Theses on a related topic (having the same keywords):

redakcna hierarchia, marketingova komunikacia, pripadova studia, position in media market, research work, postavenie na medialnom trhu, vyskumna praca, editorial hierarchy, zurnalisticky zaner, media organization, case study, medialna organizacia, funkcia regionalneho media, regional papers, function of regional media, marketing communication, journalistic genre, regionalna tlac

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Loučková, Zdenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Komunita, lokálne médiá a komunikácia: prípad jednej obce | Theses on a related topic Display description

2.
Marková, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Využívání online a tradičních zdrojů při novinářské rešerši | Theses on a related topic

3.
Bača, Ján
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Návrh komunikační kampaně | Theses on a related topic

4.
Bajaníková, Viktória
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Čítačky elektronických kníh z pohľadu ich užívateľov: analýza užívateľských stratégií | Theses on a related topic

5.
Běčáková, Martina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Analýza komunikační kampaně podniku | Theses on a related topic

6.
Bělohlávková, Karolína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediální organizace a moc: Čs rozhlas Brno v 60. letech | Theses on a related topic

7.
Beťko, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Hysteria.sk - historická a ideologická sonda do virtuálnej komunity | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Problematika medializácie nezávislých mediálnych projektov pri ich vstupe na trh | Theses on a related topic

8.
Bilená, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Táhnout za jeden provaz: projektové partnerství v nestátním neziskovém sektoru (případová studie) | Theses on a related topic

9.
Braná, Dominika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Nezávislosť médií a politický vplyv v transformujúcich sa mediálnych systémoch: prípad Slovenskej republiky počas vlády Vladimíra Mečiara | Theses on a related topic

10.
Bustin, Peter
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Komunikační strategie hokejového klubu | Theses on a related topic

11.
Čuňočka, Ivan
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Master's thesis defence: Specifika řízení pracovního výkonu ve sportovních organizacích - případová studie | Theses on a related topic

12.
Faboková, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Návrh komunikační kampaně | Theses on a related topic

13.
Fecková, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Proces zmeny v psychoterapii z perspektivy klienta, terapeuta a výskumníka | Theses on a related topic

14.
Gálová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Pôsobenie slovenských neštátnych aktérov v oblasti geneticky modifikovaných organizmov na národnej a nadnárodnej úrovni | Theses on a related topic

15.
Hojstričová, Viola
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Premeny mediálnej reprezentácie povodne: komparatívna obsahová analýza | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Premeny mediálnej reprezentácie povodne: komparatívna obsahová analýza | Theses on a related topic

16.
Iermolycheva, Olena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediální systém Ukrajiny optikou teorie Daniela Hallina a Paolo Manciniho | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Mediální systém Ukrajiny optikou teorie Daniela Hallina a Paolo Manciniho | Theses on a related topic

17.
Juráková, Ivana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Analýza marketingové komunikace podniku, působícího na B2B trhu | Theses on a related topic

18.
Kandrík, Matej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Súčasný poľský paramilitarizmus: prípadová štúdia Streleckého zväzku "Strelec" Organizácie spoločensko-výchovnej | Theses on a related topic

19.
Kolmanová, Eliška
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Public Policy and Human Resources
Bachelor's thesis defense: Zpravodajská mediální gramotnost studentů maturitního ročníku gymnázia: případová studie | Theses on a related topic

20.
Kravec, Šimon
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Využití metod projektového managementu při řízení podniku | Theses on a related topic

21.
Kurian, Matej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defense: Politický režim Singapuru | Theses on a related topic

22.
Lahitová, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Obraz Poľska a Poliakov v českej dennej tlači v zlomových momentoch medzivojnového obdobia (1919, 1926, 1938) | Theses on a related topic

23.
Lakotová, Barbara
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediální reprezentace češství v diskursu televizních reklam propagujících značku Pilsner Urquell (2002 - 2010) | Theses on a related topic

24.
Lišková, Adéla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Analýza proměn audiovizuálních spotů podporujících prodej piva: komparativní obsahová analýza předkrizové a pokrizové etapy (2002-2008 a 2012-2018) | Theses on a related topic

25.
Lorek, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Religionistika v komikse a metódy komunikácie s publikom na platforme crowdfundingových sietí | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Tvorba komiksu, jeho prezentácia a komunikácia s publikom na platforme crowdfundingových médií | Theses on a related topic

