Theses on a related topic (having the same keywords):

mentalna anorexia, body image, telesne sebaponatie, eating disorders, sebasystem, sebaucta, self-system, bulimia nervosa, self-esteem, poruchy prijmu potravy, mentalna bulimia, anorexia nervosa, vedomie vlastnej ucinnosti, self-efficacy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

251.
Králová, Veronika maiden name: Kikerlová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Postoj budoucích učitelů k žákům s poruchami chování | Theses on a related topic Display description

252.
Kramářová, Dita
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Self-efficacy, other-efficacy a relation-inferred self-efficacy tanečníků standardních a latinskoamerických tanců | Theses on a related topic

253.
Krausová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Sebehodnocení žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a jejich pozice ve školní třídě | Theses on a related topic

254.
Krejčová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Osobnostní charakteristiky fotbalových chuligánů | Theses on a related topic

255.
Kretová, Katarína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Sebahodnotenie v adolescencii: Vplyv zamerania sa na vlastne uspechy a neuspechy | Theses on a related topic

256.
Krchňáková, Daniela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Vztahy na dálku - konflikty a sebehodnocení | Theses on a related topic

257.
Kropáčková, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Role časové perspektivy v kontextu vědomí vlastní účinnosti a osobní pohody v mladé dospělosti | Theses on a related topic

258.
Kuba, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Konstruktová validita Bochumského osobnostního dotazníku | Theses on a related topic

259.
Kumstátová, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Work
Bachelor's thesis defense: Souvislost mezi citovou vazbou, fyzickou atraktivitou a pocity osamělosti v období vynořující se dospělosti | Theses on a related topic

260.
Kupčíková, Alžběta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism), Psychology
Bachelor's thesis defense: Vědomí vlastní účinnosti (self-efficacy) v období vynořující se dospělosti | Theses on a related topic

261.
Ladmanová, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Původ stresu a jeho vnímání u žen trpících záchvatovitým přejídáním | Theses on a related topic

262.
Lakomá, Denisa maiden name: Lakomá
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Faktory ovlivňující pojetí nemoci u adolescentů s cukrovkou I. typu | Theses on a related topic

263.
Lazniová, Silvia
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science (Combined) / Nursing
Bachelor's thesis defense: Problematika poruch příjmu potravy u dospívajících dívek se zaměřením na mentální anorexii a bulimii | Theses on a related topic

264.
Lebedová, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Self-efficacy jako moderátor vztahu mezi pracovní autonomií a pracovním výkonem | Theses on a related topic

265.
Lošťáková, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Self-efficacy a locus of control v kontextu snižování nadváhy | Theses on a related topic

266.
Lukáčová, Iveta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Rozvod rodičov a iné prediktory dôvery v partnera a postojov k manželstvu | Theses on a related topic

267.
Lysáková, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Self-efficacy a copingové strategie u dětí se specifickými poruchamu učení | Theses on a related topic

268.
Macek, David
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies), Psychology
Bachelor's thesis defense: LARP - nošení "masky" a její důsledky pro adolescenty | Theses on a related topic

269.
Macková, Renata
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Problematika anorexie a bulimie na středních školách | Theses on a related topic

270.
Macurová, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Psychology
Bachelor's thesis defense: Sebedůvěra a subjektivní definice pojmu "přiměřená sebedůvěra" | Theses on a related topic

271.
Macháč, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies), Psychology
Bachelor's thesis defense: Strategie zvládání strachu v horolezectví a jejich uplatnění v běžném životě | Theses on a related topic

272.
Macháčkova, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Work
Bachelor's thesis defense: Vztah mezi spolurodičovstvím, vědomím vlastní účinnosti a postoji k různým typům porozvodové péče. | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vztah mezi spolurodičovstvím, vědomím vlastní účinnosti a postoji k různým typům porozvodové péče. | Theses on a related topic

273.
Machačová, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Osobnostní charakteristiky a self-efficacy ve vztahu s relapsem v průběhu substituční udržovací terapie u závislých na heroinu | Theses on a related topic

