
Jančová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Manuál pro tvorbu právně nezávadné reklamy zaměřené na děti | Theses on a related topic

175.
Janeba, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Fúze akciových společností v českém právu | Theses on a related topic

176.
Janek, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy | Theses on a related topic

177.
Janošková, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Jednání podnikatele v aktuální judikatuře | Theses on a related topic

178.
Janoušková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Administrative Law)
Advanced Master's thesis defense: Úloha veřejného ochránce práv v systému soudnictví
Advanced Master's thesis defense: Úloha veřejného ochránce práv v systému soudnictví | Theses on a related topic

179.
Jařabáčová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy | Theses on a related topic

180.
Jedlička, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Judikatura Soudního dvora ohledně uplatňování daně z přidané hodnoty | Theses on a related topic

181.
Jelínek, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Poplatky za studium | Theses on a related topic

182.
Jezdinský, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

183.
Jirátko, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Franchisingové smlouvy v judikatuře a právní praxi | Theses on a related topic

184.
Jirout, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Trestné činy ublížení na zdraví a ohrožení pod vlivem návykové látky v souvislosti s dopravními nehodami | Theses on a related topic

185.
Kalinová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Judikatura Nejvyšších soudů ČR a USA ve věcech nekalé soutěže | Theses on a related topic

186.
Kamrád, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Klamavá reklama v evropském kontextu | Theses on a related topic

187.
Kaňa, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní předpisy samosprávy a noční klid | Theses on a related topic

188.
Káňová, Marcela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soudobá rozhodovací praxe rakouských soudů ve věcech nekalé soutěže | Theses on a related topic

189.
Kaplanová, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy | Theses on a related topic

190.
Kolajíková, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Uznání dluhu v judikatuře a praxi | Theses on a related topic

191.
Kölblová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Vysoká škola v judikatuře Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vysoká škola v judikatuře Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vysoká škola v judikatuře Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu | Theses on a related topic

192.
Konečná, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Neplatnost směnky ve světle aktuální judikatury | Theses on a related topic

193.
Kopečný, Zdeněk
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Právo na informace jako součást svobody projevu | Theses on a related topic

194.
Koutná, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kategorizace právnických osob | Theses on a related topic

195.
Koutný, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Katastr nemovitostí - aktuální otázky | Theses on a related topic

196.
Kožín, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestní dovolání v judikatuře Nejvyššího soudu a Ústavního soudu

197.
Králíček, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: International Private Law)
Advanced Master's thesis defense: Působnost článku 24 nařízení Brusel I bis | Theses on a related topic

198.
Kramolišová, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

199.
Kratina, Milan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Legislativní "přílepky" v České republice | Theses on a related topic

200.
Křížková, Jana maiden name: Netíková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Místní poplatky z hlediska judikatury