Theses on a related topic (having the same keywords):

rozchod rodicu, zakon o rodine, participatory rights of the child, adoption, osvojeni, umluva o pravech ditete, nejlepsi zajem ditete, prani ditete, rozvod, the best interest of the child, child's opinion, gauge parents, participacni prava ditete, domestic violence, divorce, nazor ditete, ustavni vychova, wish of the child, domaci nasili, institutional care, the family code, convention on the rights of the child

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

601.
Novotný, Petr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Bariéry vstupující do procesu pomoci obětem domácího násilí ze strany Policie České republiky | Theses on a related topic Display description

602.
Nyč, Vítězslav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Postup Policie České republiky v případech domácího násilí | Theses on a related topic

603.
Nyč, Vítězslav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Modelové situace ve vzdělávání policistů v problematice domácího násilí | Theses on a related topic

604.
Opelková, Soňa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Soužití dětí s lehkým mentálním postižením s dětmi bez mentálního postižení v dětském domově | Theses on a related topic

605.
Opluštilová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Nový život po odchodu z dětského domova | Theses on a related topic

606.
Opravilová, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Příčiny negativního chování dětí v dětských domovech a jejich prevence | Theses on a related topic

607.
Opravilová, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Rizika poruch chování u dětí v dětských domovech a jejich vliv na edukaci | Theses on a related topic

608.
Orsáčková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj rodinného práva v 19.- 20. století

609.
Otavová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Život na půli cesty | Theses on a related topic

610.
Pachovská, Dagmar
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Domov pro osoby se zdravotním postižením - jeho význam v životě člověka s mentálním postižením | Theses on a related topic

611.
Palkovičová, Lucia
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: The End of Victorianism and the Liberalization\\of the 1960s in Britain | Theses on a related topic

612.
Palmeová, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Utváření osobnosti a identity dospívajících bez rodičovského vzoru | Theses on a related topic

613.
Papežíková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Rozpad tradiční rodiny a možné důsledky pro osobnost dítěte | Theses on a related topic

614.
Parašínová, Nikol
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Dítě s poruchou autistického spektra v dětském domově | Theses on a related topic

615.
Pauločáková, Klára
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Vliv psychické formy domácího násilí na děti v rodině | Theses on a related topic

616.
Pavelková, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Náhradní rodinná péče – šance na láskyplný domov | Theses on a related topic

617.
Pavlát, Josef
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology / Social Psychology
Dissertation defense: Děti v rodičovských soudních sporech
Dissertation defense: Děti v rodičovských soudních sporech | Theses on a related topic

618.
Peiger, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Problematika vnímání původní rodiny dětmi z dětského domova | Theses on a related topic

619.
Peiger, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Dítě s poruchami chování a emocí v dětském domově | Theses on a related topic

620.
Peinlová, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní postavení nezletilého dítěte při rozvodu rodičů | Theses on a related topic

621.
Pešáková, Kristýna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Social Work)
Master's thesis defence: Stereotypy o domácím násilí páchaném na mužích | Theses on a related topic

622.
Pešáková, Kristýna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Social Policy and Social Work (4-years) / Social Policy and Social Work
Dissertation defense: Násilí páchané na mužích v partnerských vztazích: Příběhy mužských obětí | Theses on a related topic

623.
Petráš, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Podpora talentů v dětských domovech | Theses on a related topic

624.
Petrášková, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Metody výchovné práce v Dětském centru na pozadí výchovných problémů | Theses on a related topic

625.
Petříčková, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Patologické jevy u nezletilých matek ve výchovném ústavu | Theses on a related topic

626.
Pinkasová, Alena maiden name: Fikarová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Práce s pachateli domácího násilí | Theses on a related topic

627.
Písařová, Andrea
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School English Language Teacher Training
Master's thesis defence: Changing Roles of Women in The Heidi Chronicles | Theses on a related topic

628.
Pistrichová, Vladimíra maiden name: Dvořáková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Vliv preventivních programů na dívky ve výchovném ústavu | Theses on a related topic

629.
Píšová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavenie a právna úprava nemanželských detí z historického pohľadu | Theses on a related topic

630.
Pížová, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Péče o sirotky na Moravě v dlouhém 19. století na příkladu arcibiskupského sirotčince na Nových Sadech | Theses on a related topic

631.
Pížová, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Péče o zanedbané děti na přelomu 19. a 20. století na příkladu výchovného ústavu v Albrechticích | Theses on a related topic

632.
Plačková, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Gender Studies, Social Work
Bachelor's thesis defense: Postoj sociálních pracovníků OSPOD k etickému dilematu ve vybrané oblasti | Theses on a related topic

633.
Plavcová, Lívia
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dieťa ako účastník konania o výkon rozhodnutia vo veciach starostlivosti o maloletých | Theses on a related topic

634.
Pleskačová, Renata
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Tendence utváření a rozvíjení klíčových kompetencí u dětí v dětském domově | Theses on a related topic

635.
Pletková, Iveta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Social Work)
Master's thesis defence: Postoje k manželství a rodičovství u mladých lidí, jež prošli ústavní výchovou | Theses on a related topic

636.
Plchotová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Canisterapie a její využití u dětí s extrémními poruchami chování | Theses on a related topic

637.
Podobová, Nela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Střídavá péče a její vliv na rodinu | Theses on a related topic

638.
Pokorná, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Otcovství: tradice versus inovace | Theses on a related topic

639.
Polách, Miroslav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Ženy jako oběti domácího úsilí | Theses on a related topic

640.
Poláchová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Specifika edukace žáků s mentálním postižením na základní škole praktické. | Theses on a related topic

641.
Polánková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education / Education
Dissertation defense: Divadlo utlačovaných a jeho edukační možnosti v sociální pedagogice | Theses on a related topic

642.
Pončíková, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Ostatní pedie)
Master's thesis defence: Socializace raně dospělých jedinců po odchodech z dětských domovů | Theses on a related topic

643.
Popelková, Alžběta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Přímá adopce v České republice | Theses on a related topic

644.
Popovská, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Očekávání a realita v náhradní rodinné péči | Theses on a related topic

645.
Popovská, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Mapování metod práce s dětmi v azylových domech na pozadí výchovných problémů | Theses on a related topic

646.
Poulíková, Natálie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nejlepší zájem dítěte ve zdravotnictví | Theses on a related topic

647.
Prášková, Jiřina maiden name: Kettnerová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Předprofesní a profesní orientace žáků s lehkým mentálním postižením v dětském domově se školou | Theses on a related topic

648.
Prchalová, Lucie maiden name: Špičáková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Krize tradiční rodiny? Sociálně psychologický rozbor, právní důsledky. | Theses on a related topic

649.
Prokop, Štěpán
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti optimalizace volnočasových aktivit dětí s problémy v chování z dětského domova | Theses on a related topic

650.
Protivínská, Zdeňka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Determinanty kvality života klientů ústavu sociální péče | Theses on a related topic