Theses on a related topic (having the same keywords):

etiologie a klasifikace mentalni retardace, arteterapie, mentalni retardace, materska skola specialni. mental retardation, therapy in special pedagogy, art therapy, terapie ve specialni pedagogice, etiology and classification of mental retardation, ucelena rehabilitace, integrated rehabilitation, ramcovy vzdelavaci program pro predskolni vzdelavani, general educational program of pre-school education, special nursery school.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

751.
Valentová, Diana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením v běžné základní škole | Theses on a related topic Display description

752.
Válková, Ilona maiden name: Ficencová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Perthesova choroba u dítěte se souběžným postižením více vadami | Theses on a related topic

753.
Válková, Lada
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Syndrom CAN u jedinců s lehkým mentálním postižením | Theses on a related topic

754.
Valošková, Radana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Volnočasové aktivity jako způsob integrace dětí s mentální retardací | Theses on a related topic

755.
Valová, Irena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Logopedy)
Master's thesis defence: Řečová výchova v 5. ročníku základní školy praktické | Theses on a related topic

756.
Vanická, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Předškolní vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením | Theses on a related topic

757.
Vaníček, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vzdělávání žáků a žákyň s mentálním postižením: Kritická diskurzivní analýza. | Theses on a related topic

758.
Vanini, Andrea
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Analýza problematiky života jedince s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

759.
Vanini, Andrea
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Využití metod augmentativní a alternativní komunikace při výuce žáků na základní škole speciální | Theses on a related topic

760.
Vaňková, Kamila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Problematika edukace žáků s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

761.
Varmužková, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Integrovaná výuka v MŠ | Theses on a related topic

762.
Vávrů, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Jedinci s Downovým syndromem a jejich výchova a vzdělávání

763.
Vavříková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití prvků terapií při volnočasových aktivitách dětí žadatelů o udělení mezinárodní ochrany | Theses on a related topic

764.
Večeřová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Basics of Social Studies for Education, Music for Education
Bachelor's thesis defense: Aktuální problémy muzikoterapie | Theses on a related topic

765.
Vejmelková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Realizace hudební výchovy v třídním vzdělávacím programu mateřské školy a individuální přínosy pro děti | Theses on a related topic

766.
Venclíková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Arts Education
Dissertation defense: Možnosti začlenění expresivní terapie do pedagogické práce se středoškolskou mládeží | Theses on a related topic

767.
Verbergerová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Řeč integrovaného dítěte s Downovým syndromem v předškolním věku | Theses on a related topic

768.
Veselá, Alžběta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Systém ucelené rehabilitace na základní škole speciální v Brně | Theses on a related topic

769.
Veselá, Denisa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Molekulární charakterizace mikroduplikací u pacientů s mentální retardací a vrozenými vadami | Theses on a related topic

770.
Veselá, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Ucelená rehabilitace v zařízení poskytující sociální služby - Křižanov | Theses on a related topic

771.
Veselá, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Rodina pečující o osobu s mentálním postižením | Theses on a related topic

772.
Viktorin, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Rudolf Jedlička - významná osobnost somatopedie | Theses on a related topic

773.
Viktorin, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Special Education (4-years) / Special Education
Dissertation defense: Analýza podpůrných opatření u žáků s lehkým mentálním postižením v inkluzivním prostředí základních škol | Theses on a related topic

774.
Viktorínová, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Special Education for Education
Bachelor's thesis defense: Srovnání úrovně grafomotoriky žáků 1. třídy ZŠ a ZŠ praktické | Theses on a related topic

775.
Viktorínová, Simona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti výchovy a vzdělávání jedinců s poruchami autistického spektra v České republice | Theses on a related topic

776.
Vilášková, Dagmar
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Kvalita života klientů Střediska pracovní rehabilitace Ostrava | Theses on a related topic

777.
Vilímková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv amputace dolní končetiny na kvalitu života | Theses on a related topic

778.
Vinterová, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacientů s osteoporózou | Theses on a related topic

779.
Vítková, Zora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Logopedy)
Master's thesis defence: Vliv integrace dítěte s Downovým syndromem do základní školy na jeho rozvoj řeči | Theses on a related topic

780.
Vítová, Eliška
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Implementace programů podporujících zdraví do kurikula školy | Theses on a related topic

781.
Vitvarová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Komprehensivní rehabilitace v základní škole speciální | Theses on a related topic

782.
Vizentová, Kamila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv okolního prostředí na kvalitu života jedinců s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

783.
Viznerová, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně - rehabilitační plán a postup po gynekologických operacích | Theses on a related topic

784.
Viznerová, Ludmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Integrovaný žák na základní škole praktické | Theses on a related topic

785.
Viznerová, Ludmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Specifické aktivity edukačního procesu podporujícího rozvoj osobnosti žáka základní školy praktické | Theses on a related topic

786.
Vlčková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Osvojování pracovních dovedností u jedince s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

787.
Vlková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Postoje společnosti k lidem s mentálním postižením | Theses on a related topic

788.
Vlková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Postoje společnosti k lidem s mentálním postižením. | Theses on a related topic

789.
Vlková, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Logopedická péče na základní škole speciální | Theses on a related topic

790.
Vodičková, Dagmar
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Arteterapie v praxi | Theses on a related topic

791.
Vodičková, Milena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Integrace žáků s mentálním postižením v základní škole | Theses on a related topic

792.
Vojáčková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Komunikační kompetence předškolních dětí v porovnání běžné mateřské školy a mateřské školy Montessori | Theses on a related topic

793.
Vojtová, Miroslava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Gramatická rovina jazykových projevů dětí s DMO a mentální retardací v předškolním věku | Theses on a related topic

794.
Volná, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku v běžné mateřské škole | Theses on a related topic

795.
Vondrušková, Iveta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vývoj jedince s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

796.
Vostrčilová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Bazální stimulace jako vzdělávací metoda v Rehabilitační třídě | Theses on a related topic

797.
Vostrý, Michal
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Special Education (4-years) / Special Education
Dissertation defense: Edukace a rozvoj osob s Alzheimerovou chorobou pomocí ICT | Theses on a related topic

798.
Vostrý, Michal
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Advanced Master's thesis defense: Efektivita speciálně edukační intervence u jedinců trpících Alzheimerovou chorobou z pohledu pomáhajících profesí | Theses on a related topic

799.
Vošoustová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: České hnutí speciálních olympiád a jeho působení na dítě školního věku s lehkým a středně těžkým mentálním postižením | Theses on a related topic

800.
Vrbová, Helena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Terapeutická péče o klienta v ústavním zařízení | Theses on a related topic