Theses on a related topic (having the same keywords):

aminokyseliny, demence, diagnoza, alela, isoformy, receptory, vzorky, beta-amyloid, cystein, geny, chromozomy, mutace, vitaminy, arginin, genetika, neurony, plaky, polymorfizmy, alzheimerova choroba, faktor, interleukiny, pacienti, psychologie, apolipoprotein, genotypy, pamet, proteiny, epidemiologie, frekvence, kognitivni, latky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

751.
Študlarová, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Průběh degenerace vybraných kognitivních schopností v rámci Alzheimerovy choroby | Theses on a related topic Display description

752.
Šulcová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Využití kapilární elektroforézy pro účely stanovení kvality embryí v asistované reprodukci | Theses on a related topic

753.
Šullová, Alexandra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Studium změn fyziologických parametrů krve u vybraných skupin vytrvalostních sportovců | Theses on a related topic

754.
Šupa, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / Social Psychology
Dissertation defence: Sociální konstruování pacienta s diagnózou schizofrenie, psychóza v diskurzu zdravotnických profesionálů | Theses on a related topic
Dissertation defence: Od člověka k diagnóze a od diagnózy k člověku (Analýza diskurzu zdravotnických profesionálek) | Theses on a related topic

755.
Šustrová, Nela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Vocabulary in Context: Teaching Low-Frequency Words by Using Authentic Texts | Theses on a related topic

756.
Šustrová, Olga maiden name: Škvařilová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Pohybová terapie jako nástroj podpory resilience v léčbě drogové závislosti | Theses on a related topic

757.
Švandová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Czech Language and Literature for Education
Bachelor's thesis defence: Ztráta dat | Theses on a related topic

758.
Švecová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nursing
Bachelor's thesis defence: Srovnání znalostí o správné výživě u sester a laické veřejnosti jako prevence chorob | Theses on a related topic

759.
Švejda, Vítek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Limity patentovatelnosti biotechnologických vynálezů souvisejících s člověkem | Theses on a related topic

760.
Tesař, Václav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Lower Secondary School Teacher Training in Civics
Master's thesis defence: Znalosti matek o správné výživě kojenců a batolat | Theses on a related topic

761.
Tesařová, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání žáků s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou | Theses on a related topic

762.
Tesařová, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Family Education and Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defence: Psychosociální aspekty poruch příjmu potravy u dospívajících | Theses on a related topic

763.
Tomanová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defence: Drosophila jako experimentální model ve fyziologickém výzkumu | Theses on a related topic

764.
Tomášková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Edukace předškolního dítěte s poruchou autistického spektra z pohledu rodiny | Theses on a related topic

765.
Tomečková, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Studium sarkosinu a jeho metabolismu u nádorových onemocnění | Theses on a related topic

766.
Tomečková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Vztah mezi polymorfizmy kandidátních genů a mírnou kognitivní poruchou | Theses on a related topic

767.
Tomíček, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defence: Studium laserem indukovaného oxidativního značení proteinů | Theses on a related topic

768.
Tomšů, Magdalena maiden name: Tomšů
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Arts for Education
Master's thesis defence: Stín | Theses on a related topic

769.
Toporcerová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Isoformy proteinu p53 a jejich DNA vazebné vlastnosti | Theses on a related topic

770.
Trefulka, Mojmír
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defence: Reakce komplexů osmia s biomakromolekulami a elektrochemie jejich produktů. Nové nástroje pro molekulární biologii. | Theses on a related topic

771.
Tronečková, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Efektivita tréninku paměťových funkcí u osob s organickým postižením mozku | Theses on a related topic

772.
Trtílková, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defence: Wortschatzvisualisierung im DaF-Unterricht:unter dem Aspekt der Mnemotechniken | Theses on a related topic

773.
Trúnková, Martina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defence: Strategická analýza stavebního podniku | Theses on a related topic

774.
Tukačová, Sandra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Czech Language with Orientation on Computational Linguistics
Bachelor's thesis defence: Frekvence a produktivita substantivního sufixu -ec na materiálu korpusu | Theses on a related topic

