Theses on a related topic (having the same keywords):

dodavatel, hodnoceni nabidek, public procurement, verejna zakazka, otevrene rizeni, award procedure, evaluation offers, hodnotici kriteria, supplier, ochrana dodavatele, zadavaci rizeni, contracting authorities, zadavatel, protection of supplier, open procedure, evaluation criteria

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

101.
Peřinová, Kamila
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná ekonomika)
Master's thesis defence: Efektivnost veřejných výdajů z pohledu teorie her a kooperativního postupu uchazečů při procesu zadávání veřejné zakázky - kartelové dohody | Theses on a related topic Display description

102.
Petrásková, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní postavení spotřebitele na trhu s elektřinou | Theses on a related topic

103.
Poremská, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. | Theses on a related topic

104.
Profantová, Helena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soukromoprávní důsledky porušení zákona o zadávání veřejných zakázek | Theses on a related topic

105.
Prokopová, Pavlína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Znevýhodnění otců při posuzování výchovné způsobilosti rodičů | Theses on a related topic

106.
Reitschmied, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) | Theses on a related topic

107.
Sedláček, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Prokazování a posuzování kvalifikace při zadávání veřejných zakázek u zahraničních dodavatelů | Theses on a related topic

108.
Skaba, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ekonomické súvislosti zákona o verejnom obstarávaní | Theses on a related topic

109.
Soukupová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Úvěrová smlouva | Theses on a related topic

110.
Starý, Jakub
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Zásobovací logistika konkrétního podniku | Theses on a related topic

111.
Strejček, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mimořádně nízká nabídková cena - aktuální tendence v rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže | Theses on a related topic

112.
Struhař, Marek
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Efektivnost veřejných výdajů z pohledu teorie her a kooperativního postupu uchazečů při procesu zadávání veřejné zakázky - kartelové dohody | Theses on a related topic

113.
Svobodová, Radka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Analýza činnosti ÚOHS: kontrola nemocnic | Theses on a related topic

114.
Šenková, Magdaléna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Hospodaření ve veřejné správě | Theses on a related topic

115.
Šilhavý, Vít
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sektorový zadavatel veřejných zakázek: právní režim a specifické postupy zadávání z hlediska teorie a rozhodovací praxe | Theses on a related topic

116.
Širillová, Klára
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Analýza realizace veřejných zakázek v sektoru obrany | Theses on a related topic

117.
Šmehlíková, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Analýza dodavatelských vztahů podniku | Theses on a related topic

118.
Šplíchalová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Pořizování zdravotnické techniky z pohledu zadávání veřejných zakázek | Theses on a related topic

119.
Tráge, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Veřejné zakázky | Theses on a related topic

120.
Valchářová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Zadávání veřejných zakázek, užší řízení | Theses on a related topic

121.
Vaňková, Kristina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek a jeho dopad na veřejnou správu

122.
Večeřová, Lina maiden name: Eidová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nová právní úprava veřejných zakázek v právu ES | Theses on a related topic

123.
Zejdová, Libuše
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Význam resourcingu pro strategický rozvoj podniku | Theses on a related topic

124.
Žáčková, Pavla
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Řízení zásobovacího řetězce v konkrétním podniku | Theses on a related topic

125.
Žižková, Soňa maiden name: Hanušová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Záruky zákonnosti v dotačním řízení | Theses on a related topic

126.
Behan, Miroslav
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Informační systém pro poskytování marketingových služeb a informací

127.
Beněk, Libor
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Procesy a metriky akvizice obchodních případů v IT společnostech | Theses on a related topic

128.
Bergerová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Commercial Law)
Advanced Master's thesis defense: Judikovaná příslušnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k přezkumu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - její rozsah a dopad na veřejné zadavatele | Theses on a related topic

129.
Blašková, Veronika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Ověřování projektů auditorem | Theses on a related topic

130.
Brejl, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Koncese a PPP jako způsob poskytování veřejných služeb | Theses on a related topic

131.
Brunclík, Štěpán
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Partnerství veřejného a soukromého sektoru | Theses on a related topic

132.
Buriánová, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Problematika vývoje zákona o veřejných zakázkách v České republice a jeho vliv na veřejné finance | Theses on a related topic

133.
Cák, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Administrative Law)
Advanced Master's thesis defense: Veřejné zakázky v České republice a na Slovensku - srovnání práva zadávání veřejných zakázek v České republice a v Slovenské republice | Theses on a related topic

134.
Calabová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Správně-právní aspekty činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže | Theses on a related topic

135.
Čajová, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Veřejné zakázky - problematika prokazování technických kvalifikačních předpokladů | Theses on a related topic

136.
Čuláková, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Cena ve veřejných zakázkách (ekonomické a právní aspekty) | Theses on a related topic

137.
Doleček, František
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek ve srovnání s úpravou v zákoně č. 199/1994 Sb. (ve znění pozdějších změn a doplňků)

138.
Došková, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná ekonomika)
Master's thesis defence: Akcie na doručitele a korupce při zadávání veřejných zakázek. | Theses on a related topic

139.
Dubská, Kamila
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Zadávání veřejných zakázek | Theses on a related topic

140.
Dudíková, Kamila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Rekvalifikace v dalším vzdělávání dospělých, úloha v SOU | Theses on a related topic

141.
Dupal, Vladimir
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Analýza transparentnosti a efektivnosti vynakládaných prostředků při procesu zadávání veřejných zakázek | Theses on a related topic

142.
Dvořák, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defense: Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách | Theses on a related topic

143.
Fabian, Jaroslav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economic Policy and Administration / National Economy, Public Economics
Bachelor's thesis defense: Metody hodnocení veřejných zakázek | Theses on a related topic

144.
Fleischmannová, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Zapojení zadavatelů do procesu komunitního plánování sociálních služeb | Theses on a related topic

145.
Franková, Andrea maiden name: Svobodová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Skladové hospodářství konkrétního podniku | Theses on a related topic

146.
Frimlová, Romana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Analýza systému hodnocení zaměstnanců u vybrané organizace | Theses on a related topic

147.
Galko, Monika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací)
Bachelor's thesis defense: Komunitní plánování sociálních služeb | Theses on a related topic

148.
Gallo, Milan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Řízení dodavatelských vztahů | Theses on a related topic

149.
Hájek, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Zákon o veřejných zakázkách a jeho postavení v systému finančního práva | Theses on a related topic

150.
Hanušová, Michaela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Bachelor's thesis defense: Veřejné zakázky a obce | Theses on a related topic