Theses on a related topic (having the same keywords):

konzularna ochrana, consular representation, citizenship of the european union, consular assistance, european law, obcianstvo eu, diplomatic protection, european union, consular protection, diplomaticka ochrana, europska unia, konzularna pomoc, konzularne zastupenie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Frasch, Ivan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies and International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Diplomatická a konzulárna ochrana v kontexte občianstva Únie | Theses on a related topic Display description

2.
Andrejka, Juraj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defense: Dopravná nehodovosť v Českej republike a ďalších európskych krajinách | Theses on a related topic

3.
Baková, Eliška
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Technická harmonizace a technické normy v právu EU | Theses on a related topic

4.
Barillová, Vladimíra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: EÚ ako normatívny aktér (príklad podpory medziľudských kontaktov v Gruzínsku v rámci programu Východného partnerstva) | Theses on a related topic

5.
Baško, Matej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty vystoupení z Evropské unie | Theses on a related topic

6.
Belianská, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: EÚ a Stredozemný región - kooperácia alebo dominancia? | Theses on a related topic

7.
Beňo, Patrik
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Vzťahy Európskej únie a Brazílie: spolupráca od naviazania strategického partnerstva | Theses on a related topic

8.
Bezegová, Edita
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / European Studies, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies)
Bachelor's thesis defense: Mediální agenda EU: trendy a současný stav | Theses on a related topic

9.
Blahušiak, Igor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Meziinstitucionální dohody a jejich místo v evropském právu | Theses on a related topic

10.
Císek, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nepřímý účinek směrnice v judikatuře českých soudů | Theses on a related topic

11.
Csicsaiová, Katarína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Ochrana osobných údajov v EÚ a právo byť zabudnutý | Theses on a related topic

12.
Cubinková, Tatiana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Rozpočet Európskej únie | Theses on a related topic

13.
Čúzyová, Monika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Stálo to za to? Hodnotenie dopadov realizácie EHMK v Košiciach | Theses on a related topic

14.
Ďaďová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Ålandské ostrovy a ich postavenie v Európskej únii | Theses on a related topic

15.
Ďaďová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Výbor regiónov: od poradného orgánu k druhej komore Európskeho parlamentu? | Theses on a related topic

16.
Demčík, Vladimír
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Kolektívne investovanie v Slovenskej republike a možnosti jeho rozvoja | Theses on a related topic

17.
Depešová, Bibiana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Konvergence cenových hladin v EU | Theses on a related topic

18.
Dunaj, Matúš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Ekonomické sankce vůči Rusku a jejich právní dopad | Theses on a related topic

19.
Dvořáková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Role diplomatické ochrany v soudobém mezinárodním právu | Theses on a related topic

20.
Fáber, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Vplyv politických procesov v Turecku po 15. júli 2016 na jeho vzťahy s Európskou úniou | Theses on a related topic

21.
Fančová, Denisa
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Ochrana demokratických hodnôt v Európskej únii: Prípadová štúdia Poľska | Theses on a related topic

22.
Funková, Jaroslava
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / International Relations, Sociology
Bachelor's thesis defense: Vliv evropské integrace na slovenský nacionalismus | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vplyv európskej integrácie na slovenský nacionalizmus | Theses on a related topic

23.
Furicová, Andrea
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Bachelor's thesis defense: Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů - komparace v rámci EU | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů - komparace v rámci EU | Theses on a related topic

24.
Gálová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Pôsobenie slovenských neštátnych aktérov v oblasti geneticky modifikovaných organizmov na národnej a nadnárodnej úrovni | Theses on a related topic

25.
Gnap, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Železniční infrastrukturní poplatky | Theses on a related topic

26.
Haško, Michal
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Quantitative Methods in Economy / Mathematical and Statistical Methods in Economics
Master's thesis defence: Revízie HDP: vlastnosti a predikovateľnosť | Theses on a related topic

27.
Herkeľ, Radovan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Porovnání implementace strukturálních fondů ve vybraných zemích | Theses on a related topic

28.
Hojer, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Občanství EU | Theses on a related topic

29.
Hollý, Matej
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: SIFI - systémově významné finanční instituce, jejich podstata, význam a dopady na bankovní systém EU | Theses on a related topic

30.
Horná, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Premeny slovenskej ekonomiky za tretej Mečiarovej vlády (1994-1998) | Theses on a related topic

31.
Horvatovič, Matúš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies under way
Programme/field: International Relations / International Relations
Master's thesis defence: Novoobjavené partnerstvo: vzťahy Slovenska a Izraela od roku 2015 | Theses on a related topic

32.
Hrdličková, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: Komparácia postojov Spojených štátov amerických a Európskej únie v oblasti klimatických zmien | Theses on a related topic

33.
Hudecová, Lucia
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Európska Únia ako aktér globáneho vládnutia v oblasti životného prostredia – prípadová štúdia Parížskej dohody o zmene klímy | Theses on a related topic

34.
Huttová, Nina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Vliv společné zemědělské politiky na rozvojové země | Theses on a related topic

35.
Chovancová, Petra Júlia
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Inštitucionálne zmeny EÚ zavedené Lisabonskou zmluvou | Theses on a related topic

36.
Chvojková, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Aktuálne problémy vízovej politiky EÚ | Theses on a related topic

37.
Jablonická, Beáta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Rybolov ako určujúci faktor vo vzťahu Islandu a Európskej únie | Theses on a related topic

38.
Jarošíncová, Barbora
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Sociální inovace v praxi EU | Theses on a related topic

39.
Klein, Erik
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Překážky obchodu mezi členskými státy EU a jejich odstraňování | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Překážky obchodu mezi členskými státy EU a jejich odstraňování | Theses on a related topic

40.
Kobzová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Komparácia politiky regionálnej mocnosti Ruska a Európskej únie voči Srbsku | Theses on a related topic

41.
Kolár, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Význam Oranžovej revolúcie pre vývoj zahraničnej politiky Ukrajiny | Theses on a related topic

42.
Koneval, Tomáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Applied Informatics / Public Administration Informatics
Bachelor's thesis defense: Initial coin offerings a ich právna regulácia | Theses on a related topic

43.
Kostka, Peter
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Evropská unie a Světová obchodní organizace (členství, smlouvy a spory) | Theses on a related topic

44.
Kovačovská, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Energy Security in European Conditions | Theses on a related topic

45.
Kovářík, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: EU dissuasion strategy against Iranian nuclear programme | Theses on a related topic

46.
Králiková, Simona
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Lobing: Evropská únia verzus Spojené štáty americké | Theses on a related topic

47.
Kramár, Ján
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Volby do Evropského parlamentu v ČR v roce 2004 | Theses on a related topic

48.
Kšenzulák, Marek
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Porovnání sociálního podnikání v ČR a ve Francii | Theses on a related topic

49.
Kubányi, Šimon
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Political Science / European Studies, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Analýza zmeny stratégie Čínskej ľudovej republiky voči Európskej únii počas obdobia prezidenta Si Ťin-pchinga v porovnaní s predošlými čínskymi prezidentami | Theses on a related topic

50.
Kulhánková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo státu vykonat diplomatickou ochranu ve prospěch uprchlíka | Theses on a related topic