Theses on a related topic (having the same keywords):

erytrocyty, myeloperoxidase, zanet, endothelial cells, myeloperoxidasa, inflammation, endotelialni bunky, erythrocytes

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Macečková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Role caveolinů v regulaci základních buněčných procesů u endoteliálních a imunitních buněk | Theses on a related topic Display description

2.
Pútecová, Kristína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Změny biochemických a imunologických parametrů souvisejících se zdravotním stavem při zátěži u vytrvalostních sportovců | Theses on a related topic

3.
Kocurková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Charakterizace buněčné smrti neutrofilních granulocytů spojené s oxidativním vzplanutím | Theses on a related topic

4.
Kolářová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: The role of myeloperoxidase in the regulation of thrombocyte physiology. | Theses on a related topic

5.
Kremserová, Silvie maiden name: Gajdová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: The role of myeloperoxidase in vascular inflammation | Theses on a related topic

6.
Bohálová, Natália
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Úloha proteinu IFI16 v rozpoznávání DNA a buněčných procesech | Theses on a related topic

7.
Budayová, Alena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / Midwife
Bachelor's thesis defense: Anémie v těhotenství | Theses on a related topic

8.
Fabešová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Imunohematologické vyšetření protilátek proti erytrocytům | Theses on a related topic

9.
Fidlerová, Táňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vliv prozánětlivých mediátorů na metabolismus oxidu dusnatého u endoteliálních buněk | Theses on a related topic

10.
Fidlerová, Táňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Úloha nitrovaných mastných kyselin v rozvoji zánětlivé odpovědi v cévním endotelu | Theses on a related topic

11.
Gallová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Immunology
Dissertation defense: Modulace funkční aktivity fagocytů látkami s prozánětlivými, protizánětlivými a antioxidačními účinky | Theses on a related topic

12.
Gardavská, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium vlivu proteinů produkovaných probiotickými organismy na dysbiózu střevního traktu | Theses on a related topic

13.
Gebauerová, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Zánět močového měchýře u žen a alternativní medicína | Theses on a related topic

14.
Hamšíková, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Sledování změn neuropoetických cytokinů po simulaci zánětu a při buněčném stresu | Theses on a related topic

15.
Hruška, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vliv genetické variability na funkci miRNA u pacientů s psoriázou | Theses on a related topic

16.
Hruška, Zdeněk
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Computer Graphics
Master's thesis defence: Adaptace metod simulací davů lidí pro simulování vývoje populací živých buněk | Theses on a related topic

17.
Chocholáč, Dalimil
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Surgery (4-years) / Surgery
Dissertation defense: Tuberkulózní a ostatní mykobakteriální záněty v kloubních oblastech - diagnostika, terapie, úskalí léčby, komplikace | Theses on a related topic

18.
Kohoutek, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Biologické vlastnosti materiálů - produktů nanotechnologií | Theses on a related topic

19.
Koudelka, Adolf
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Role extracelulárního argininu v regulaci produkce oxidu dusnatého u endoteliálních buněk | Theses on a related topic

20.
Koudelka, Adolf
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Role L-argininu, methylargininů a jejich metabolismu v regulaci endoteliální homeostasy | Theses on a related topic

21.
Kudová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Optimalizace detekce enzymu myeloperoxidasy v lidské plasmě metodou ELISA | Theses on a related topic

22.
Kutálková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Příprava lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk z endoteliálních buněk pomocí episomální reprogramace | Theses on a related topic

23.
Lázničková, Petra maiden name: Buřilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Interakce 5-hydroxytryptaminu s myeloperoxidasou a jejich úloha v modulaci aktivity neutrofilů | Theses on a related topic

24.
Lefnerová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Mechanismus formování rozet u erytrocytů a sledování vlivu boreliových izolátů na tento proces v souvislosti s AB0 systémem | Theses on a related topic

25.
Mach, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Změna vybraných fyziologických a imunologických parametrů krve u sportovců po dlouhodobé zátěži | Theses on a related topic

26.
Mikulová, Adéla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Post-transkripční modifikace histonových proteinů buněk myeloidní řady | Theses on a related topic

27.
Miličková, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Vliv stresu vytrvalostních závodů na imunitní a fyziologické parametry | Theses on a related topic

28.
Novotná, Lenka maiden name: Novotná
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Záněty předního segmentu oka | Theses on a related topic

29.
Pantůčková, Dagmar
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Nepravidelné antierytrocytární protilátky u klientů FN Brno – analýza příčin imunizace | Theses on a related topic

30.
Pastyřík, Tomáš
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Radiology Assistant
Bachelor's thesis defense: Antiflogistické ozáření - výsledky léčby | Theses on a related topic

31.
Píšťková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Hematologické, imunologické a biochemické parametry u vytrvalostních sportovců se zaměřením na cyklisty | Theses on a related topic

32.
Poláková, Kamila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Modely pro studium patologie cévního systému | Theses on a related topic

33.
Psohlavcová, Karin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Přínos nanotechnologických inovací v managementu zánětu | Theses on a related topic

34.
Rubanová, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vliv pseurotinových analogů na odpověď profesionálních fagocytů | Theses on a related topic

35.
Rudzanová, Barbora maiden name: Chytková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Role STAT signální dráhy ve funkční odpovědi aktivovaných makrofágů | Theses on a related topic

36.
Sandanusová, Miriam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Role extracelulárních vezikulů v regulaci zánětu | Theses on a related topic

37.
Svobodová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Role caveolae a caveolinů v regulaci zánětu | Theses on a related topic

38.
Szeibeczederová, Sandra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Fenotypové abnormality u myší postrádajících kaspázy | Theses on a related topic

39.
Vaňáčková, Jitka maiden name: Mlčochová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Patogeneze Alzheimerovy choroby z hlediska molekulární biologie | Theses on a related topic

40.
Varmužová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defense: Infekce drůbeže méně častými sérovary Salmonella enterica | Theses on a related topic

41.
Vereščáková, Hana maiden name: Martišková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Ovlivnění makrofágů myeloperoxidázou in vitro | Theses on a related topic

42.
Veverková, Jana maiden name: Ševčíková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Markery zánětu a jejich role u multifaktoriálních onemocnění | Theses on a related topic

43.
Vištejnová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: A role of hyaluronan of different molecular weights in the physiology of dermal fibroblasts | Theses on a related topic

44.
Zahradníková, Simone
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Oční projevy celkových onemocnění | Theses on a related topic

45.
Buriánková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Zánět a možnosti jeho léčby | Theses on a related topic

46.
Doležalová, Zuzana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Dental Hygienist
Bachelor's thesis defense: Projevy celkových onemocnění v dutině ústní | Theses on a related topic

47.
Dufek, Michal
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Neuroscience (4-years) / Neuroscience
Dissertation defense: Role zánětlivých faktorů v patogenezi idiopatické Parkinsonovy choroby | Theses on a related topic

48.
Fedorko, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Role epigenetiky u kardiovaskulárních onemocnění | Theses on a related topic

49.
Gorčík, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics
Master's thesis defence: Ovlivnění ultrazvukem vyvolané hemolýzy suspenze erytrocytů fyzikálně-chemickými vlastnostmi disperzního prostředí | Theses on a related topic

50.
Hošeková, Vanda
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vliv LPS sinic vodního květu na buňky střevního epitelu | Theses on a related topic