Theses on a related topic (having the same keywords):

arteterapie, art therapist, art therapy, autismus, autism, arteterapeut

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

401.
Matoušková, Jaromíra maiden name: Pokorná
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Zkušenosti rodičů se vzděláváním dětí s mentálním postižením se zřetelem na jejich pracovní uplatnění | Theses on a related topic Display description

402.
Matulová, Eva maiden name: Svobodová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Analýza komunikačních schopností u dítěte s poruchou autistického spektra v mateřské škole | Theses on a related topic

403.
Mazánková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Zařízení sociálních služeb pro dospělé a stárnoucí osoby s mentálním postižením a autismem | Theses on a related topic

404.
Melicharová, Helena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Autismus - diagnostika a terapie | Theses on a related topic

405.
Mešková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Arteterapie a artefiletika při práci s dětmi s poruchami emocí a chování | Theses on a related topic

406.
Mikulová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Special Arts for Education
Bachelor's thesis defence: Arteterapeutické metody s handicapovanými dětmi | Theses on a related topic

407.
Mlčková, Tereza maiden name: Dosoudilová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Special Arts for Education
Bachelor's thesis defence: Informelní přístupy v arteterapii u klientů s mentálním postižením | Theses on a related topic

408.
Moravcová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Dítě s poruchou autistického spektra v rodině | Theses on a related topic

409.
Motlová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Význam včasné speciálně pedagogické péče pro děti s poruchou autistického spektra | Theses on a related topic

410.
Müllerová Krajtlová, Petra maiden name: Bínová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Integrace dítěte s PAS do ZŠ | Theses on a related topic

411.
Musilová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Asistent pedagoga v edukačním procesu | Theses on a related topic

412.
Mužíková, Andrea
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Přínosy a limity použití expresivních technik během výběrového pohovoru ve vybrané organizaci | Theses on a related topic

413.
Nebuchlová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Edukace žáků v základní škole speciální | Theses on a related topic

414.
Nečasová, Romana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Anglický jazyk a literatura)
Master's thesis defence: Využití arteterapeutických prvků u dětí na 1. stupni ZŠ a u klientů domova pro seniory | Theses on a related topic

415.
Němcová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Special Education for Education
Bachelor's thesis defence: Využití výtvarné výchovy v podpoře komunikačních schopností u dětí s autismem | Theses on a related topic

416.
Neumanová, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Podpora dítěte s poruchou autistického spektra v ZŠ speciální a Domově | Theses on a related topic

417.
Niziolová, Romana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Případová studie motorického vývoje dítěte s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

418.
Nováková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Vzdělávání žáka s palatolalií v základní škole | Theses on a related topic

419.
Novotná, Daniela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Inkluzivní třída v praxi | Theses on a related topic

420.
Novotný, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defence: Význam sociálního pedagoga jako osobního asistenta u dospívajících lidí s poruchou autistického spektra | Theses on a related topic

421.
Olbert, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Klasifikace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami | Theses on a related topic

422.
Ostrý, Jakub
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Vliv terapií na jedince s koktavostí v dospělosti | Theses on a related topic

423.
Ošlejšková, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Neurology
Dissertation defence: Epilepsie, epileptiformní abnormita, lateralita jiná než praváctví, hypotonie a závažné snížení IQ jsou rizikovými faktory asociované s řečovými poruchami u dětí s autismem | Theses on a related topic

424.
Papáčková, Dana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Využití arteterapeutických technik v práci muzejního pedagoga | Theses on a related topic

425.
Parašínová, Nikol
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Dítě s poruchou autistického spektra v dětském domově | Theses on a related topic

426.
Patloková, Ludmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Effeta - pracovní terapie | Theses on a related topic

427.
Pecková, Hana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Matky dětí s dětským autismem: vnímání a prožívání vztahu s dítětem | Theses on a related topic

428.
Peková, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Komunikační projevy u osob s poruchami autistického spektra | Theses on a related topic

429.
Plšková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defence: Využití systémů alternativní a augmentativní komunikace u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami | Theses on a related topic

430.
Podborská, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defence: Děti s problematikou poruch autistického spektra | Theses on a related topic

431.
Podsedníková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defence: Komunikace dítěte s poruchou autistického spektra | Theses on a related topic

432.
Pohlová, Pavlína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Nácvik komunikace u dětí s autismem v předškolním věku | Theses on a related topic

433.
Pokorná, Iva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Využití prvků expresivních terapií při vzdělávání jedinců s kombinovanými vadami | Theses on a related topic

434.
Pokorný, Radovan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Adaptace osob s autismem v chráněném bydlení z pohledu rodičů | Theses on a related topic

435.
Poláčková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Využití komunikační metody VOKS ve výuce dětí s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

436.
Poláková, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Specifika edukace v autistické třídě | Theses on a related topic

437.
Pospíšilová, Silvie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Muzikoterapie u autistických dětí | Theses on a related topic

438.
Poulová, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Význam sociálních služeb pro člověka s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

439.
Pouzarová, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Proces vytváření arteterapeutického a artefiletického programu v kontextu péče o ohrožené děti v diagnostickém ústavu | Theses on a related topic

440.
Procházková, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Charakteristické rysy onemocnění poruch příjmu potravy, sledované na artefaktech, které vznikly během hospitalizace | Theses on a related topic

441.
Provazníková, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Communal Social Work)
Master's thesis defence: Střety zájmů ve vybrané organizaci sociálních služeb | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Střety zájmů ve vybrané organizaci sociálních služeb | Theses on a related topic

442.
Příborská, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Všeobecný směr)
Master's thesis defence: Využití a uplatnění arteterapeutických prvků na 1. stupni zákadní školy

443.
Příhodová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defence: Výchova a vzdělávání mentálně postižených jedinců | Theses on a related topic

444.
Pudilová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Adaptační proces dětí s postižením integrovaných do běžné mateřské školy | Theses on a related topic

445.
Ráčková, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Postoje učitelů mateřských škol k integraci dětí s mentálním postižením | Theses on a related topic

446.
Rosová, Lucie maiden name: Typečková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Šikana dětí s Aspergerovým syndromem | Theses on a related topic

447.
Rott, Miroslav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Vzdělávání autistických žáků s přidruženým zrakovým a mentálním postižením | Theses on a related topic

448.
Rysková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
Master's thesis defence: Využití artefiletických aktivit při výuce estetické výchovy jako nástrojů pozitivní prevence sociálních a psychických obtíží | Theses on a related topic

449.
Ryšková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Special Education for Education
Bachelor's thesis defence: Preventivní program ve výtvarné výchově | Theses on a related topic

450.
Ryšková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Special Arts for Education
Bachelor's thesis defence: Příběh a jeho využití ve výchově a terapii | Theses on a related topic