26.
Lukáčová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Environmental Studies, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies)
Bachelor's thesis defense: Mediálny obraz biopotravín a geneticky modifikovaných potravín vo vybranej českej tlači | Theses on a related topic

27.
Lukáčová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediálny obraz globálneho otepľovania v denníkoch MF DNES a SME | Theses on a related topic

28.
Majchútová, Jozefína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Celebrity ako detské referenčné vzory. Prípadová štúdia katolíckej Základnej školy Angely Merici a štátnej Základnej školy Jána Bottu. | Theses on a related topic

29.
Šolcová, Nikola
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Gender Studies, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Možnosti slaďování novinářské profese s rodičovstvím ve vybrané regionální redakci | Theses on a related topic

30.
Marsová, Dominika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Vznik a vývoj Ženského světa (1896-1930) | Theses on a related topic

31.
Michlerová, Lucia
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Vývoj časopisu Zdravie a jeho formálne i obsahové premeny (prípadová štúdia) | Theses on a related topic

32.
Mišíková, Ivana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Konstrukce mediálního obrazu premiérky optikou genderové perspektivy: kritická diskurzivní analýza | Theses on a related topic

33.
Nagy, Lukáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Herné štúdio Amanita Design a stratégia v internetovom marketingu | Theses on a related topic

34.
Novák, Lukáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Analýza postoju nórskej Progresívnej strany k otázkam migrácie po teroristických útokoch v Nórsku v roku 2011 | Theses on a related topic

35.
Nuošková, Dušana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Moravská orlica. Historická prípadová štúdia vývoja politického denníka v rokoch 1863-1918 | Theses on a related topic

36.
Ondrejková, Annamária
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Kotleba druhýkrát nezvíťazil: Kritická diskurzívna analýza mediálnej reprezentácie kandidatúry Mariana Kotlebu v regionálnych voľbách v rokoch 2013 a 2017 v denníku SME | Theses on a related topic

37.
Páleníková, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Existence ako alternatívne médium: prípadová štúdia | Theses on a related topic

38.
Príbeli, Alexandra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Reklamní komunikace optikou adolescentů | Theses on a related topic

39.
Sittová, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Případová studie: Výchova k žurnalismu v Dětské tiskové agentuře | Theses on a related topic

40.
Székelyová, Dajana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Premeny reklamnej reči v kontexte postmodernej situácie | Theses on a related topic

41.
Viteková, Ivana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Punková modlitba v pravoslavnej katedrále: mediálny obraz hudobnej performance a súdu s Pussy Riot v časopise .týždeň | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Punková modlitba v pravoslávnej katedrále: mediálny obraz hudobnej performance a súdu s Pussy Riot v Mladej Fronte Dnes | Theses on a related topic

42.
Vonšák, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediálny text, jeho čitateľ a autor: interpretačná výzva kostnickej školy | Theses on a related topic

43.
Vosková, Alica
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Analýza marketingovej komunikácie Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici | Theses on a related topic

44.
Vykouřilová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Organizační a strukturální změny v redakci dobrovolnické organizace způsobené procesem profesionalizace | Theses on a related topic

45.
Zemaník, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Slovenská republika pred Európskym súdom pre ľudské práva: účinky na demokratizáciu? | Theses on a related topic

46.
Žarnay, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychotherapeutic Studies
Master's thesis defence: Nechtěná homosexuální orientace | Theses on a related topic

47.
Žatkulák, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Případová studie komplexního návrhu komunitní webové aplikace | Theses on a related topic

48.
Absolon, Dominik
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Public Policy and Human Resources
Bachelor's thesis defense: Vznik Herbenova Času a jeho vývoj na přelomu 19. a 20. století | Theses on a related topic

49.
Amler, Patrik
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Vztah evropské krajní pravice k Rusku: případová studie Jobbiku a Národní Fronty | Theses on a related topic

50.
Andor, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Prípadová štúdia žurnalistov pracujúcich pre mexický denník El Universal: analýza ich názorov na vybrané atribúty ich profesie | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Prípadová štúdia žurnalistov pracujúcich pre mexický denník El Universal: analýza ich názorov na vybrané atribúty ich profesie | Theses on a related topic