Theses on a related topic (having the same keywords):

provadeni prohlidky, dokumentace prohlidek, residence, limits, police authorities, search proceedings, policejni organy, osobni prohlidka, other premises, warrant to search, implementation of search, pozemek, prikaz k prohlidce, search of persons, domovni prohlidka, prekazky pri prohlidkach, previous interrogation, search dokumentation, predchozi vyslech, protokol o prohlidce, obydli, barriers to search, jine prostory, house search

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Holz, Milan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Domovní a osobní prohlídka v trestním řízení | Theses on a related topic Display description

2.
Hlína, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Kriminalistické aspekty prohlídek | Theses on a related topic

3.
Hrbata, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Zajištění osob a věcí v trestním řízení | Theses on a related topic

4.
Veselá, Eliška
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavní souladnost zásahů do nedotknutelnosti obydlí | Theses on a related topic

5.
Francová, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor jako neodkladný a neopakovatelný úkon | Theses on a related topic

6.
Glettnik, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Trestněprávní a trestně procesní aspekty domovní svobody | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Průběh dokazování jiné návykové látky u osoby podezřelé z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky | Theses on a related topic

7.
Olejníček, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Zajištění osoby a věci

8.
Ročárek, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané problémy omezování základních lidských práv z důvodu ochrany bezpečnosti České republiky na základě čl. 12 a 13 LZPS | Theses on a related topic

9.
Salajka, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Specifika dokazování drogových trestných činů | Theses on a related topic

10.
Vlachová, Kateřina maiden name: Hadašová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot v trestním řízení | Theses on a related topic

11.
Antošová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / German Language and Literature, History of Arts
Bachelor's thesis defense: Jan Jiří Etgens a freska "Stolování sv. Rodiny" v hlavním sále bývalé premonstrátské rezidence v Konici | Theses on a related topic

12.
Antušková, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Vklad jako forma zápisu do katastru nemovitostí | Theses on a related topic

13.
Bábíčková, Jarmila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Právní aspekty zápisu staveb do katastru nemovitostí | Theses on a related topic

14.
Bachura, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Právní vztahy k nemovitostem, jejichž vlastník není znám | Theses on a related topic

15.
Balharová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana vlastnického práva a vyvlastňování nemovitostí | Theses on a related topic

16.
Baniariová, Katarína
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Kinesiology
Master's thesis defence: Benefity a limity využití chůze jako pohybové intervence | Theses on a related topic

17.
Bártů, Petra maiden name: Bukovská
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Nemovitý majetek obcí a jeho zápisy do katastru nemovitostí | Theses on a related topic

18.
Biedová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Limity vzdělávání dětí-uprchlíků v Řecku | Theses on a related topic

19.
Blažek, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Stavba na cizím pozemku | Theses on a related topic

20.
Blejchařová, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: Land Registry Administration)
Bachelor's thesis defense: Právo stavby a katastr nemovitostí | Theses on a related topic

21.
Bobáková, Tereza maiden name: Raková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Advocating Human Rights: the Case of Freedom of Expression in Morocco | Theses on a related topic

22.
Böhmerová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Právní režim nezastavitelných pozemků | Theses on a related topic

23.
Bučková, Aneta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Daňové povinnosti při realizaci nemovitostního projektu | Theses on a related topic

24.
Cabáková, Jarmila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Právní úprava vyvlastnění | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Právní úprava vyvlastnění | Theses on a related topic

25.
Čechovská, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law, Law
Master's thesis defence: Nájem pozemku | Theses on a related topic

26.
Čechovská, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Nájem pozemku | Theses on a related topic

27.
Čermáková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Anthropology
Dissertation defense: Vnímání prostoru a času usedlými a nomádskými kulturami | Theses on a related topic

28.
Červinková, Renata
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Záznam do katastru nemovitostí | Theses on a related topic

29.
Dostálová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Právní vztahy k nemovitostem v exekučním řízení | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Právní vztahy k nemovitostem v exekučním řízení | Theses on a related topic

30.
Dubová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: Land Registry Administration)
Bachelor's thesis defense: Kompenzace za odnětí vlastnického práva k pozemku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Kompenzace za odnětí vlastnického práva k pozemku | Theses on a related topic

31.
Dubový, Vít
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Problematika ochrany vlastnického práva | Theses on a related topic

32.
Dvořák, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Teoretickoprávní analýza pojmu věci nemovité | Theses on a related topic

33.
Dvořáková, Jana maiden name: Davidová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Oceňování nemovitostí v dějinách | Theses on a related topic

34.
Fajkusová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Nájem pozemků | Theses on a related topic

35.
Fasorová, Iva maiden name: Slabyhoudková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Institut trvalého pobytu a zrušení trvalého pobytu | Theses on a related topic

36.
Frankotová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Sousedská práva | Theses on a related topic

37.
Frind, Alexandr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Územní řízení se zřetelem k ochraně věcných práv k pozemkům | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Územní řízení se zřetelem k ochraně věcných práv k pozemkům | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Územní řízení se zřetelem k ochraně věcných práv k pozemkům | Theses on a related topic

38.
Gajda, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Způsoby nabývání pozemkového vlastnictví | Theses on a related topic

39.
Garayová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Právní režim stavebních pozemků | Theses on a related topic

40.
Gazda, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Držba nemovitých věcí | Theses on a related topic

41.
Goljer, Matúš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Artificial Intelligence and Natural Language Processing
Master's thesis defence: Odvozování programů ze specifikací | Theses on a related topic

42.
Göthová, Linda maiden name: Kasáčková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Vyvlastnění z pohledu stavebně právní praxe | Theses on a related topic

43.
Hadamčík, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dělitelnost věci – součást věci | Theses on a related topic

44.
Halamová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Úloha soudce v přípravném řízení | Theses on a related topic

45.
Halbich, Ferdinand
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Evidence jiných než vlastnických vztahů k nemovitostem | Theses on a related topic

46.
Hamada, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Nájem a pacht pozemku v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic

47.
Hanáková, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Superficies solo cedit a katastr nemovitostí | Theses on a related topic

48.
Havlínová, Kamila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Podnikání neziskových organizací: limity, bariéry, příležitosti | Theses on a related topic

49.
Hejlek, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Softwarové nástroje a jejich aplikace pro řízení firem | Theses on a related topic

50.
Hnízdilová, Aneta Aya
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Vymezení nemovitostí a jejich třídění | Theses on a related topic