Theses on a related topic (having the same keywords):

snp, kandidatni geny, drd1, adra2a, schizofrenie, dbh, neurotransmiter, asociacni studie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Plesník, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Úloha polymorfismů v regulačních oblastech genů v patogenezi schizofrenie | Theses on a related topic Display description

2.
Plesník, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Hledání polymorfismů spojených s rozvojem schizofrenie pomocí DNA čipu | Theses on a related topic

3.
Pernicová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Asociační studie vztahu DNA polymorfizmů ke schizofrenii | Theses on a related topic

4.
Babáš, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Polymorfizmy kandidátních genů pro schizofrenii a morfologie sítnice měřená pomocí OCT | Theses on a related topic

5.
Častulík, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Master's thesis defence: Molekulární podstata patogeneze schizofrenie: zjišťování vztahu polymorfizmů kandidátních genů ke schizofrenii | Theses on a related topic

6.
Havelková, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Geny související s retinálními parametry a schizofrenií | Theses on a related topic

7.
Hlinecká, Lýdia maiden name: Vargová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Molekulární příčiny schizofrenie: asociační studie | Theses on a related topic

8.
Jandová, Diana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Percepce mastných kyselin u člověka ve vztahu k obezitě | Theses on a related topic

9.
Pavlasová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Genetické testování dispozic k obezitě | Theses on a related topic

10.
Prachař, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Vliv polymorfizmů kandidátních genů na patogenezi Alzheimerovy choroby | Theses on a related topic

11.
Tisoňová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium vztahu polymorfizmů vybraných kandidátních genů ke schizofrenii | Theses on a related topic

12.
Tomečková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Úloha genu pro TOMM40 v patogenezi mírné kognitivní poruchy | Theses on a related topic

13.
Bábovská, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Chuťová percepce mastných kyselin a obezita | Theses on a related topic

14.
Banotová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Volná DNA a určování příbuznosti | Theses on a related topic

15.
Bartečků, Elis
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychiatry (4-years) / Psychiatry
Dissertation defense: Vliv farmakogenetických a farmakokinetických faktorů na průběh a léčbu prvních epizod schizofrenie | Theses on a related topic

16.
Beránek, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Stigma u nemocných schizofrenií: neuropsychologický přístup. | Theses on a related topic

17.
Bíbrová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Význam ztráty chromozomu Y z hlediska zvýšeného rizika onemocnění a mortality u stárnoucích mužů | Theses on a related topic

18.
Blažková, Karolína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics
Bachelor's thesis defense: Pojem autenticity na příkladech děl z Prinzhornovy sbírky | Theses on a related topic

19.
Bohatá, Tereza maiden name: Šestáková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Hledání souvislostí struktury mozku a kognitivních funkcí | Theses on a related topic

20.
Bohatá, Tereza maiden name: Šestáková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Využití hlubokých neuronových sítí pro predikci schizofrenie | Theses on a related topic

21.
Buchtová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Kvalita života lidí s psychotickým onemocněním v kontextu chráněného bydlení | Theses on a related topic

22.
Buchtová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Sociální konstrukce zotavení lidí s diagnózou schizofrenie | Theses on a related topic

23.
Bureš, Roman
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Digital Divide v procesu psychosociální rehabilitace | Theses on a related topic

24.
Burešová, Marie maiden name: Myšáková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychotherapeutic Studies
Master's thesis defence: Proces stávání se terapeutem s integrativní perspektivnou | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Proces stávání se terapeutem s integrativní perspektivnou | Theses on a related topic

25.
Cibuľková, Jana maiden name: Pertlíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Efekt Snoezelenu v terapii dospělých pacientů v akutní psychiatrické péči | Theses on a related topic

26.
Crhák, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Metody detekce jednonukleotidových polymorfismu . | Theses on a related topic

27.
Cvanová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defense: Vybrané statistické metody pro hodnocení genetických dat v příkladech | Theses on a related topic

28.
Cvetlerová, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Paramedic
Bachelor's thesis defense: Problematika psychóz se zaměřením na schizofrenní pacienty a jak k nim přistupovat | Theses on a related topic

29.
Cyroňová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Media Studies and Journalism / Media Studies and Journalism, Psychology
Bachelor's thesis defense: Lidé se schizofrenií: nebezpeční či nepochopení – soubor publicistických rozhovorů pro týdeník Téma | Theses on a related topic

30.
Častulík, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Schizofrenie z hlediska molekulární psychiatrie | Theses on a related topic

31.
Červenková, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Special Education
Master's thesis defence: Determinanty pracovního uplatnění osob s duševním onemocněním v sociální firmě | Theses on a related topic

32.
Člupný, Jaroslav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Potenciál a rizika služby denního stacionáře pro osoby s chronickým duševním onemocněním z pohledu klientů se schizofrenií a pracovníků denního stacionáře | Theses on a related topic

33.
Dluhoš, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Multirezoluční výběr příznaků pro rozpoznávání v obrazech mozku z magnetické rezonance | Theses on a related topic

34.
Dofková, Dominika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Efektivita tréninku kognitivních funkcí u pacientů s duševní poruchou. | Theses on a related topic

35.
Dorazilová, Aneta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Možnosti využití skupinové arteterapie v rámci léčby pacientů hospitalizovaných v PL Brno | Theses on a related topic

36.
Dorazilová, Aneta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Psychology (4-years) / Clinical Psychology
Dissertation defense: Riziko psychózy a psychotické zážitky v běžné populaci | Theses on a related topic

37.
Dorda, Matěj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: DNA polymorfizmy genu pro receptor CD36 a ovlivnění chuti pro mastné kyseliny | Theses on a related topic

38.
Dvořáková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Vliv informovanosti osob se schizofrenií na jejich život | Theses on a related topic

39.
Dzimková, Marta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Vliv polymorfizmů na genovou expresi | Theses on a related topic

40.
Eliášová, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Lidský vztah jako nástroj změny ve službě následné péče pro lidi s duševním onemocněním. | Theses on a related topic

41.
Fröhlich, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Analýza embryonálních dětských nádorů pomocí techniky DNA čipů | Theses on a related topic

42.
Gabzdyl, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: H-T-P test u pacientů se schizofrenními rysy a u pacientů se schizoafektivními rysy | Theses on a related topic

43.
Garguláková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Master's thesis defence: Zavedení metodiky studia onemocnění srpkovitou anémií u historických populací | Theses on a related topic

44.
Gottwaldová, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Arteterapie a její vztah k psychologii umění | Theses on a related topic

45.
Griga, Michal
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Film jako průvodce krajinou osamělosti klienta pobytového zařízení Sociálních služeb | Theses on a related topic

46.
Havelka, David
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Kognitivní deficit a kortizolémie u pacientů s první epizodou schizofrenie | Theses on a related topic

47.
Helánová, Jarmila
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Aktivity přispívající k destigmatizaci lidí s psychotickým onemocněním | Theses on a related topic

48.
Henzlová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Kvalita života lidí s duševní poruchou | Theses on a related topic

49.
Henzlová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Duševní nemoc jako činitel ovlivňující rodinné soužití a životní cyklus rodiny (biografie střetu s duševní nemocí) | Theses on a related topic

50.
Hloušková, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Molekulární podstata obezity: asociační studie | Theses on a related topic