Theses on a related topic (having the same keywords):

mentalna anorexia, body image, telesne sebaponatie, eating disorders, sebasystem, sebaucta, self-system, bulimia nervosa, self-esteem, poruchy prijmu potravy, mentalna bulimia, anorexia nervosa, vedomie vlastnej ucinnosti, self-efficacy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

351.
Šalomounová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Bachelor's thesis defense: Muzikoterapie a smyčcové nástroje | Theses on a related topic Display description

352.
Šarkovská, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Motivace dobrovolníků v organizaci věnující se rozvoji dětí a mládeže | Theses on a related topic

353.
Šašinková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Význam tance a pohybu jako terapeutického prostředku pro duševně nemocné | Theses on a related topic

354.
Šidlejová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vzájemný vztah jednotlivých složek hardiness a self-efficacy k vybraným charakteristikám osobnosti dospívajících jedinců z dětských domovů | Theses on a related topic

355.
Šimko, Ladislav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Emerging adulthood - analýza existujícího datového souboru od univerzitních studentů | Theses on a related topic

356.
Šimková, Terezie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Sebereflexe učitelky mateřské školy | Theses on a related topic

357.
Škardová, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Sebepojetí asistenta pedagoga ve školní třídě | Theses on a related topic

358.
Škoda, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Naděje, pozitivní mentální zdraví a sebeúčinnost u pacientů s roztroušenou sklerózou ve srovnání s běžnou populací | Theses on a related topic

359.
Šmídová, Sylva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years) / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defense: Body image a stravovací zvyklosti u dětí | Theses on a related topic
Dissertation defense: Body image a stravovací zvyklosti u dětí | Theses on a related topic

360.
Šmoldasová, Gabriela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Dítě, jako nepřímá oběť domácího násilí v kontextu sociálně patologických jevů | Theses on a related topic

361.
Štěpánková, Adéla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Sebehodnocení v adolescenci: role výchovy a zvládacích strategií adolescentů | Theses on a related topic

362.
Štěpánová, Aneta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Psychosociální charakteristiky českých adolescentů: Srovnání 4 kohort | Theses on a related topic

363.
Štípal, Daniel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Postoje učitelů k inkluzivnímu vzdělávání | Theses on a related topic

364.
Štipčáková, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Více vad)
Master's thesis defence: Metodická příručka k prevenci poruch příjmu potravy pro pedagogy pracující na druhém stupni základní školy | Theses on a related topic

365.
Šuláková, Iva maiden name: Kristová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Sebepojetí dítěte ve vztazích | Theses on a related topic

366.
Šustrová, Magda
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Analýza faktorů pracovní spokojenosti zaměstnanců | Theses on a related topic

367.
Švábenská, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv partnerského vztahu, neuroticismu a extraverze na životní spokojenost a sebehodnocení u osob v období mladé dospělosti | Theses on a related topic

368.
Švecová, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism), Psychology
Bachelor's thesis defense: Partnerské vztahy a sexuální život a jejich souvislosti se sebehodnocením ve stáří | Theses on a related topic

369.
Švecová, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Psychosociální charakteristiky adolescentů sledujících sexuální a násilné obsahy na internetu a jejich souvislosti | Theses on a related topic

370.
Tesařová, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Family Education and Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Psychosociální aspekty poruch příjmu potravy u dospívajících | Theses on a related topic

371.
Tichý, Jakub
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Sebepojetí dětí s poruchami chování | Theses on a related topic

372.
Tlustošová, Pavlína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies), Psychology
Bachelor's thesis defense: Sebeprezentační strategie a tendence v období "vynořující se dospělosti" | Theses on a related topic

373.
Tomášková, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Psychology
Bachelor's thesis defense: Self-monitoring a self-esteem jako determinanty Impression Managementu | Theses on a related topic

374.
Tomešová, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Media Studies and Journalism, Sociology
Bachelor's thesis defense: Mediální obraz těhotenství ve vybraných časopisech pro rodinu | Theses on a related topic

375.
Tučková, Terezie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv aktivního zapojení příslušníka římskokatolické církve na jeho tělesné sebepojetí | Theses on a related topic

376.
Turková Hájková, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Žena s postižením v roli matky | Theses on a related topic

377.
Uřičářová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Souvislosti mezi pozitivitou, stresem, mírou kreativity a užitím fyzických trestů ve výchově | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Souvislosti mezi pozitivitou, stresem, mírou kreativity a užitím fyzických trestů ve výchově | Theses on a related topic

378.
Vacková, Aneta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Specifika tradičních lezců na pískovcových skalách v porovnání se sportovními lezci z hlediska rysů osobnosti, resilience a self-efficacy | Theses on a related topic

379.
Valčuhová, Květa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv environmentální výchovy na děti s poruchami chování | Theses on a related topic

380.
Vampolová, Adéla maiden name: Štrbáňová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Self-efficacy kurátorů pro děti a mládež | Theses on a related topic

381.
Vašek, Petr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Teorie plánovaného jednání v řešení problémového jednání žáka učitelem | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Teorie plánovaného jednání v řešení problémového jednání žáka učitelem | Theses on a related topic

382.
Vašíček, Michal
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Bachelor's thesis defense: Ortorexia a vybrané sportovní činnosti | Theses on a related topic

383.
Vinceová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Životní smysluplnost u osob s poruchami příjmu potravy | Theses on a related topic

384.
Vlachynská, Olga maiden name: Trampotová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Social Antropology
Bachelor's thesis defense: Porozvodová situace: Popouzení dítěte proti nerezidenčnímu rodiči a jeho sebehodnocení | Theses on a related topic

385.
Vojkovská, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vyhlídky na budoucí zaměstnání dospívajících v kontextu některých psychosociálních faktorů. | Theses on a related topic

386.
Vránová, Kateřina
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Vliv balančních cvičení na koni na somatognostické schopnosti jezdce | Theses on a related topic

387.
Vycudilíková, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Výživa sportovců | Theses on a related topic

388.
Wolfová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vybrané psychologické aspekty pracovní angažovanosti u středoškolských učitelů | Theses on a related topic

389.
Zahrádková, Helena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Psychology
Bachelor's thesis defense: Proměna ženského vnímání vlastního těla po porodu | Theses on a related topic

390.
Zelenková, Dana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Vzdělávání a sebehodnocení žáků se specifickými poruchami učení na středních školách | Theses on a related topic

391.
Zemánková, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vnímání nevěry u žen v období vynořující se dospělosti; souvislost s emočním poutem k předchozímu partnerovi, citovou vazbou a sebehodnocením | Theses on a related topic

392.
Zichová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Srovnání výuky problematiky poruch příjmu potravy v evropských zemích a ČR | Theses on a related topic