Theses on a related topic (having the same keywords):

foraminifera, spodni baden, stratigraphy, lower badenian, paleoecology, assemblages, paleoekologie, spolecenstvo, stratigrafie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kopecká, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Biofaciální analýza sedimentů spodního badenu na střední Moravě | Theses on a related topic Display description

2.
Hrnčiarová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Dokumentace miocenních sedimentů v okolí cementárny v Hranicích | Theses on a related topic

3.
Osvaldová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Měkkýši mělkovodních facií spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě | Theses on a related topic

4.
Blahová, Žaneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Výskyt rašeliništních druhů rostlin v České republice během posledního glaciálu a Holocénu: rešerše dat o nálezech makrozbytků | Theses on a related topic

5.
Buchtová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Botany)
Master's thesis defence: Lokální ekologické změny na vrchovišti Vozka v posledních 5.000 letech | Theses on a related topic

6.
Děkanovský, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Výzkum drobné fauny obratlovců jeskyně Dagmar (Moravský kras) | Theses on a related topic

7.
Dvořák, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Vyhodnocení zahloubeného suterénu v areálu horního hradu Rokštejna | Theses on a related topic

8.
Frodlová, Jitka maiden name: Moutelíková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Paleomalakologická analýza sedimentů pěnovcového slatiniště holocenního stáří: vliv velikosti vzorků, členění vrstev a prostorové variability | Theses on a related topic

9.
Horáková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimenty spodního badenu v oblasti Oslavan | Theses on a related topic

10.
Horáková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimentárně-petrografické studium neogenních sedimentů na lokalitě Brno-Obřany | Theses on a related topic

11.
Hrabovský, Juraj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Paleoekologické zhodnocení řasových vápenců vybraných lokalit karpatské předhlubně | Theses on a related topic

12.
Hráček, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Vysoce rozlišujicí stratigrafie sedimentů spodního badenu ve vybraných vrtech karpatské předhlubně | Theses on a related topic

13.
Hrozová, Naděžda
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimentárně-petrografické zpracování neogenních sedimentů ve vrtu Ptení | Theses on a related topic

14.
Jermanová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants), Upper Secondary School Teacher Training in Biology
Master's thesis defence: Holocenní vývoj kyselého rašeliniště ve vnitřních Západních Karpatech rekonstruovaný za pomoci analýzy fosilních krytenek | Theses on a related topic

15.
Mančík, Ladislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Neogenní sedimenty v okolí Lomnice | Theses on a related topic

16.
Nevídal, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Palynologické výzkumy vývoje vegetace holocénu na území ČR – vliv člověka na krajinu | Theses on a related topic

17.
Ondrušík, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Palynologické výzkumy v sedimentech vybrané archeologické lokality (Těšetice-Kyjovice). | Theses on a related topic

18.
Oulehla, Vladimír
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Příkop jako součást nejstaršího opevnění hradu Rokštejna. Analýza archeologického materiálu ze spodních výplní příkopu. | Theses on a related topic

19.
Pavézková, Denisa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Zoology / Zoology
Master's thesis defence: Holocenní vývoj bělokarpatské suchozemské malakofauny | Theses on a related topic

20.
Plšek, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Kvalitativní vyhodnocení společenstev obojživelníků a plazů | Theses on a related topic

21.
Šímová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants)
Master's thesis defence: Holocenní vývoj rašeliniště Kotelnice ve Slezských Beskydech | Theses on a related topic

22.
Tomaštíková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Mechovky z lokality Židlochovice | Theses on a related topic

23.
Valentíková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimentárně-petrografické studium neogenních a kvartérních sedimentů na lokalitě Brno-Modřice | Theses on a related topic

24.
Valentíková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Sedimentárně-geologické studium "spodnobadenských klastik" ve vrtu 22-41-B Brno-Černá Pole. | Theses on a related topic

25.
Zborník, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Sedimentologické a sedimentárně-petrografické vyhodnocení vybraných neogenních sedimentů karpatské předhlubně | Theses on a related topic

26.
Zezulková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants)
Master's thesis defence: Původ horských holí v lesním stupni středoevropských hor: pylový záznam z Kubínské hole | Theses on a related topic

27.
Billová, Denisa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sukcese fauny posledního glaciálu z jeskyně Pod Hradem | Theses on a related topic

28.
Bíšková, Jarmila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Archeologické a přírodní kontexty starší doby bronzové na Moravě a Slovenku (Teoretický náhled a praktická aplikace na třech případových studiích: Blučina, Rybník a Santovka) | Theses on a related topic

29.
Daňková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Detainí gammaspektrometrie neogenních sedimentů vybraných vrtů karpatské předhlubně | Theses on a related topic

30.
Děkanovský, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Výzkum pleistocenních společenstev drobných savců v Mladečských jeskyních (Česká republika) | Theses on a related topic

31.
Dohnalová, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Změny palynospekter ovlivněné činností člověka | Theses on a related topic

32.
Dudová, Lydie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Botany)
Master's thesis defence: Paleoekologická studie okolí Malého mechového jezírka na Rejvízu | Theses on a related topic

33.
Dvořáková, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimentárně-petrografické zhodnocení neogenních sedimentů na lokalitě Ptení | Theses on a related topic

34.
Franková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Prostředí magdalénských lokalit v oblasti Moravského krasu | Theses on a related topic

35.
Frodlová, Jitka maiden name: Moutelíková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Zoology and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Holocenní sukcese měkkýšů na bělokarpatských slatiništích | Theses on a related topic

36.
Gálová, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants)
Master's thesis defence: Rekonstrukce historie vegetace mokřadů v Hodonínské Dúbravě s využitím analýzy makrozbytků | Theses on a related topic

37.
Havlík, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Variabilita vodních brouků (Coleoptera) v prameništních systémech | Theses on a related topic

38.
Havlík, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Vliv disperze na strukturu společenstev vodních brouků (Coleoptera) izolovaných slatinišť | Theses on a related topic

39.
Hrabovský, Juraj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Revize červených řas (Rhodophyta) vybraných lokalit badenu Moravy | Theses on a related topic

40.
Hrabovský, Juraj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Rhodophyta (Corallinales, Sporolithales) středního miocénu (baden, sarmat) Centrální Paratethydy | Theses on a related topic

41.
Kemsa, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Tafonomie a paleoekologie fosilních nálezů lokality Obora (perm, boskovická brázda). | Theses on a related topic

42.
Klímová Hřívová, Dana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Taxocenózy plazivek (Copepoda: Harpacticoida) na prameništních slatiništích Západních Karpat | Theses on a related topic

43.
Lehotský, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Taxonomie goniatitové fauny, biostratigrafie a paleoekologie drahanského a jesenického kulmu | Theses on a related topic

44.
Mlčáková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Parazité a škůdci v chovech čmeláků (Bombus, Hymenoptera) | Theses on a related topic

45.
Mušálková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Paleoekologická studie rašeliniště Škřítek | Theses on a related topic

46.
Paclík, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Spodnomiocenní fauna hadů z lokality Wintershof-West (Německo) | Theses on a related topic

47.
Paclík, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Evoluce hadích společenstev oligocénu a spodního miocénu v oblasti jižního Německa | Theses on a related topic

48.
Petřík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Archaeology, Geology combined with Archaeology
Bachelor's thesis defense: Geologie širšího okolí lokality Tell Abrid v severovýchodní Sýrii | Theses on a related topic

49.
Plšek, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: ATIS-software - vývoj aplikace pro komplexní vyhodnocení fosilních společenstev obratlovců | Theses on a related topic

50.
Poul, Ivan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2004, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Paleonapjatostní analýza zlomů Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)