Theses on a related topic (having the same keywords):

mica, complex dna-protein, spm, mikroskopie atomarnich sil, protein, stm, komplex dna-protein, imobilizace, afm, slida, dna, atomic force microscopy, immobilization

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Zahrádková, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Biophysics
Bachelor's thesis defense: Zobrazování fágových částic pomocí AFM mikroskopie | Theses on a related topic Display description

2.
Ambrož, Marcel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Analýza struktury DNA s pomocí mikroskopu AFM | Theses on a related topic

3.
Krajíček, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Mikroskopie na bázi skenování próbou pro vizualizaci mikroorganismů | Theses on a related topic

4.
Linhartová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Charakterizace interakce mezi jednotlivými molekulami mikroskopem AFM | Theses on a related topic

5.
Sedláčková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Techniky zobrazování biomolekul, bakterií a buněk v subnanometrickém měřítku mikroskopem AFM | Theses on a related topic

6.
Bertová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Bioanalyst - Specialist in Laboratory Methods
Master's thesis defence: Studium biomechaniky buněk s použitím AFM nanoindentace | Theses on a related topic

7.
Hasoň, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Master's thesis defence: Analýza struktury porézních vrstev pomocí mikroskopie atomové síly | Theses on a related topic

8.
Klimovič, Šimon
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Vliv struktury a mechanických vlastností povrchů na biomechanické vlastnosti buněk | Theses on a related topic

9.
Vičarová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Elastické povrchy pro studium biomechanických vlastností kadiomyocytů | Theses on a related topic

10.
Bencúrová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Vliv aktivity adenylačních enzymů na funkci telomerických proteinů | Theses on a related topic

11.
Farka, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Life Sciences / Structural Biology
Dissertation defense: Bioelectronic interfaces studied with scanning probe microscopy | Theses on a related topic

12.
Frák, Ivan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza molekulárních mechanizmů srdečního selhání u Duchennovy/Beckerovy svalové dystrofie s využitím hPS buněk | Theses on a related topic

13.
Gereg, Patrik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium imunointerakcí pomocí AFM | Theses on a related topic

14.
Gono, Patrick
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Studium vybraných struktur pomocí mikroskopie atomárních sil | Theses on a related topic

15.
Hluchý, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Netelomerické funkce ochranných proteinových komplexů telomer | Theses on a related topic

16.
Jakubec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Elektrochemické studium hybridizace DNA | Theses on a related topic

17.
Juřík, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Imobilizace peroxidasy na poresní zlaté povrchy | Theses on a related topic

18.
Kiaba, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Condensed Matter Physics
Master's thesis defence: Pulsní laserová depozice vrstev a heterostruktur oxidů přechodových kovů a studium jejich magnetických a elektronových vlastností | Theses on a related topic

19.
Klemeš, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Physics / Medical Physics
Bachelor's thesis defense: Studium struktury biomolekul pomocí AFM | Theses on a related topic

20.
Konečný, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogický vývoj granitického pegmatitu u Chřášťan. | Theses on a related topic

21.
Michalovová, Monika
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Porovnáváni biologických sekvencí za účelem předpovědi struktury a funkce proteinů | Theses on a related topic

22.
Mikulaj, Pavol
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Dokování proteinů do map z mikroskopie atomárních sil | Theses on a related topic

23.
Nečasová, Ivona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Komplexy proteinů a nukleových kyselin zajišťující stabilitu genomu | Theses on a related topic

24.
Pastucha, Matěj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Optická imunostanovení v multiplexním formátu | Theses on a related topic

25.
Pavloušková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Kvantitativní analýza interakcí lidských telomerových proteinů | Theses on a related topic

26.
Pešl, Martin
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biology (4-years) / Medical Biology
Dissertation defense: Potential applications of cardiomyocytes differentiated from human embryonic stem cells and induced pluripotent stem cells in the diseases of the human heart | Theses on a related topic

27.
Polák, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vazebné vlastnosti proteinu p53 a jeho mutantů k strukturním motivům v DNA | Theses on a related topic

28.
Richter, Zbyněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Příčiny rozdílné opracovatelnosti dvou typů pokrývačských břidlic při jejich technologickém zpracování | Theses on a related topic

29.
Solný, Štěpán
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Studium aktivity myeloperoxidázy na vrstvách imobilizovaných mukopolysacharidů | Theses on a related topic

30.
Šefraná, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium beta-sekretázové reakce pomocí moderních elektromigračních metod | Theses on a related topic

31.
Škubník, Karel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Biophysics
Bachelor's thesis defense: Použití plazmatické tužky pro aktivaci povrchu slídy a kovových materiálů: AFM studie | Theses on a related topic

32.
Škubník, Karel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Molekulární biofyzika)
Master's thesis defence: Nanostrukturované elektrody z neušlechtilých kovů | Theses on a related topic

33.
Špoková, Magdalena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Theoretical Physics and Astrophysics (combination/specialization: Astrofyzika)
Master's thesis defence: Simulace extraterestrického prostředí a jeho vliv na modelový organismus | Theses on a related topic

34.
Šustr, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Detekce mikroorganismů s využitím elektrochemiluminiscenčních biosensorů | Theses on a related topic

35.
Václavek, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Příprava molekulových imprintů se specifitou k endokrinním disruptorům | Theses on a related topic

36.
Veselá, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Biophysics
Bachelor's thesis defense: Biomechanika srdečních buněk, AFM studie | Theses on a related topic

37.
Veverka, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Molekulární biofyzika)
Master's thesis defence: Vztah struktury a funkce telomerových proteinů | Theses on a related topic

38.
Vodák, Daniel
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Master's thesis defence: Programové vybavení s grafickým rozhraním pro analýzu a vizualizaci bioinformatických dat. | Theses on a related topic

39.
Závodník, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vliv adenylačních enzymů na funkci telomerických proteinů | Theses on a related topic

40.
Zpěváková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Imobilizace lektinu AFL jako nástroj pro studium jeho možných vazebných partnerů | Theses on a related topic

41.
Adam, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Použití síru obsahujících peptidů a proteinů jako biologické části biosenzoru pro analýzu těžkých kovů | Theses on a related topic

42.
Adamusová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Detekce komplexů DNA s nádorově supresorovými proteiny | Theses on a related topic

43.
Ambrozková, Petra
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Information Systems
Master's thesis defence: Vizualizace interakcí mezi proteiny | Theses on a related topic

44.
Ambrozová, Laura maiden name: Ewerlingová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Antropogenetický výzkum mumií | Theses on a related topic

45.
Andres, Filip
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Informatics / Informatics
Advanced Master's thesis defense: Detekce kolizí mezi proteiny | Theses on a related topic

46.
Babinský, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Interakce alkaloidu berberinu s d(AAGAATTCTT)2 | Theses on a related topic

47.
Bárta, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Příprava izotopicky značených oligonukleotidů RNA pro heteronukleární NMR spektroskopii | Theses on a related topic

48.
Bartošík, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Biophysics
Dissertation defense: Elektrochemická analýza nukleových kyselin a bílkovin pro biomedicínu | Theses on a related topic

49.
Bayer, Tomáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Rozšíření prostředí Cytoscape o modul pro analýzu proteinových sekvencí | Theses on a related topic

50.
Bělíková, Hedvika maiden name: Goliášová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Aplikovaná biofyzika)
Master's thesis defence: Vliv ultrazvuku na fyzikální vlastnosti roztoků biomakromolekul | Theses on a related topic