775.
Turanová, Kristýna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující postoje sociálních pracovníků k Romům jako uživatelům sociální služby | Theses on a related topic

776.
Uhlířová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Molekulární mechanismy rezistence viru klíšťové encefalitidy na nukleosidová antivirotika | Theses on a related topic

777.
Uhrík, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defence: Alternativní sestřih v signálních drahách cytokininů | Theses on a related topic

778.
Uhrík, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Produkce rekombinantních enzymů a jejich využití při studiu strukturních změn proteinů | Theses on a related topic

779.
Václavík, Jan
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport
Bachelor's thesis defence: Vybírání v poli ve volejbale | Theses on a related topic

780.
Václavíková, Klára
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Regeneration and Nutrition in Sport)
Bachelor's thesis defence: Energie - základ kvality sportovního výkonu | Theses on a related topic

781.
Václavová, Helena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / Midwife
Bachelor's thesis defence: Psychická zátěž porodních asistentek při poskytování zdravotní péče ženám, které užívají návykové látky | Theses on a related topic

782.
Vaculová, Marika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defence: Imunohistochemické vyšetření v diagnostice tumorů mléčné žlázy | Theses on a related topic

783.
Vácha, Marek
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Medical Ethics
Dissertation defence: Identifikace etických problémů plynoucích z nových poznatků o lidském genomu. Od DNA k evoluční psychologii | Theses on a related topic

784.
Vajdáková, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Náměty pro rozvoj hlasových dovedností ve výuce hudební výchovy ve 4. ročníku základní školy | Theses on a related topic

785.
Valkounová, Eva maiden name: Kamírová
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Movement Activities, Basics of Social Studies for Education
Bachelor's thesis defence: Vliv pohybové aktivity na zlepšení vybraných pohybových schopností a zpomalení nástupu stařecké demence u seniorů | Theses on a related topic

786.
Válková, Lada
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Syndrom CAN u jedinců s lehkým mentálním postižením | Theses on a related topic

787.
Válková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defence: Orientace živočichů v čase

788.
Vaňáčková, Jitka maiden name: Mlčochová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defence: Patogeneze Alzheimerovy choroby z hlediska molekulární biologie | Theses on a related topic

789.
Vaňková, Iveta maiden name: Konečná
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defence: Výzkum vývoje narativní kompetence | Theses on a related topic

790.
Váňová, Monika
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defence: Podíl temperamentu na výkonu ve fitness aerobiku u mládeže | Theses on a related topic

791.
Varnava, Nikoleta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Work / Social Work Micro – Counselling
Master's thesis defence: Odolnost pečovatelů ve vybraném domově se zvláštním režimem | Theses on a related topic

792.
Vašíčková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Fyziologie spánku | Theses on a related topic

793.
Vašíková, Adéla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Sociology / Sociology
Bachelor's thesis defence: Kauza Budínka - sociologický pohled | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Kauza Budínka - sociologický pohled | Theses on a related topic

794.
Vaško, Adam
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defence: Strategická analýza konkrétního podniku | Theses on a related topic

795.
Vašková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Mathematics with a view to Education, Physics with a view to Education
Bachelor's thesis defence: Aplikace polarizace pro stanovení kinetiky fermentační reakce opticky aktivních látek

796.
Vébrová, Kamila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Agresivní chování u jedinců s demencí žijících v domově se zvláštním režimem | Theses on a related topic

797.
Večerková, Renata
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Diagnostika strategií učení angličtině jako cizímu jazyku u žáků 6. třídy základní školy | Theses on a related topic

798.
Vedrová, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Vývoj a validace metody využívající kapilární elektroforézu s hmotnostním spektrometrem pro stanovení aminokyselin v kultivačních mediích použitých v asistované reprodukci | Theses on a related topic

799.
Velkoborská, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Validizační studie testu fonematické verbální fluence k diagnostice kognitivního deficitu u amnestické mírné kognitivní poruchy a Alzheimerovy choroby | Theses on a related topic

800.
Vencálek, Ladislav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Přínos maséra v přípravě plavce na vrcholný výkon