Theses on a related topic (having the same keywords):

cytochromy p450, iontova past, isoforma 2c9, kapilarni elektroforeza, elektroforeticky zprostredkovana mikroanalyza, electrophoretically mediated microanalysis, cytochrome p450, 2c9 isoform, ion trap., capillary electrophoresis, electrospray ionization, ionizace elektrosprejem

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Zeman, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Enzymy imobilizované na magnetických mikročásticích: Aplikace v proteomice a metabolomice | Theses on a related topic Display description

2.
Bržezická, Taťána
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vývoj metody pro studie afinitních interakcí s využitím kapilární elektroforézy v on-line uspořádání | Theses on a related topic

3.
Francová, Marie maiden name: Jandová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vývoj elektroforetické metody pro afinitní studie využívající míchání vzorku v kapiláře | Theses on a related topic

4.
Musil, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Vývoj metody pro derivatizaci aminokyselin v online uspořádání s využitím kapilární elektroforézy s fluorescenční detekcí | Theses on a related topic

5.
Slezáčková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Kinetická a inhibiční studie beta-sekretasy pomocí kapilárně elektroforetických metod | Theses on a related topic

6.
Konečný, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: The use of capillary electrophoresis for a study of drug metabolism focused on cytochromes P450 and flavin-containing monooxygenase | Theses on a related topic

7.
Sedláčková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití kapilární elektroforézy pro inhibiční studie cytochromů P450 | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Využití kapilární elektroforézy pro inhibiční studie cytochromů P450 | Theses on a related topic

8.
Bárta, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Využití moderních elektromigračních metod při studiu metabolomu | Theses on a related topic

9.
Bělehrad, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Kapilarní elektroforéza pro separaci Se specií | Theses on a related topic

10.
Celá, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení aktivity membránově vázané glutathion-S-transferasy | Theses on a related topic

11.
Celá, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Nové strategie diagnostiky epilepsie způsobené poruchami v metabolismu pyridoxinu | Theses on a related topic

12.
Cvingráfová, Eliška maiden name: Roupcová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití kapilární elektroforézy v kombinaci s hmotnostní spektrometrií v bioanalytické chemii | Theses on a related topic

13.
Dědová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Stanovení aminokyselin pomocí kapilární elektroforézy s fluorescenční detekcí pro metabolomické studie | Theses on a related topic

14.
Foltová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Kapilární elektroforéza a její uplatnění v metabolomických studích | Theses on a related topic

15.
Foltová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Kapilární elektroforéza jako nástroj pro metabolomické studie | Theses on a related topic

16.
Greguš, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Development of non-invasive point-of-care sampling and analysis of biological fluids | Theses on a related topic

17.
Káňa, Štěpán
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Studium vlivu deuterované vody na CE-LIF analýzu | Theses on a related topic

18.
Kubesová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Study of the microorganism properties using electromigration techniques | Theses on a related topic

19.
Kusý, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Spojení kapilární elektroforézy s ESI hmotnostní spektrometrií pro analýzu peptidů a proteinů

20.
Kusý, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Microanalytical systems for coupling with mass spectrometry | Theses on a related topic

21.
Mádr, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití kapilární elektroforézy při studiu metabolismu léčiv | Theses on a related topic

22.
Mádr, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium metabolismu léčiv cytochromy P450 pomocí kapilární elektroforézy | Theses on a related topic

23.
Mádr, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Využití kapilární elektroforézy v metabolomických studiích | Theses on a related topic

24.
Mičíková, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Studium metabolismu xenobiotik pomocí moderních elektromigračních metod | Theses on a related topic

25.
Michalcová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: CE-LIF fúzního proteinu AHP5-GFP v komplexních vzorcích | Theses on a related topic

26.
Milovanović, Miodrag
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Biosenzorová analýza nápojů | Theses on a related topic

27.
Musil, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Bioanalyst - Specialist in Laboratory Methods
Master's thesis defence: Využití kapilární elektroforézy pro stanovení aminokyselin a peptidů | Theses on a related topic

28.
Nagyová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Využití kapilární elektroforézy a hmotnostní spektrometrie při stanovení isoflavonů v léčivých rostlinách | Theses on a related topic

29.
Neupauer, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Analýza senzorů založených na Foerstrově rezonančním energetickém přenosu pomocí kapilární elektroforézy a časově rozlišené fluorescence | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Analýza senzorů založených na Foerstrově rezonančním energetickém přenosu pomocí kapilární elektroforézy a časově rozlišené fluorescence | Theses on a related topic

30.
Pálková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Toxikologické hodnocení komplexních směsí vzorků životního prostředí a jejich složek v modelech in vitro | Theses on a related topic

31.
Patrmanová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Kapilární elektroforéza kvantových teček a jejich konjugátů s makrocyklickými ligandy | Theses on a related topic

32.
Pilátová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Matabolomika | Theses on a related topic

33.
Pruška, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Kapilární elektroforéza s absorpční a MS detekcí pro separaci Se specií | Theses on a related topic

34.
Raszková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení dexrazoxanu metodou CE-MS | Theses on a related topic

35.
Roblová, Vendula
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Application of separation techniques for analysis of phytochemical compounds | Theses on a related topic

36.
Řemínek, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Application of Capillary Electrophoresis for Drug Metabolism Studies | Theses on a related topic

37.
Sedláčková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití kapilární elektroforézy pro inhibiční studie cytochromů P450 | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Využití kapilární elektroforézy pro inhibiční studie cytochromů P450 | Theses on a related topic

38.
Schejbal, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza reaktivních forem kyslíku v rostlinných tkáních pomocí kapilární elektroforézy s laserem indukovanou fluorescenční detekcí | Theses on a related topic

39.
Schejbal, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Využití enzymů imobilizovaných na magnetických mikročásticích při studiu metabolismu léčiv | Theses on a related topic

40.
Schejbal, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Study of beta-secretase reaction by modern electromigration methods | Theses on a related topic

41.
Smutná, Jindra maiden name: Musilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Využití kapilární elektroforézy v metabolomice | Theses on a related topic

42.
Snopková, Miroslava
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Metabolomické stanovení viability embryí - volba nejvhodnějšího prediktivního markeru | Theses on a related topic

43.
Strunga, Alan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití moderních analytických metod v analýze neinvazivních biologických tekutin. | Theses on a related topic

44.
Svobodová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Metabolomický rozbor použitých kultivačních médií používaných v asistované reprodukci pomocí kapilární elektroforézy | Theses on a related topic

45.
Šefraná, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium beta-sekretázové reakce pomocí moderních elektromigračních metod | Theses on a related topic

46.
Tesařová, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biology (4-years) / Medical Biology
Dissertation defense: Klonální rozmanitost T lymfocytů u hematoonkologických pacientů | Theses on a related topic

47.
Tihelková, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Druhová identifikace klinicky výzmaných hub pomocí molekulárně-biologických metod | Theses on a related topic

48.
Tranová, Mai Huong
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Porovnání stanovení glykovaného hemoglobinu (HbA1C) metodou kapilární elektroforézy (Cappilarys 2, Sebia) a metodou HPLC (Variant, Bio-Rad) | Theses on a related topic

49.
Týčová, Anna maiden name: Tarantová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Analysis of biologically important substances by capillary electrophoresis coupled with mass spectrometry | Theses on a related topic

50.
Václavíková, Liliana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení enzymových aktivit pomocí kapilární elektroforézy | Theses on a related topic