Theses on a related topic (having the same keywords):

proximate, passerines, brood parasite, parent-offspring conflict, honest signalling, begging, cost, signal of need, hormones, sibling rivalry

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Abraham, Marek Mihai
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Zoology
Dissertation defense: Hostitelsko-parazitická interakce jako extrémní forma konfliktu rodič - potomek. | Theses on a related topic Display description

2.
Bolcková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Zoology and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Téma/varianta: Žadonění jako manipulační signál v systému hostitel-hnízdní parazit | Theses on a related topic

3.
Brabcová, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Souvislost parentifikace s kvalitou vztahu mezi sourozenci v období střední adolescence | Theses on a related topic

4.
Ceralová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vliv hormonů v etiopatogenezi nádorů, úloha androgenního receptoru v signalizaci proteinu Anterior gradient 2 u karcinomu prsu | Theses on a related topic

5.
Čížková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defense: Hodnocení endokrinní disrupce u vodních živočichů

6.
Dvořáková, Alžběta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Systém řízení, financování a kontroly SŠ | Theses on a related topic

7.
Dvořáková, Jana maiden name: Davidová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Oceňování nemovitostí v dějinách | Theses on a related topic

8.
Forýtek, Jakub
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Advanced Master's thesis defense: Vliv vybraných endogenních faktorů na subjektivní pocit spokojenosti člověka | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defense: Vztah vybraných exogenních indikátorů životního stylu a subjektivního pocitu spokojenosti člověka | Theses on a related topic

9.
Gajdoš, Michal
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Economic Challenges of Exploitation of Celestial Bodies by 2030 | Theses on a related topic

10.
Grundová, Vendula
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Kalkulace a jejich využití pro rozhodování v konkrétním podniku | Theses on a related topic

11.
Hamplová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Ontogeneze agresivity a její hormonální mechanismy se zaměřením na myš domácí | Theses on a related topic

12.
Hořák, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Vliv genetické variability v genu pro FSTL1 na tělesné složení u atletů v tréninku i u běžné obézní i neobézní české populace | Theses on a related topic

13.
Jelečková, Simona
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Sourozenecké vztahy v pěstounských rodinách | Theses on a related topic

14.
Kislingová, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Morfologické srovnání vybraných hybridů bource morušového (Bombyx mori) | Theses on a related topic

15.
Klíma, Vítězslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Stanovení monoaminů ve vzorcích mikrodialyzátu pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí | Theses on a related topic

16.
Kotík, Ladislav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Využití nástrojů manažerského účetnictví ve sportovním klubu | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Využití nástrojů manažerského účetnictví ve sportovním klubu | Theses on a related topic

17.
Kotulanová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Master's thesis defence: Morfometrie lidských rtů: studie sexuálního dimorfismu | Theses on a related topic

18.
Křenková, Dominika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Subjektivní prožívání emocí v závislosti na menstruačním cyklu u studentek ve věku 18 - 21 let | Theses on a related topic

19.
Kvapilová, Alena
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Tourism
Bachelor's thesis defense: Ekonomika integrovaného dopravního systému ve vybraném kraji ČR - Jihomoravský kraj | Theses on a related topic

20.
Mederová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Specifika daňové kontroly u neziskových organizací | Theses on a related topic

21.
Miklíková, Ivana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport, Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Tuková tkáň jako endokrinní orgán | Theses on a related topic

22.
Přinosil, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature, Russian Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Historical and Contemporary Approaches to Mythical Tramp Culture | Theses on a related topic

23.
Randuch, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Mechanismus přenosu hormonálních signálů rostlin | Theses on a related topic

24.
Salášková, Vendula
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Fyziologie zavíječe voskového Galleria mellonella | Theses on a related topic

25.
Skřivánková, Karolína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Midwifery / Midwife
Bachelor's thesis defense: Hormonální antikoncepce a její vlivy na zdraví ženy | Theses on a related topic

26.
Stehlík, Ondřej
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Master's thesis defence: Finanční náročnost přípravy mladých hráčů ve sportovních hrách | Theses on a related topic

27.
Šicha, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Zoology
Dissertation defense: Vybrané aspekty koevoluce mezi kukačkou obecnou (Cuculus canorus) a jejími hostiteli | Theses on a related topic

28.
Terinte, Tatiana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management (Eng.)
Master's thesis defence: Effects of Cloud Computing on Enterprises | Theses on a related topic

29.
Valenová, Dagmar maiden name: Marešová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Důsledky dotační politiky EU na efektivnost zemědělského podniku ve Francii a v ČR | Theses on a related topic