Theses on a related topic (having the same keywords):

modelovanie, simulacia, simulation, maple 15, maplesim, maplesim 4.5, foucault pendulum, modeling, maple, cas, system linearnej algebry, foucaultovo kyvadlo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

301.
Štěpánek, Miloslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Bachelor's thesis defense: Pojetí času a prostoru v české filosofii v 2. polovině 20. století | Theses on a related topic Display description

302.
Štokrová, Andrea
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies
Master's thesis defence: Role paměti v procesu konstrukce filmové narace: filmy s retrográdní narací | Theses on a related topic

303.
Šupáková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Jazykovědná terminologie v učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ. | Theses on a related topic

304.
Šůstková, Herta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Slovak Language and Literature
Master's thesis defence: Poetika a literární estetika experimentální prózy v slovenské literatuře 20. století | Theses on a related topic

305.
Švomová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Vícerozměrná regresní analýza modelů využívaných k odhadu glomerulární filtrace s ohledem na jejich využitelnost v onkologické klinické praxi | Theses on a related topic

306.
Ťaptík, Róbert
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Simulace kooperace na komplexních sítích | Theses on a related topic

307.
Teplanová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Srovnání textu Hrabalovy novely Ostře sledované vlaky a scénáře filmu | Theses on a related topic

308.
Topinka, František
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Visual Arts for Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti linky | Theses on a related topic

309.
Tunkrová, Žaneta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Master's thesis defence: Krajina v proměnách bezčasí | Theses on a related topic

310.
Uhrová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Rodina a škola jako rizikové aspekty působící na chování žáka | Theses on a related topic

311.
Urban, Andrej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Finance Mathematics
Master's thesis defence: Hodnocení stabilizační role monetární politiky v zemích V4: DSGE přístup | Theses on a related topic

312.
Urbánek, Jaroslav
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Informatics
Master's thesis defence: Analýza citlivosti a nejistot v environmentálních distribučních modelech polutantů s využitím moderních IT | Theses on a related topic

313.
Urbánek, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Mathematical Modelling and Numeric Methods
Master's thesis defence: Numerická stabilita v environmentálním modelování s neurčitostmi | Theses on a related topic

314.
Urbánek, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Modelování biodegradačních procesů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Modelování biodegradačních procesů | Theses on a related topic

315.
Vaďura, Marek
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Informatics
Master's thesis defence: Využití Maple v elektronické podpoře výuky matematiky | Theses on a related topic

316.
Valík, Tomáš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Basics of Social Studies for Education, Czech Language and Literature for Education
Bachelor's thesis defense: Meziválečná poezie Jaroslava Bednáře | Theses on a related topic

317.
Vařeková, Vlasta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science (Combined) / Nursing
Bachelor's thesis defense: Infarkt myokardu - souboj s časem | Theses on a related topic

318.
Vašková, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Visual Arts for Education
Bachelor's thesis defense: Šepoty | Theses on a related topic

319.
Večeřa, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Modelování, simulace a optimalizace podnikového procesu v programu Witness | Theses on a related topic

320.
Vereš, Mário
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Artificial Intelligence and Natural Language Processing
Bachelor's thesis defense: Webový simulátor Turingova stroje | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Webový simulátor Turingova stroje | Theses on a related topic

321.
Veselá, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Finance Mathematics
Master's thesis defence: Modely kolektivního rizika | Theses on a related topic

322.
Vesely, Alexandra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Optimalizace procesů ve výrobním podniku pomocí průmyslového simulátoru Witness

323.
Viskotová, Lenka maiden name: Pospíšilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Matematics (4-years) / General Problems of Mathematics
Dissertation defense: Výuka diferenciální geometrie křivek a ploch s využitím počítačů | Theses on a related topic

324.
Vlašín, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Finance Mathematics
Master's thesis defence: Systémy hromadné obsluhy | Theses on a related topic

325.
Vodrážka, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Finance Mathematics
Master's thesis defence: Možnosti a meze systémové dynamiky při modelování trhu s elektrickou energií | Theses on a related topic

326.
Vomáčka, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Čas jako právní skutečnost | Theses on a related topic

327.
Vondra, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Mathematics / Upper Secondary School Teacher Training in Descriptive Geometry
Advanced Master's thesis defense: Geometrie s Maple | Theses on a related topic

328.
Vrbecký, Adam
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Právní úpravy problematiky dopingu ve vybraných zemích EU | Theses on a related topic

329.
Vykydal, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Nové možnosti vědeckých výpočtů v Maple | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Nové možnosti vědeckých výpočtů v Maple | Theses on a related topic

330.
Vyskočil, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Bachelor's thesis defense: Extrémy funkcí 2 proměnných | Theses on a related topic

331.
Vyvijalová, Barbora
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Basics of Social Studies for Education
Bachelor's thesis defense: Sebereflexe člověka v současném mýtu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Realizace průřezového tématu osobnostní a sociální výchova v rámci tělesné výchovy na základní škole | Theses on a related topic

332.
Wagner, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Simulace sondových měření v plazmatu | Theses on a related topic

333.
Wagner, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Condensed Matter Physics
Master's thesis defence: Studium systémů mnoha elektronů metodou konfigurační interakce | Theses on a related topic

334.
Wiesner, David
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Parallel and Distributed Systems
Master's thesis defence: Paralelizace obrazového simulátoru buněčných populací | Theses on a related topic

335.
Wiesner, David
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Artificial intelligence and data processing / Artificial intelligence and data processing
Master's thesis defence: Utilization of Machine Learning in Biomedical Image Synthesis | Theses on a related topic

336.
Wolf, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Art, Lower Secondary School Teacher Training in Civics
Master's thesis defence: Kontinuita | Theses on a related topic

337.
Xu, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
Master's thesis defence: Analýza tvorby A. Vvedenského s tematickým zaměřením na problematiku Boha, času a smrti. | Theses on a related topic

338.
Xu, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / Russian Language and Literature, Russian-language Translation
Master's thesis defence: Analýza tvorby A. Vvedenského s tematickým zaměřením na problematiku Boha, času a smrti. | Theses on a related topic

339.
Zbíralová, Miriam
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature, Italian Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Time in the Plays of Samuel Beckett | Theses on a related topic

340.
Zemanová, Beata
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemické modelování mobility uranu v podmínkách uranového ložiska Olší-Drahonín | Theses on a related topic

341.
Zobáková, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Politika verzus vojna - komparačná analýza denníkov Pravda a Čas v období Slovenského národného povstania | Theses on a related topic

342.
Žilka, Filip
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Modelování, simulace a optimalizace podnikového procesu v programu Witness | Theses on a related topic