Theses on a related topic (having the same keywords):

margin squeeze, stlacovani marzi, soutezni pravo, zneuziti dominantniho postaveni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Šilhán, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Commercial Law
Dissertation defense: Dominantní postavení a jeho zneužití cenovými praktikami | Theses on a related topic Display description

2.
Bočánek, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zakázané formy konkurence | Theses on a related topic

3.
Dobrý, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Analýza aktuálních případů zneužití dominantního postavení | Theses on a related topic

4.
Hajná, Zuzana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná ekonomika)
Master's thesis defence: Ekonomické aspekty zakázaných monopolních praktik | Theses on a related topic

5.
Hajná, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Commercial Law
Dissertation defense: Test stejně efektivního soutěžitele v soutěžním právu | Theses on a related topic

6.
Janák, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Objektivní ospravedlnění v evropském kontextu zneužití dominance | Theses on a related topic

7.
Klobáska, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Metodologické problémy vykořisťovatelského zneužití tržní moci a jejich odraz v tuzemských i zahraničních rozhodnutích antitrustových orgánů | Theses on a related topic

8.
Minárik, Marián
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Analysis and Theoretical Implications of the Topical European Competition Case Law Concerning Price Discrimination | Theses on a related topic

9.
Oramus, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Modernizace evropského soutěžního práva - vývoj a trendy | Theses on a related topic

10.
Rakušanová, Daniela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy, French Language for Commerce and Administration
Bachelor's thesis defense: Aplikovaná politika hospodářské soutěže – analýza případu RWE Transgas, a.s. | Theses on a related topic

11.
Swiech, Lumír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Modernizace práva proti zneužití dominantního postavení | Theses on a related topic

12.
Bajer, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Koncentrativní a kooperativní joint ventures z pohledu soutěžního práva | Theses on a related topic

13.
Brabec, Leoš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Master's thesis defence: Teorie a praxe protimonopolní politiky v ČR | Theses on a related topic

14.
Cardová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Dohody narušující soutěž v komunitárním a českém právu | Theses on a related topic

15.
Czechová, Dominika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Metody výpočtu škody vzniklé porušením antitrustových předpisů | Theses on a related topic

16.
Čermáková, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Kolektivní správa autorských práv v EU | Theses on a related topic

17.
Drbolová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Tzv. predátorské ceny v evropském a americkém antitrustovém právu | Theses on a related topic

18.
Egerle, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / Economic Policy, International Relations
Bachelor's thesis defense: Případy exkluzivního jednání | Theses on a related topic

19.
Hajná, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: "Spravedlivá monopolní cena" v naší a zahraniční judikatuře | Theses on a related topic

20.
Hašová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zneužití dominantního postavení v rozhodovací praxi ÚOHS a v judikatuře tuzemské i zahraniční | Theses on a related topic

21.
Havlačková, Kristýna
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Konkurence na maloobchodním trhu s potravinami v EU | Theses on a related topic

22.
Chini, Jakub
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: "Více ekonomický přístup" v soutěžních rozhodnutích českých soudů | Theses on a related topic

23.
Jakša, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business, Law and Business
Bachelor's thesis defense: Dopady globalizace mezinárodního obchodu na české podniky | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Dopady globalizace mezinárodního obchodu na české podniky | Theses on a related topic

24.
Javůrková, Lenka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Znaky monopolního chování u integrovaných dopravních systémů | Theses on a related topic

25.
Kapičková, Eliška
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Bachelor's thesis defense: Případy zneužití dominantního postavení v České republice | Theses on a related topic

26.
Kelblová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Civil Law
Dissertation defense: Ochrana spotřebitele ve vztahu k právům duševního vlastnictví | Theses on a related topic

27.
Klimoszková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Modernizace evropského a českého soutěžního práva a její ekonomické souvislosti | Theses on a related topic

28.
Klusoň, Adam
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Economic Policy, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Posuzování případů predátorských cen | Theses on a related topic

29.
Konečný, Matěj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní řešení výhradní distribuce v kontextu kartelového práva | Theses on a related topic

30.
Kosíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zneužití dominantního postavení v judikatuře ESD | Theses on a related topic

31.
Kubeša, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defense: Hospodářsko-soutěžní omezení práv duševního vlastnictví | Theses on a related topic

32.
Kupčík, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Limits of Compensation of Damages in Private Enforcement of Competition Law (Umbrella Pricing) | Theses on a related topic

33.
Kurzok, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Srovnávací reklama v ČR a v zahraničí | Theses on a related topic

34.
Kyzlinková, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Teoretické a praktické problémy sukcese v odpovědnostních právních vztazích včetně přenosu odpovědnosti v rámci koncernu | Theses on a related topic

35.
Lerchová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Označování zboží a služeb a nekalá soutěž | Theses on a related topic

36.
Lupačová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Modernizace evropského soutěžního práva a její vliv v ČR | Theses on a related topic

37.
Marešová, Vendula
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Generální klauzule v právu proti nekalé soutěži a v zákoně o regulaci reklamy

38.
Mařík, Milan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Životnost kartelu | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Životnost kartelu | Theses on a related topic

39.
Matějková, Jitka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Analýza činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při ochraně hospodářské soutěže na oligopolním trhu | Theses on a related topic

40.
Mrázek, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Economic Policy, Political Science
Bachelor's thesis defense: Techniky vymezení relevantního trhu | Theses on a related topic

41.
Mrázek, Jiří
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Leniency program z hlediska teorie her | Theses on a related topic

42.
Mrázek, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Návrh konkrétního modelového Programu dodržování soutěžního (antimonopolního) práva v obchodní společnosti (Compliance) | Theses on a related topic

43.
Neruda, Robert
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Commercial Law
Dissertation defense: Vybrané právní problémy posuzování fúzí a akvizicí z hlediska soutěžního práva České republiky a Evropské unie | Theses on a related topic

44.
Nováková, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Behaviorální ekonomie a její vliv (jako inspirace a korektiv) na soukromoprávní úpravy | Theses on a related topic

45.
Novotná, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správní řízení v působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže | Theses on a related topic

46.
Ohlídal, Michal
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Predátorské ceny v soutěžním právu | Theses on a related topic

47.
Ondrejová, Dana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Commercial Law
Dissertation defense: Národní šampióni a hospodářská soutěž | Theses on a related topic

48.
Petr, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / EC Law
Dissertation defense: Modernizace komunitárního soutěžního práva a její dopady na národní právo členských států | Theses on a related topic

49.
Salačová, Tereza
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Fúze a akvizice z pohledu hospodářské soutěže | Theses on a related topic

50.
Stehlík, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Metodologické problémy vykořisťovatelského zneužití tržní moci a jejich odraz v tuzemských i zahraničních rozhodnutích antitrustových orgánů | Theses on a related topic