Theses on a related topic (having the same keywords):

vypocetni chemie, teorie funkcionalu hustoty, computational chemistry, hyperplocha potencialni energie, reaktivni silove pole, density functional theory, glycosylation, glykosylace, potential energy surface, reactive force field

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Balík, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Multiplatformní 3D editor molekulárních struktur | Theses on a related topic Display description

2.
Brezovský, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics
Master's thesis defence: Computer-Assisted Study of Enzymatic Dehalogenation of DDT | Theses on a related topic

3.
Dobiáš, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Adsorpce antimicrobiálních peptidů na fosfolipidové membrány | Theses on a related topic

4.
Durec, Matúš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Predicting supramolecular Interactions and Properties of Systems by Methods of Computational Chemistry | Theses on a related topic

5.
Durník, Ivo
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Mechanické vlastnosti biomolekul | Theses on a related topic

6.
Durník, Ivo
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Parametry silového pole pro komplexy přechodných kovů: Supramolekulární vazebná afinita | Theses on a related topic

7.
Janoš, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Reaction mechanisms of glycosyltransferases studied by Ab Initio molecular dynamics | Theses on a related topic

8.
Kabelka, Ivo
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Strukturní charakterizace vybraných nukleáz | Theses on a related topic

9.
Kabelka, Ivo
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Použití metod pro výpočet volných energií k studiu biomolekulárních procesů | Theses on a related topic

10.
Kopecký, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Ab initio výpočty strukturních vlastností a stability TiSi2 | Theses on a related topic

11.
Koutná, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Condensed Matter Physics
Master's thesis defence: Vliv bodových defektů na stabilitu a mechanické vlastnosti nitridů a oxidů | Theses on a related topic

12.
Koutný, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Obecné aspekty N-glykosylace v maligní transformaci | Theses on a related topic

13.
Kovaříková Oweis, Sabina maiden name: Oweisová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Physical Chemistry
Master's thesis defence: Ab initio modelování stability fází obsahujících hliník | Theses on a related topic

14.
Mazalová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Výpočty stability Ta v různých konfiguracích | Theses on a related topic

15.
Midlik, Adam
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Výběr proteinových fragmentů s minimálním počtem přerušení vazeb | Theses on a related topic

16.
Miháliková, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Physics / Nanotechnology - Applied Physics
Bachelor's thesis defense: Prvoprincipiální výpočty vlastností rozhraní v superslitinách na bázi Fe-Al | Theses on a related topic

17.
Novotný, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Base-modified DNA quadruplexes: Structure and Noncovalent Interactions | Theses on a related topic

18.
Plhák, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Mathematics with Informatics
Master's thesis defence: Automatický doking ligandu do tunelu v proteinu | Theses on a related topic

19.
Přichystal, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Physical Chemistry
Master's thesis defence: Interpretace NMR spekter paramagnetických komplexů ruthenia | Theses on a related topic

20.
Růžička, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Parametrizace silového pole pro molekulárně dynamické simulace analogů nukleotidů nukleových kyselin | Theses on a related topic

21.
Růžička, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Struktura nukleových kyselin a jejich analogů | Theses on a related topic

22.
Slavík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Počítačové modelování glykolurilových struktur | Theses on a related topic

23.
Slavík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Structural Chemistry
Master's thesis defence: Výpočetní studie struktury a dynamiky supramolekulárních komplexů založených na glykolurilových jednotkách | Theses on a related topic

24.
Škultéty, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Teoretická studie karbonické anhydrázy IX | Theses on a related topic

25.
Toušek, Dominik
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Systems and Data Processing
Bachelor's thesis defense: Frontend pro databázi parciálních atomových nábojů | Theses on a related topic

26.
Türková, Alžběta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Vliv peptidového ohybu na formování membránových pórů | Theses on a related topic

27.
Vaňáček, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Příprava lidských glykosyltransferas v kvasinkových expresních systémech | Theses on a related topic

28.
Vašíčková, Kateřina maiden name: Kratochvílová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Strukturní a funkční aspekty glykosylace EGFR v maligní transformaci | Theses on a related topic

29.
Bočánek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Analýza glykoproteinů pomocí hmotnostní spektrometrie | Theses on a related topic

30.
Demo, Gabriel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Crystallography of proteins and their complexes with ligands | Theses on a related topic

31.
Gracias, Josef
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Ab initio modelování vlastností fází Al3Fe13 a Al4Co4Fe8 | Theses on a related topic

32.
Hozzová, Jana maiden name: Pazúriková
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Informatics (4-years) / Informatics
Dissertation defense: Accelerating Chemical Simulation through Model Modification | Theses on a related topic

33.
Hrnčířová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Příprava rekombinantních glykosyltransferas z Mycobacterium tuberculosis | Theses on a related topic

34.
Jašek, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Řízení interakce molekul haptickým rozhraním v šesti stupních volnosti | Theses on a related topic

35.
Krepl, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Studium molekulových interakcí v L1 ribosomálním stalku | Theses on a related topic

36.
Kulhánek, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry / Organic Chemistry
Dissertation defense: Přenosy vybraných entit v biomolekulárních systémech studované pomocí výpočetních metod | Theses on a related topic

37.
Mazalová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Physical Chemistry
Master's thesis defence: Teoretické studium stability kovových materiálů v systémech obsahujících mangan | Theses on a related topic

38.
Nováková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Struktura a funkce glykosyltransferas

39.
Střelcová, Zora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Free Energy Calculations as a Tool of Supramolecular and Biomolecular Chemistry | Theses on a related topic

40.
Širůčková, Viktorie maiden name: Reichová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Kinetické studium Pb(II) komplexů azamakrocyklických ligandů | Theses on a related topic

41.
Troubil, Pavel
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Informatics
Bachelor's thesis defense: Implementace a paralelizace metod studia molekulové flexibility | Theses on a related topic

42.
Vémolová, Hana maiden name: Bosáková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Material Chemistry
Master's thesis defence: Atomová konfigurace a magnetismus hranic zrn a povrchů v kobaltu | Theses on a related topic