Theses on a related topic (having the same keywords):

vada, invalidity, defect, valna hromada, usneseni, joint-stock company, resolution, legal nature, validity, pravni povaha, akciova spolecnost, neplatnost, platnost, general meeting

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Grmelová, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vadná rozhodnutí valných hromad v platné a nové úpravě | Theses on a related topic Display description

2.
Frelichová, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj právní úpravy zaměřené na ochranu majetku akciové společnosti | Theses on a related topic

3.
Závodský, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Neplatnost usnesení valných hromad akciových společností v České republice a Rakousku se zvláštním zřetelem k Neměcku | Theses on a related topic

4.
Brejchová, Gabriela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní povaha řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu obchodní korporace | Theses on a related topic

5.
Candrová, Kamila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kumulativní hlasování v obchodních společnostech | Theses on a related topic

6.
Nantl, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Usnesení valné hromady v akciové společnosti

7.
Barták, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Ekonomické a právní aspekty corporate governance v podniku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ekonomické a právní aspekty corporate governance v podniku | Theses on a related topic

8.
Belanová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vadné plnění v závazkových vztazích a jeho následky | Theses on a related topic

9.
Blisová, Kateřina maiden name: Chovancová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Protest proti usnesení valné hromady | Theses on a related topic

10.
Bogdanová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opatření proti konfliktu zájmů v akciových společnostech | Theses on a related topic

11.
Burda, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: The Principle of Proportionality in EU Law | Theses on a related topic

12.
Czehowská, Beata
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Monistický systém v akciové společnosti | Theses on a related topic

13.
Čajka, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní postavení představenstva akciové společnosti | Theses on a related topic

14.
Daňhelová, Linda
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Ekonomické a právní aspekty corporate governance v podniku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ekonomické a právní aspekty corporate governance v podniku | Theses on a related topic

15.
Dercová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Vzor společenské smlouvy pro společnost s ručením omezeným s komentářem | Theses on a related topic

16.
Dvořáková, Zuzana maiden name: Filipová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Fikce nepřijetí rozhodnutí orgánu obchodní korporace | Theses on a related topic

17.
Fabian, Pavel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Emise akcií v podmínkách ČR | Theses on a related topic

18.
Floreš, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Následky vad usnesení nejvyššího orgánu korporace ve vztahu ke smlouvě o výkonu funkce | Theses on a related topic

19.
Gembalová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Všeobecné obchodní podmínky v mezinárodním obchodě | Theses on a related topic

20.
Groborz, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Komparace české úpravy směnečných náležitostí a předpokladů platnosti směnky s úpravami ve vybraných zemích | Theses on a related topic

21.
Holečková, Silvie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Správa a řízení společnosti | Theses on a related topic

22.
Horčicová, Iva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Vytěsnění minoritních akcionářů | Theses on a related topic

23.
Hrdlička, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Působnost a činnost valné hromady akciové společnosti | Theses on a related topic

24.
Hubička, Richard
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Poctivost v právním jednání | Theses on a related topic

25.
Jakubíková, Aneta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Ekonomické a právní aspekty corporate governance v podniku | Theses on a related topic

26.
Jančík, Vít
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané otázky vztahující se k povinnosti výplaty podílu na zisku v akciové společnosti | Theses on a related topic

27.
Jelínek, David
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport (combination/specialization: Management in Sport)
Bachelor's thesis defense: Změny v organizaci ČSTV po roce 1989 | Theses on a related topic

28.
Kalinová, Dorota
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Akcie jako účastnický cenný papír | Theses on a related topic

29.
Killarová, Iveta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Neplatnost a neúčinnost právních úkonů v insolvenčním řízení | Theses on a related topic

30.
Klabal, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Právní postavení členů představenstva akciové společnosti v nové právní úpravě | Theses on a related topic

31.
Kučera, Milan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana společníků obchodních společností | Theses on a related topic

32.
Kůtková, Radka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Neplatné rozvázání pracovního poměru z důvodu nedodržení formy | Theses on a related topic

33.
Landová, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Soukromá muzea v okresu České Budějovice | Theses on a related topic

34.
Moravcová, Kateřina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Družstvo a akciová společnost - shodné a rozdílné rysy | Theses on a related topic

35.
Mrkvová, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Souběh funkce člena představenstva akciové společnosti a zaměstnance | Theses on a related topic

36.
Muzikářová, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Následky vad právních úkonů v občanském právu | Theses on a related topic

37.
Němeček, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Orgány kapitálových společností | Theses on a related topic

38.
Nováková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defense: Okamžik zahájení trestního stíhání a jeho důsledky pro trestní řízení | Theses on a related topic

39.
Omelka, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Akcie v zákoně o obchodních korporacích | Theses on a related topic

40.
Paschková, Adriana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zánik účasti společníka na společnosti s ručením omezeným v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR | Theses on a related topic

41.
Piškulová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kritická analýza úpravy stanovení ceny nemovitosti a její vliv na provedení exekuce | Theses on a related topic

42.
Plajner, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vadné plnění z kupní smlouvy | Theses on a related topic

43.
Romanová, Helena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku | Theses on a related topic

44.
Rosenberg, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Akcie na doručitele | Theses on a related topic

45.
Ruban, Radek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nicotnost usnesení valné hromady | Theses on a related topic

46.
Smrčka, Stanislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost členů představenstva akciové společnosti v současné a nové úpravě | Theses on a related topic

47.
Stesková, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Commercial Law)
Advanced Master's thesis defense: Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti. Právní úprava a praktická aplikace. | Theses on a related topic

48.
Sýkora, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Závazkový a korporační režim dohod společníků | Theses on a related topic

49.
Sýkorová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Možnosti úpravy hlasování a rozhodování valné hromady ve společnosti s ručením omezeným | Theses on a related topic

50.
Šutariková, Barbora
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Ekonomické a právní aspekty corporate governance v podniku | Theses on a related topic