274.
Maková, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism), Psychology
Bachelor's thesis defense: Členství v pro-ana komunitě v kontextu diagnózy mentální anorexie | Theses on a related topic

275.
Malíková, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
Master's thesis defence: Mýtus krásy, ženy a současná společnost | Theses on a related topic

276.
Malušková, Marta maiden name: Pečinková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv sportu na sebehodnocení dětí mladšího školního věku | Theses on a related topic

277.
Marešová, Barbara
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vybrané osobnostní charakteristiky a přesvědčení ovlivňující orální zdraví a zdraví podporující chování v oblasti stomatologické prevence | Theses on a related topic

278.
Maříková, Eliška
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Online sexualita: psychologické a sociodemografické charakteristiky těch, kteří hledají sexuální partnery nebo partnerky přes internet | Theses on a related topic

279.
Maříková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Postoje studentů speciální pedagogiky z hlediska implicitní a explicitní kognice: k oboru speciální pedagogiky, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a k získaným kompetencím k vykonávání budoucí profese | Theses on a related topic

280.
Matoušková, Denisa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Používání sociálních sítí ve vztahu k osobní pohodě, sebehodnocení a osamělosti | Theses on a related topic

281.
Matulová, Alexandra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Fyzická aktivita dospělých: Mapování, motivace, vztah k vybraným charakteristikám osobnosti a životní spokojenosti | Theses on a related topic

282.
Mešterová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztah mezi self-efficacy, transformačním leadershipem a efektivitou leadera | Theses on a related topic

283.
Moravová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Zvládání zátěže: efektivita strategií zvládání a jejich změny v čase | Theses on a related topic

284.
Motyčková, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Základní formy poruch příjmu potravy a jejich terapie | Theses on a related topic

285.
Mourová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, Psychology
Bachelor's thesis defense: Dospívající a (ne)bezpečné blogy: pro-ana komunity online | Theses on a related topic

286.
Mužík, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv vnímané hrozby na podporu restriktivní politiky | Theses on a related topic

287.
Nádeníčková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Problematika duševních poruch u dětí v psychiatrické léčebně | Theses on a related topic

288.
Nečasová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Lower Secondary School Teacher Training in Technical Education
Master's thesis defence: Adaptační pobyt jako součást prevence sociálně patologických jevů | Theses on a related topic

289.
Němcová, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Psychology
Bachelor's thesis defense: Hospitalizace jako možný způsob léčby poruch příjmu potravy | Theses on a related topic

290.
Nohel, Jan
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Vliv školního stravování na výživový stav dětí | Theses on a related topic

291.
Nohýnková, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / Clinical Psychology
Dissertation defense: Tělesné sebepojetí a globální sebehodnocení u obézních pacientů v redukční léčbě | Theses on a related topic

292.
Nohýnková, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Tělesné sebepojetí a globální sebehodnocení u obézních pacientů v redukční léčbě (teze disertační práce) | Theses on a related topic

293.
Nosková, Štěpánka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Osobností souvislosti zvládání zátěže u dlouhodobě nezaměstnaných | Theses on a related topic

294.
Nováková, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Sebehodnocení dětí staršího školního věku se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

295.
Nováková, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Prožívání partnerské žárlivosti u mladých žen: Souvislost s hodnocením blízkosti vztahu, důvěrou v partnera, sebehodnocením ženy a délkou vztahu | Theses on a related topic

296.
Novotná, Petra maiden name: Kočová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Prožívání a vnímání tance tanečníky rozličných stylů | Theses on a related topic

297.
Novotná, Soňa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Intervence u žáků s problémy v chování při jejich přechodu na 2. stupeň základní školy | Theses on a related topic

298.
Obrtlík, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Self-efficacy u boxerů v mladší dospělosti | Theses on a related topic

299.
Ondrová, Alžběta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Psychologické souvislosti odpuštění u lidí v mladé dospělosti | Theses on a related topic

300.
Ostřížková, Lenka
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Vnímání body image u adolescentů | Theses on a related topic