Theses on a related topic (having the same keywords):

slitek, investice, zlato, mince, komodita, ceska republika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1651.
Živěla, Michael
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Commercial Law)
Advanced Master's thesis defense: Právní úprava crowdfundingu | Theses on a related topic Display description

1652.
Živná, Tereza
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Azylová politika státu a její přesah do aktivit nestátních neziskových organizací | Theses on a related topic

1653.
Žličař, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Bachelor's thesis defense: Financování politických stran a hnutí z veřejných rozpočtů - komparace tří vybraných zemí | Theses on a related topic

1654.
Žufan, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geography (4-years) / Regional Geography and Regional Planning
Dissertation defense: Ekologické zemědělství České republiky v kontextu Společné zemědělské politiky Evropské unie (regionálně-geografická analýza) | Theses on a related topic