Theses on a related topic (having the same keywords):

vesmir, time, prostor, aristotle, zdravy rozum, universe, space, common sense, cas, stephen hawking, aristoteles, galileo galilei

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

351.
Macinková, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Trávení volného času adolescentkami | Theses on a related topic Display description

352.
Macurová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Kontrolové infinitivy | Theses on a related topic

353.
Majíčková, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Román Viléma Mrštíka Zumři: geneze, interpretace, recepce | Theses on a related topic

354.
Majlingová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: The Use of Space in Gothic Fiction | Theses on a related topic

355.
Malec, Leoš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Volnočasové aktivity jako prevence rizika poruchy chování u žáků s lehkým mentálním postižením | Theses on a related topic

356.
Mandelíková, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Art, Upper Secondary School Teacher Training in Visual Creative Work
Master's thesis defence: Ve jménu věčné 0 aneb fiktivní cesta do mé špiónské duše - kosmické simulákrum

357.
Marvan, Daniel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
Master's thesis defence: Substanční dualismus - historická a současná perspektiva | Theses on a related topic

358.
Masaříková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Časová perspektiva a její vztah k zvládání stresu | Theses on a related topic

359.
Matušková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Visual Arts for Education
Bachelor's thesis defence: prostor | Theses on a related topic

360.
Mauerová, Monika maiden name: Trebichalská
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Zóna dohledu: participace seniorů na sociofyzickém prostoru skrze výhled z okna | Theses on a related topic

361.
Mayerová, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Knoflíkáři, figuální malba | Theses on a related topic

362.
Mejzlíková, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Prostorová diferenciace, segregace, exkluze a sociální politika | Theses on a related topic

363.
Melicharová, Viktorie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / French Language and Literature, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defence: La conception de l'espace dans l'Écume des jours de Boris Vian: du livre jusqu' a l'écran | Theses on a related topic

364.
Michlíček, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Space and Violence in Milkman and One by One in the Darkness | Theses on a related topic

365.
Morte, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Master's thesis defence: Scientistické a antropologické pojetí času | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Scientistické a antropologické pojetí času | Theses on a related topic

366.
Morte, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
Master's thesis defence: Scientistické a antropologické pojetí času | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Scientistické a antropologické pojetí času | Theses on a related topic

367.
Múdry, Mikuláš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Mathematics with Informatics
Master's thesis defence: Diferenciální rovnice s programem Maxima | Theses on a related topic

368.
Mühlová, Klára Hedvika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Bachelor's thesis defence: Nové perspektivy hudební kinetiky ve 20. století jako problém notace | Theses on a related topic

369.
Murajdová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Aesthetics, English Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Analysis of Oscar Wilde's Salome on the Basis of Aristotle's Poetics | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Analysis of Oscar Wilde's Salome on the Basis of Aristotle's Poetics | Theses on a related topic

370.
Murínová, Hedviga
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / French Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Le narrateur-protagoniste dans les romans de Jean-Philippe Toussaint | Theses on a related topic

371.
Nečesaná, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Pojetí prostoru ve vybraných dílech Josefa Jiřího Kolára a Jakuba Arbesa | Theses on a related topic

372.
Nemček, Peter
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defence: Modelování a simulace s využitím systému Maple a MapleSim | Theses on a related topic

373.
Nesázalová, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Arts and Visual Arts for Education / Arts and Visual Arts for Education
Bachelor's thesis defence: Plynutí času | Theses on a related topic

374.
Nesrstová, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Visual Arts for Education
Bachelor's thesis defence: Průnik | Theses on a related topic

375.
Nesrstová, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Gallery Education and Arts Facilitation, Secondary School Teacher Training in Arts
Master's thesis defence: Vzdušné klece | Theses on a related topic

376.
Nevěřilová, Zuzana maiden name: Popelková
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2011, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Advanced Master's thesis defence: Improving NLP Systems with Common Sense Knowledge and Reasoning | Theses on a related topic

377.
Nevřivý, Mikuláš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozhodčí řízení ve sportu a právo na přístup k soudu | Theses on a related topic

378.
Nováková, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: Woolf’s Orlando: Immortality through Nietzsche’s ‘Overman’ | Theses on a related topic

379.
Ondráček, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defence: Max Neuhaus: zvukové instalace ve veřejném prostoru | Theses on a related topic

380.
Ondrušková, Markéta maiden name: Kilianová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in Civics
Bachelor's thesis defence: Putování prostorem | Theses on a related topic

381.
Ondrýsek, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Čas jako právní skutečnost | Theses on a related topic

382.
Oroszlány, Lóránt
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Programmable Technical Structures
Bachelor's thesis defence: Octave System Sound Processing Library | Theses on a related topic

383.
Ovčáčková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Special Education for Education
Bachelor's thesis defence: Přes roh | Theses on a related topic

384.
Ožana, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nájem nebytových prostor | Theses on a related topic

385.
Pabel, Libor
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Bachelor's thesis defence: Pojetí ctností v díle Alasdaira Chalmerse MacIntyra | Theses on a related topic

386.
Pacalová, Nikol
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Civics and Social Studies Basic with a view to Education, Czech Language and Literature for Education
Bachelor's thesis defence: Čas v průběhu času | Theses on a related topic

387.
Pečinková, Pavlína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary and Language School Teacher Training in Russian Language
Master's thesis defence: Lágrové téma v ruské literatuře | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Táborové téma v krátkých prózách A. I. Solženicyna a V. T. Šalamova | Theses on a related topic

388.
Pečurica, Jelena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / European Politics (Eng.)
Master's thesis defence: The Position and Prospect of Europe in Space: Relations between ESA and EU | Theses on a related topic

389.
Pelechová, Judita
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Objektivní a subjektivní aspekt spravedlnosti v právu | Theses on a related topic

390.
Petrošová, Kateřina maiden name: Šuláková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Philological Area Studies, Polish Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Čas v jazyce a jazyk v čase. Srovnání gramatického pojetí času a vývoje vybraných jednotek české a polské temporální terminologie | Theses on a related topic

391.
Plášil, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Bachelor's thesis defence: Kauzalita a čas | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Kauzalita a čas | Theses on a related topic

392.
Plšková, Tamara
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Sociologie tetování: zakotvování identity skrze tělesné praktiky | Theses on a related topic

393.
Pokorný, Libor
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defence: Neverbální komunikační projevy ve třídě na základních školách | Theses on a related topic

394.
Polišenská, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature, Spanish Language and Literature
Bachelor's thesis defence: La visión de España en Castilla de José Martínez Ruiz | Theses on a related topic

395.
Porkertová, Jitka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Downshifting - cesta ke spokojenějšímu životu? (Jak hodnotí svůj nynější život v porovnání s předchozím ti, kteří prošli procesem downshiftingu?) | Theses on a related topic

396.
Pospiech, Richard
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Bachelor's thesis defence: Platón vs Aristotelés o kosmu | Theses on a related topic

397.
Pospiech, Richard
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Master's thesis defence: Problémy Aristotelova aithéru v aristotelských komentářích | Theses on a related topic

398.
Pražák, Vlastimil
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
Master's thesis defence: Moderní kosmologie a proměny představ o prostoru | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Moderní kosmologie a proměny představ o prostoru | Theses on a related topic

399.
Presová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Volnočasové aktivity jako prostředek prevence problémů v chování romských dětí | Theses on a related topic

400.
Přecechtělová, Andrea maiden name: Kaláčková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Právo na projednání v přiměřené lhůtě v řízeních před Nejvyšším soudem ČR | Theses on a related topic