Theses on a related topic (having the same keywords):

takticke jaderne zbrane, tactical nuclear weapons, strategic concept, npt, proliferace, nuclear weapons, proliferation, jaderne zbrane, nato, dca

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Faltejsek, Filip
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Nukleární zbraně USA v Evropě | Theses on a related topic Display description

Bachelor's thesis defense: Nukleární zbraně USA v Evropě | Theses on a related topic Display description

2.
Kimmelová, Sandra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Světová banka a boj proti chudobě | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Role jaderných zbraní v NATO po studené válce | Theses on a related topic

3.
Plch, Robert
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Pákistánské jaderné zbraně: motivace a rizika | Theses on a related topic

4.
Rojčík, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: International Territorial Studies (4-years) / International Relations
Dissertation defense: Režim nešíření jaderných zbraní: výzvy a budoucnost | Theses on a related topic

5.
Sovička, Petr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Proliferace jaderných zbraní na Blízkém východě ve stínu vize světa bez jaderných zbraní | Theses on a related topic

6.
Černá, Blanka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Basics of Social Studies for Education, Czech Language and Literature for Education
Bachelor's thesis defense: Francie - otázky evropské bezpečnosti | Theses on a related topic

7.
Starun, Aliaksandr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Vliv nejaderného statusu Ukrajiny na její bezpečnost | Theses on a related topic

8.
Šonková, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: American Foreign Policy and Relationship to Israel in the Light of Israeli Nuclear Weapons Program: 1961-1974 | Theses on a related topic

9.
Vilímek, Petr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: International Territorial Studies (4-years) / International Relations
Dissertation defense: Strategická dimenze francouzsko-amerických vztahů v průběhu V. republiky | Theses on a related topic

10.
Augustín, Peter
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Stomatology / Stomatology
Dissertation defense: Medikamentózně indukované zbytnění gingivy u pacientů po transplantaci ledvin a srdce | Theses on a related topic

11.
Beckerová, Deborah
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Identifikace proliferujících buněk ve směsných populacích | Theses on a related topic

12.
Brenerová, Petra maiden name: Hulinková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Modulace dioxinového, estrogenního a androgenního receptoru nekoplanárními PCB | Theses on a related topic

13.
Brůžová, Tereza maiden name: Chybová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Ovlivnění proliferace buňky skrze netelomerové funkce telomerázy | Theses on a related topic

14.
Carbolová, Alena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Problematika atrofických stěrů v gynekologické cytologii | Theses on a related topic

15.
Cejthamrová, Kristýna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Jaderné zbraně ve strategických koncepcích NATO po studené válce | Theses on a related topic

16.
Černá, Kristiána
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Bachelor's thesis defense: Strategická kultura a indické jaderné ambice | Theses on a related topic

17.
Dohnal, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Indický jaderný program: původní motivace a jejich proměna | Theses on a related topic

18.
Doško, Pavel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Možnosti izraelské denuklearizace | Theses on a related topic

19.
Dúcka, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Analýza buněčných procesů přispívajících k nádorové progresi buněk prsního karcinomu s deregulovanou hladinou proteinu B-Myb | Theses on a related topic

20.
Dvořák, Viktor
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Bachelor's thesis defense: Prosazování cílů NPT v Íránu | Theses on a related topic

21.
Friedlová, Nela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Význam genu TNFRSF9 pro fenotyp buněk karcinomu prsu | Theses on a related topic

22.
Herudek, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Saúdská Arábie jako aktér proliferace jaderných zbraní | Theses on a related topic

23.
Honková, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Modernization of Russia's Strategic Nuclear Arsenal | Theses on a related topic

24.
Hradil, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: 3D kultivace kmenových buněk v mikrofluidních systémech | Theses on a related topic

25.
Hukelová, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Role jaderného odstrašování ve vztazích mezi Indií a Pákistánem | Theses on a related topic

26.
Hýl, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Kultivace mesenchymálních stromálních buněk na 3D matricích | Theses on a related topic

27.
Chrášťanský, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Fragmentace mezinárodního práva prostřednictvím proliferace mezinárodních soudních orgánů | Theses on a related topic

28.
Karmazin, Aleš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Jaderné zbraně a odstrašování: kritická perspektiva | Theses on a related topic

29.
Kloučková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Modifikace polymerních nanovlákenných struktur na bázi poly-epsilon-kaprolaktonu a poly-L-mléčné kyseliny pro biomedicínské aplikace | Theses on a related topic

30.
Korbelář, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Proliferace zbrojních technologií ve věku nových médií | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Komparace postoje k válce u veřejnosti vybraných zemí | Theses on a related topic

31.
Kordovaník, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Bezpečnostní hrozby po pádu železné opony a komparace jejich percepce ze strany USA a EU | Theses on a related topic

32.
Krupová, Nela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Role signalizace fibroblastového růstového faktoru v regeneraci a obnově tkání | Theses on a related topic

33.
Lukáš, Rostislav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Jaderná politika Velké Británie v období po konci studené války | Theses on a related topic

34.
Maďar, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Limiting cyber arms: Testing the provisions of the Chemical Weapons Convention for the cyber domain | Theses on a related topic

35.
Mareš, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Změna čínské jaderné strategie po roce 2000 a její možné dopady na regionální a světovou bezpečnost | Theses on a related topic

36.
Marvanová, Soňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Genotoxicita polyaromatických sloučenin v jaterních progenitorových buňkách | Theses on a related topic

37.
Nehyba, Petr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Jaderný program Jihoafrické republiky: motivy pro získání jaderných zbraní a jejich následnou abolici | Theses on a related topic

38.
Netušilová, Julie maiden name: Musilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Mechanismus odpovědi na hypoxii u embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

39.
Pavlišová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Jaderný program Iránu: mezinárodněpravní aspekty | Theses on a related topic

40.
Rubanová, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Role přírodních pseurotinů v regulaci proliferace fagocytů | Theses on a related topic

41.
Sádlo, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Obamova jaderná politika | Theses on a related topic

42.
Shorná, Iveta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Regulace osudu neurálních kmenových buněk různou hladinou kyslíku | Theses on a related topic

43.
Siřínková, Dita
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Bachelor's thesis defense: Komparace postojů Německa a Francie vůči politice NATO v 90. letech | Theses on a related topic

44.
Součková, Adéla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Význam PI3K(s) v patogenezi lidských nádorových onemocnění | Theses on a related topic

45.
Srbová, Eliška
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Political Science / International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Proměna vztahu Severní Koreji a USA od studené války a jeho dopad na region Východní Asie | Theses on a related topic

46.
Strauch, Adam
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Jaderná Severní Korea: Příčiny a perspektivy | Theses on a related topic

47.
Strauch, Adam
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Protiraketové systémy amerických spojenců v severovýchodní Asii a jejich implikace | Theses on a related topic

48.
Strouhalová, Soňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Dráhy ovlivňující rychlost proliferace nádorových buněk a jejich vliv na expresi ABC transportérů | Theses on a related topic

49.
Stuchlíková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Optimalizace růstu buněčné linie odvozené od nádoru vaječníku rezistentní na cisplatinu | Theses on a related topic

50.
Svobodová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Receptor pro aromatické uhlovodíky a signální dráhy regulující přežívání a proliferaci normálních a nádorových buněčných populací | Theses on a related topic