Theses on a related topic (having the same keywords):

komunikacia, okolita komunita, surrounding community, organizacia, community relations, podnik ina skalica spol. s r.o., stakeholder, communication

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Šamová, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Identifikácia potenciálu udržania ľudových vysokých škôl vo Fínsku | Theses on a related topic Display description

Master's thesis defence: Komunikácia na pracovisku ako predmet neformálneho vzdelávania | Theses on a related topic Display description

2.
Akáčová, Katarína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defense: Prezentácia hráčov v hre World of Warcraft prostredníctvom rôznych druhov komunikácie – od anonymnej po osobnú | Theses on a related topic

3.
Bajzová, Dušana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Vývoj slovnej zásoby detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich rodičia ako nástroj pedagogickej intervencie | Theses on a related topic

4.
Beláková, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Analýza on-line prezentácie slovenských hudobných skupín a rozširovanie ich komunikácie s publikom (Na príklade webovej stránky Bandzone.cz) | Theses on a related topic

5.
Beňová, Beáta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Brisante Themen – Analyse der Sprache der Massenmedien | Theses on a related topic

6.
Bilasová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - French Language
Bachelor's thesis defense: Comment améliorer la motivation des élèves de FLE | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Étude comparative des systèmes éducatifs tchèque et slovaque | Theses on a related topic

7.
Buková, Dominika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Marketingová komunikácia mediálnej neziskovej organizácie Radio R | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Marketingová komunikácia mediálnej neziskovej organizácie Radio R | Theses on a related topic

8.
Bukovská, Andrea
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Multimediálny projekt Sociálna sieť | Theses on a related topic

9.
Čura, Ján
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Humanities / Philosophy, Political Science
Bachelor's thesis defense: Zhoda a pravdivosť v diele Ludwiga Wittgensteina a Donalda Davidsona | Theses on a related topic

10.
Dobosiová, Réka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Komunikácia s pacientom na umelej pľúcnej ventilácii z pohľadu pacienta | Theses on a related topic

11.
Gajdošová, Katarína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Analýza firemnej kultúry v konkrétnom podniku | Theses on a related topic

12.
Gálik, Stanislav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Persuázia – fundamentálne princípy a kauzalita | Theses on a related topic

13.
Gálik, Stanislav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Persuázia - teoretické ukotvenie a praktické aplikácie | Theses on a related topic

14.
Imrich, Lukáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Vizuálny informačný systém lyžiarskeho strediska | Theses on a related topic

15.
Janáčová, Karin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Diskurzívna analýza vizuálnych znakov hongkonského dáždnikového hnutia a ich mediálne šírenie | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Diskurzívna analýza mediálnej reprezentácie dáždnikového hnutia v Hong Kongu v denníku South China Morning Post | Theses on a related topic

16.
Janák, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Znakový jazyk ako nástroj prenosu informácie a digitálne dokumenty pre sluchovo postihnutých | Theses on a related topic

17.
Jančeková, Ivana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Komunikácia sestier s pacientmi trpiacimi demenciou na psychiatrickom oddelení | Theses on a related topic

18.
Janovcová, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vztah dětí s poruchou chování ke kyberprostoru: aktivity, anonymita, komunikace a jejich význam | Theses on a related topic

19.
Kajabová, Viera maiden name: Mesárošová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Logopedická intervencia v rodinnom prostredí u detí v predškolskom veku | Theses on a related topic

20.
Kajabová, Viera maiden name: Mesárošová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Metódy rozvoja sluchovej percepcie u detí v predškolskom veku ako súčasť logopedickej intervencie | Theses on a related topic

21.
Králiková, Gabriela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Kresba ako prostriedok pre rozvoj komunikačných schopností u detí s Downovým syndrómom | Theses on a related topic

22.
Krchňáková, Daniela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Vztahy na dálku - konflikty a sebehodnocení | Theses on a related topic

23.
Kuciaková, Simona
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Príroda a environmentálne aspekty v tvorbe Miloša Šejna | Theses on a related topic

24.
Kýčerka, Lukáš
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Dental Hygienist
Bachelor's thesis defense: Edukačná činnosť dentálneho hygienika v zariadení pre seniorov | Theses on a related topic

