Theses on a related topic (having the same keywords):

electronic books, cteci zarizeni, public libraries, ctecky, readers, elektronicke knihy, verejne knihovny, electronic reader devices (erd), copyright., drm, autorsky zakon, e-books, e-knihy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Klos, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Modely půjčování e-knih v knihovnách v USA a možnosti jejich aplikace na české prostředí | Theses on a related topic Display description

2.
Svobodová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: E-knihy v ČR: stav, trendy, budoucnost | Theses on a related topic

3.
Novák, Matúš Eduard
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Elektronické knihy a knižnice v posledných rokoch: prehľadová štúdia | Theses on a related topic

4.
Obstová, Gabriela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Prodej a půjčování elektronických knih v ČR | Theses on a related topic

5.
Svobodová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Nelegální stahování e-knih v ČR: analýza současné situace a výzkum mezi studenty MU | Theses on a related topic

6.
Fatková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Možnosti spolupráce mezi knihovnami a vydavateli | Theses on a related topic

7.
Homola, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Elektronická distribuce a formáty knih | Theses on a related topic

8.
Kandrnálová, Adéla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Visual Arts
Master's thesis defence: Elektronické publikace | Theses on a related topic

9.
Vojáčková, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Zájem veřejnosti o nabídku e-knih v knihovnách a jejich využívání | Theses on a related topic

10.
Dvořáková, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Témata a problémy každodenního života a jejich zařazování do (čtenářských a vzdělávacích) aktivit pro děti a mládež v knihovnách | Theses on a related topic

11.
Eliášová, Věra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Občanské sdružení při veřejné knihovně jako jedna z možných cest rozvoje knihoven | Theses on a related topic

12.
Gojná, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Užívání elektronických knih a zařízení na jejich čtení | Theses on a related topic

13.
Hrabalová, Eliška
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Return on investment aplikovaný na produkty a služby knihoven | Theses on a related topic

14.
Ivánková, Gabriela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Sebereflexe a evaluace jako součást profesní identity učícího knihovníka | Theses on a related topic

15.
Janská, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Kooperace veřejných knihoven a základních škol při realizaci Školního vzdělávacího programu | Theses on a related topic

16.
Klimtová, Hana maiden name: Kočí
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Mediální gramotnost a její zakotvení ve vzdělávacích aktivitách veřejných knihoven v Jihočeském kraji. | Theses on a related topic

17.
Krčálová Konečná, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Svobodný přístup k informacím v praxi | Theses on a related topic

18.
Kutsyn, Myroslava
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Program Bibliomist a jeho role při modernizaci veřejných knihoven na Ukrajině | Theses on a related topic

19.
Mohelníková, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Historie Městské knihovny Polička | Theses on a related topic

20.
Mohelníková, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Městská knihovna Polička - historický vývoj po 2. světové válce s akcentem na období komunistické totality | Theses on a related topic

21.
Nobilisová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Library 2.0 - aplikace různých technologií v dětském oddělení veřejných knihoven | Theses on a related topic

22.
Pešková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Pravidla indexace beletrie se zaměřením na situaci v českých knihovnách | Theses on a related topic

23.
Plch, Zdeněk
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Interkulturní vzdělávání a možnosti jeho podpory prostřednictvím knihoven | Theses on a related topic

24.
Pomikálková, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Práce s regionálními dokumenty ve veřejných knihovnách se zaměřením na Městskou knihovnu v Praze | Theses on a related topic

25.
Portlová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Elektronické meziknihovní služby se zaměřením na služby STK Praha.

26.
Rousková, Zdena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Metodiky, standardy a doporučení práce se zdravotně znevýhodněnými uživateli knihoven | Theses on a related topic

27.
Sikorová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Úroveň poskytování služeb veřejných knihoven Jihomoravského kraje s ohledem na standard VKIS | Theses on a related topic

28.
Slámová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Produktový marketing v prostředí veřejných knihoven | Theses on a related topic

29.
Slaná, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Elektronické čtecí zařízení a jeho vliv na vývoj vztahu ke čtenářství | Theses on a related topic

30.
Slavíková, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Výzkum vzdělávání knihovníků neprofesionálních knihoven pro 21. století | Theses on a related topic

31.
Suchánková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Role knihoven ve vztahu k trendům vývoje elektronických informačních zdrojů | Theses on a related topic

32.
Šturmová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Krajské knihovny a dotazy dle zákona o svobodném přístupu k informacím | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Krajské knihovny a dotazy dle zákona o svobodném přístupu k informacím | Theses on a related topic

33.
Vychodilová, Vendula
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Moderní trendy v knihovnictví | Theses on a related topic

34.
Waltlová, Andrea
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Rozvoj informační gramotnosti předškolních dětí ve veřejných knihovnách | Theses on a related topic

35.
Weissová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Environmentální výchova ve veřejných knihovnách | Theses on a related topic

36.
Würzlerová, Jana maiden name: Cacková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Cena Knihovna roku: analýza oceněných knihoven | Theses on a related topic

37.
Zemanová, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Metody rozvoje dětského čtenářství v ČR a možnosti spolupráce jednotlivých subjektů na jeho podpoře | Theses on a related topic

38.
Zikuška, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: E-learning ve vzdělávání zaměstnanců knihoven v ČR – současnost, trendy a bariéry | Theses on a related topic

39.
Bártek, Matěj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kolektivní správa autorských práv k hudebním dílům: historie, současnost | Theses on a related topic

40.
Bartoň, Milan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Limity autorskoprávní ochrany softwaru | Theses on a related topic

41.
Bártová, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defence: Právní status umělce | Theses on a related topic

42.
Bížová, Radka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Autorský zákon - stanovení hranice etického a právního porušení | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Autorský zákon - stanovení hranice etického a právního porušení | Theses on a related topic

43.
Braun, René
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty 3D tisku | Theses on a related topic

44.
Brokeš, Adam
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defence: Systém pro správu procesu archivace webových informačních zdrojů | Theses on a related topic

45.
Bugajevová, Jitka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Dostupnost českých vysokoškolských kvalifikačních prací | Theses on a related topic

46.
Dařbujan, Daniel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Stav informačního vzdělávání v městských knihovnách Jihomoravkého kraje | Theses on a related topic

47.
Děchtěrenková, Ilona
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Možnosti drobných darů veřejným knihovnám | Theses on a related topic

48.
Děchtěrenková, Ilona
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Dobrovolnictví v českých veřejných knihovnách: legislativa a příklady z praxe | Theses on a related topic

49.
Denk, Jozef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty 3D tisku | Theses on a related topic

50.
Drahovská, Magdaléna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Právní aspekty technických prostředků ochrany autorských práv | Theses on a related topic