Theses on a related topic (having the same keywords):

speech intervention, naruseny vyvoj reci, disturbed development of speech, opozdeny vyvoj reci, logopedicka intervence, delayed development of speech

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

301.
Stanková, Barbora maiden name: Trinkewitzová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Využití iPadu v rámci logopedické intervence žáků s narušeným vývojem řeči | Theses on a related topic Display description

302.
Svoboda, Šimon
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití Snoezelenu jako terapeutického prostředí v rámci logopedické intervence | Theses on a related topic

303.
Svobodová, Renata
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Podpora žáků s narušenou komunikační schopností při přechodu ze základní školy logopedické na střední školu | Theses on a related topic

304.
Synková, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Analýza logopedické intervence na základní škole v Olomouckém kraji | Theses on a related topic

305.
Synková, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Analýza logopedické intervence v mateřské škole v Jihomoravském kraji | Theses on a related topic

306.
Syrová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Analýza rozvoje komunikačních kompetencí žáků se středně těžkým mentálním postižením | Theses on a related topic

307.
Szewczyková, Sandra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Logopedická intervence u dětí mladšího školního věku s mentálním postižením | Theses on a related topic

308.
Šefčíková, Eva maiden name: Zemčíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Výskyt narušené komunikační schopnosti v rodinné alternativě ústavní péče Klokánek | Theses on a related topic

309.
Šefčíková, Eva maiden name: Zemčíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Analýza komunikační schopnosti u žáků s lehkým mentálním postižením | Theses on a related topic

310.
Šestáková, Alice
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Logopedická intervence u těžce zrakově postižených dětí se zaměřením na lexikálně-sémantickou rovinu | Theses on a related topic

311.
Škorpíková, Libuše
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Analýza narušené komunikační schopnosti u dítěte předškolního věku | Theses on a related topic

312.
Škvařilová, Kristýna maiden name: Faigelová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Analýza informovanosti intaktní společnosti o problematice balbuties | Theses on a related topic

313.
Šocová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Rozvoj vybraných jazykových rovin u dětí s narušeným vývojem řeči | Theses on a related topic

314.
Štelbacká, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Analýza činností logopedických asistentů v běžných mateřských školách v Kraji Vysočina | Theses on a related topic

315.
Šujanová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Podpora komunikace osob s Parkinsonovou nemocí v rámci rekondičního pobytu | Theses on a related topic

316.
Šujanová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Pragmatická jazyková rovina v projevu osob s Parkinsonovou nemocí | Theses on a related topic

317.
Tichá, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Rozvoj komunikační kompetence u žákyně s mentálním postižením a orofaciálním rozštěpem | Theses on a related topic

318.
Tižková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Analýza sluchového vnímání u dětí předškolního věku s narušeným vývojem řeči | Theses on a related topic

319.
Tomanová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Možnosti spolupráce rodičů a mateřské školy při rozvoji komunikačních dovedností vycházející ze školního vzdělávacího programu | Theses on a related topic

320.
Tomanová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Bilingvní výchova a její vliv na vývoj řeči u dětí předškolního věku | Theses on a related topic

321.
Tomanová, Věra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Sluchová percepce u předškolních dětí s narušenou komunikační schopností | Theses on a related topic

322.
Tomanová, Věra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Master's thesis defence: Možnosti logopedické intervence u dětí se symptomy vývojové verbální dyspraxie | Theses on a related topic

323.
Tomasová, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Analýza komunikace mezi rodičem a logopedem v logopedické třídě při běžné mateřské škole | Theses on a related topic

324.
Tomaštíková, Ivona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Řečová výchova na základní škole praktické | Theses on a related topic

325.
Tomečková, Eliška
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Logopedická intervence v lázeňském prostředí | Theses on a related topic

326.
Tučková, Tereza maiden name: Kubková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití synergické reflexní terapie u dívky s mozkovou obrnou | Theses on a related topic

327.
Uhlířová, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv edukativně stimulačních skupin na rozvoj komunikačních schopností u dětí s opožděným vývojem řeči | Theses on a related topic

328.
Uhríková, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Analýza logopedického poradenství pro děti v SOS dětských vesničkách | Theses on a related topic

329.
Urbancová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Pomůcky a přístroje v současné logopedické praxi | Theses on a related topic

330.
Urbanová, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Stimulace rozvoje komunikačních schopností u dětí s opožděným vývojem řeči | Theses on a related topic

331.
Urbanová, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Poskytování logopedické intervence dětem v mateřských školách ve městě České Budějovice | Theses on a related topic

332.
Vágnerová, Gabriela maiden name: Jílková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Analýza podpůrných opatření pro předškolní a mladší školní věk dětí s balbuties | Theses on a related topic

333.
Vácha, Ondřej
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Využití podpůrných materiálů k rozvoji komunikačních schopností ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením | Theses on a related topic

334.
Vajčnerová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Aplikace metod logopedické intervence u dětí předškolního věku | Theses on a related topic

335.
Vajdíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití pomůcek v logopedické intervenci u dětí předškolního a školního věku | Theses on a related topic

336.
Valová, Irena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Logopedy)
Master's thesis defence: Řečová výchova v 5. ročníku základní školy praktické | Theses on a related topic

337.
Valsová, Květa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Rozvoj komunikačních kompetencí žáků se sluchovým a mentálním postižením | Theses on a related topic

338.
Vaněrková, Jitka maiden name: Konečná
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností tříletých dětí. | Theses on a related topic

339.
Vaňová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Logopedická intervence u osob s ALS | Theses on a related topic

340.
Vavrušová, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Pomůcky a přístroje používané při terapii vývojové dysfázie | Theses on a related topic

341.
Večeřová, Kamila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Zajištění logopedické intervence u dětí předškolního věku ve městě Šumperk | Theses on a related topic

342.
Velecká, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Realizace logopedické intervence v prostředí logopedické třídy | Theses on a related topic

343.
Venglářová, Beáta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Analýza celoživotního vzdělávání pedagogů mateřských škol v oblasti rozvoje komunikačních kompetencí | Theses on a related topic

344.
Veselá, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Analýza logopedické intervence u dětí s incipientní koktavostí | Theses on a related topic

345.
Veselá, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Narušená komunikační schopnost jako jedna z příčin odkladu školní docházky | Theses on a related topic

346.
Věžníková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Rozvoj komunikačních dovedností v logopedické třídě při běžné mateřské škole | Theses on a related topic

347.
Vihanová, Zuzana maiden name: Gebauerová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Narušená komunikační schopnost při psychotickém onemocnění - možnosti logopedické intervence | Theses on a related topic

348.
Vládková, Vlasta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Význam spolupráce rodičů dítěte s logopedem | Theses on a related topic

349.
Vobůrková, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Master's thesis defence: Předčtenářská gramotnost u dětí předškolního věku | Theses on a related topic

350.
Vojtěchová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Terapie dysfagie u klientů dětského a dospělého věku | Theses on a related topic