25.
Lazová, Emilia
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Special Education / Special Education
Advanced Master's thesis defense: Prínos aplikácie Book Creator pre non-verbálne deti s viacnásobným postihnutím | Theses on a related topic

26.
Lenčo, Milan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Parallel and Distributed Systems
Bachelor's thesis defense: Interaktivní modelování molekul ve skupině | Theses on a related topic

27.
Lenhard, Marek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Bachelor's thesis defense: Využití sociálních médií jako komunikačního kanálu sportovních klubů | Theses on a related topic

28.
Loučková, Zdenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Komunita, lokálne médiá a komunikácia: prípad jednej obce | Theses on a related topic

29.
Martišová, Adriana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Adaptácia osôb so sluchovým postihnutím na pracovné prostredie | Theses on a related topic

30.
Martišová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Comparative and Art Studies, Culture Management
Master's thesis defence: Marketingový potenciál umelca | Theses on a related topic

31.
Maximová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Komunikácia u jedincov s kombinovaným postihnutím | Theses on a related topic

32.
Molitoriszová, Gabriela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Midwifery / Midwife
Bachelor's thesis defense: Skin to skin | Theses on a related topic

33.
Nagyová, Karin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Řízení pobočky nadnárodní společnosti - vztah centrály a pobočky | Theses on a related topic

34.
Nápoký, Ľudovít
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Komunikácia žiakov druhého stupňa základných škol prostredníctvom fotografií v elektronickom prostredí | Theses on a related topic

35.
Okuliarová, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Rozvoj socializácie a komunikácie prostredníctvom hry u žiakov s mentálným postihnutím | Theses on a related topic

36.
Pavlenko, Peter
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Zkušenosti pacientů trpících medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy: Kvalitativní metaanalýza | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Skúsenosti pacientov trpiacich medicínsky nevysvetlenými telesnými symptómami: Kvalitatívna meta-analýza | Theses on a related topic

37.
Pažitná, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využitie systémov AAK v rozvoji komunikačných schopností u dieťaťa po úraze mozgu | Theses on a related topic

38.
Pittner, Roman
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vplyv nesmelosti, neuroticizmu, osamelosti a sociálnej opory na spôsob používania Facebooku | Theses on a related topic

39.
Pospiš, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Economic Information Systems
Bachelor's thesis defense: Groupware jako základ pro CRM – srovnání nabídky na trhu | Theses on a related topic

40.
Prostredná, Katarína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Úskalia a možnosti medializácie projektov neziskových organizácií (Na príklade projektu Slovenského skautingu Odklínanie hradov) | Theses on a related topic

41.
Rolko, Ivan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti: Formovanie a kampaň k parlamentným voľbám 2012 | Theses on a related topic

42.
Sitová, Katarína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Paramedic
Bachelor's thesis defense: Centrum angličtiny pre študentov odboru Zdravotnícky záchranár: online študijné materiály pre rozvoj jazykových zručností | Theses on a related topic

43.
Stehlíková, Martina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Možnosti strategického rozvoje podniku v oblasti komunikace s veřejností | Theses on a related topic

44.
Strnadová, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
Master's thesis defence: Analyser l insincérité transparente: communication ironique dans Astérix et Persepolis | Theses on a related topic

45.
Strnadová, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / French Language and Literature
Master's thesis defence: Analyser l insincérité transparente: communication ironique dans Astérix et Persepolis | Theses on a related topic

46.
Sulíková, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv neverbální komunikace na pochopení významu sdělení | Theses on a related topic

47.
Šajbanová, Vladimíra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Tourism
Bachelor's thesis defense: Destinanční marketing z pohledu privátního sektoru | Theses on a related topic

48.
Tučník, Ivan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Komunikační strategie projektu paralelní dráhy na Letišti Praha | Theses on a related topic

49.
Večeríková, Katarína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Narušená komunikační schopnost u klientú domova sociálních služeb na Slovensku | Theses on a related topic

50.
Zagrapan, Jozef
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Political Science (4-years) / Political Science
Dissertation defense: Interaktivita a komunikácia slovenských politických strán na internete | Theses on a related topic