Theses on a related topic (having the same keywords):

etiologie a klasifikace mentalni retardace, arteterapie, mentalni retardace, materska skola specialni. mental retardation, therapy in special pedagogy, art therapy, terapie ve specialni pedagogice, etiology and classification of mental retardation, ucelena rehabilitace, integrated rehabilitation, ramcovy vzdelavaci program pro predskolni vzdelavani, general educational program of pre-school education, special nursery school.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

451.
Lorencová, Taťána
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Sociální kompetence u žáka Základní školy praktické | Theses on a related topic Display description

452.
Macíčková, Miluše
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Více vad)
Master's thesis defence: Možnosti integrace jedinců s mentální retardací | Theses on a related topic

453.
Macigová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Vzácné mikrodeleční syndromy detekované pomocí molekulárně cytogenetických metod | Theses on a related topic

454.
Macinková, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Vytváření školního vzdělávacího programu pro mateřskou školu | Theses on a related topic

455.
Mácová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Analýza života osob s tělesným postižením | Theses on a related topic

456.
Mach, Karel
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Lower Secondary School Teacher Training in Technical Education
Master's thesis defence: V růžovém sadu

457.
Macháčková, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Dopady konzumace vybraných drog na žáky odborného učiliště | Theses on a related topic

458.
Macháčková, Nikol
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Analýza komunikačních schopností u dítěte s poruchou autistického spektra | Theses on a related topic

459.
Machálková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Postoj společnosti k sexuálnímu životu osob s mentálním postižením | Theses on a related topic

460.
Machatá, Gabriela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Analýza současných bariér v městě Brně | Theses on a related topic

461.
Maistryszin, Jakub
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Analýza rozvoje rozumových schopností dětí s těžkým postižením | Theses on a related topic

462.
Majerová, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Analýza výstupních vědomostí a dovedností v rámci trivia u žáků v 10. ročníku ZŠ speciální | Theses on a related topic

463.
Malá, Milena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Dětská kresba jako výtvarný vyjadřovací prostředek a její využití v arteterapii a umění | Theses on a related topic

464.
Malachová, Jiřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Dospělé osoby s mentálním postižením a jejich představy o možnosti využití sociálních služeb pro podporu jejich samostatnosti | Theses on a related topic

465.
Malachová, Jiřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Kvalita života dospělých lidí s mentálním postižením | Theses on a related topic

466.
Malachová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Komunikace jedinců s mentálním postižením | Theses on a related topic

467.
Malachová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Kulturní a společenské možnosti lidí s mentálním postižením na Boskovicku | Theses on a related topic

468.
Malečková, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Metodika a techniky při práci s klienty v psychoterapii pomocí koní a v aktivitách s využitím koní | Theses on a related topic

469.
Málek, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Visual Arts
Master's thesis defence: Můj stín | Theses on a related topic

470.
Malíková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv narození dítěte se zdravotním postižením na rodinu | Theses on a related topic

471.
Málková, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s osteoporózou | Theses on a related topic

472.
Malušková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti volnočasových aktivit žáků základní školy speciální | Theses on a related topic

473.
Marečková, Miloslava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Výtvarný projev autistických dětí | Theses on a related topic

474.
Marholtová, Magda
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Německý jazyk)
Master's thesis defence: Cesty dětí k barvě | Theses on a related topic

475.
Maršálek, Luděk
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti intervence u žáků s dětskou mozkovou obrnou | Theses on a related topic

476.
Martincová, Petra maiden name: Hronová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Kvalita života osob, které dlouhodobě pečují o jedince se zdravotním postižením | Theses on a related topic

477.
Mášková, Věra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Edukace jedince se souběžným postižením - dětská mozková obrna v kombinaci se středně těžkou mentální retardací | Theses on a related topic

478.
Matečná, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Arts for Education
Master's thesis defence: Špecifické postupy pri výtvarnej tvorbe jedincov s telesným postihnutím | Theses on a related topic

479.
Matiovská, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Gallery Education and Arts Facilitation, Visual Arts
Master's thesis defence: Vliv ergoterapie a arteterapie na onkologicky nemocné pacienty | Theses on a related topic

480.
Matoušková, Alžběta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Všeobecný směr)
Master's thesis defence: Využití prvoučného učiva v přípravné třídě

481.
Matoušková, Jaromíra maiden name: Pokorná
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Zkušenosti rodičů se vzděláváním dětí s mentálním postižením se zřetelem na jejich pracovní uplatnění | Theses on a related topic

482.
Matůšová, Silvie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Ostatní pedie)
Master's thesis defence: Možnost doplnění vzdělání osob s těžším mentálním postižením v rámci kursu na doplnění vzdělání | Theses on a related topic

483.
Mazálková, Zora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Kvalita života sourozenců pacientů s mentální retardací | Theses on a related topic

484.
Mazánková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Dítě s Downovým syndromem v rodině | Theses on a related topic

485.
Mazánková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Zařízení sociálních služeb pro dospělé a stárnoucí osoby s mentálním postižením a autismem | Theses on a related topic

486.
Menšíková, Romana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Edukace individuálně integrovaného dítěte s Aspergerovým syndromem v běžné mateřské škole | Theses on a related topic

487.
Mešková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Arteterapie a artefiletika při práci s dětmi s poruchami emocí a chování | Theses on a related topic

488.
Michlíčková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Logopedická intervence u dětí se středně těžkou mentální retardací | Theses on a related topic

489.
Mikeštíková, Simona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Advanced Master's thesis defense: Využití náhradních komunikačních systémů u jedinců s těžkým zdravotním postižením ve vybraných zařízeních sociální péče v kraji Zlín | Theses on a related topic

490.
Mikulová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Special Arts for Education
Bachelor's thesis defense: Arteterapeutické metody s handicapovanými dětmi | Theses on a related topic

491.
Mlatecová, Pavlína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Postoje rodičů k sexualitě jejich dětí s mentálním postižením | Theses on a related topic

492.
Mlčková, Tereza maiden name: Dosoudilová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Special Arts for Education
Bachelor's thesis defense: Informelní přístupy v arteterapii u klientů s mentálním postižením | Theses on a related topic

493.
Mlýnková, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Edukace žáků s více vadami v základní škole | Theses on a related topic

494.
Mollová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Subtelomerové delece jako příčina idiopatických mentálních retardací | Theses on a related topic

495.
Mollová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Subtelomerové delece jako příčina idiopatických mentálních retardací | Theses on a related topic

496.
Morav, Emil
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Možnosti smysluplného využívání volného času osobami s lehkou a středně těžkou mentální retardací se zaměřením na děti a mládež | Theses on a related topic

497.
Mošťková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti uplatnění osob s mentálním postižením po dokončení povinné školní docházky v regionu Uherské Hradiště | Theses on a related topic

498.
Motyčková, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Profesní orientace žáků základní školy praktické | Theses on a related topic

499.
Mozorová, Jitka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Social Work)
Master's thesis defence: Vliv prvků taneční a pohybové terapie na sociální fungování lidí s mentálním postižením | Theses on a related topic

500.
Mrázková, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Více vad)
Master's thesis defence: Specifika výuky žáků s dětskou mozkovou obrnou v základní škole speciální | Theses on a related topic