Theses on a related topic (having the same keywords):

opravnene pouziti zbrane, primerenost, nutna obrana, pravni uprava drzeni zbrani, evropeizace, okolnosti vylucujici protipravnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Prokeš, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nutná obrana za použití střelné zbraně | Theses on a related topic Display description

2.
Černý, Matěj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Criminal Law)
Advanced Master's thesis defense: Nutná obrana a její meze | Theses on a related topic

3.
Dvořák, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Oprávněné použití zbraně a jeho vztah k nutné obraně | Theses on a related topic

4.
Florianová, Iva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Okolnosti vylučující trestnost činu | Theses on a related topic

5.
Ohlídal, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Okolnosti vylučující protiprávnost podle českého trestního zákoníku | Theses on a related topic

6.
Ondrová, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Postavení institutu krajní nouze v systému okolností vylučujících protiprávnost v čs. trestním právu | Theses on a related topic

7.
Straka, Radim
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Postavení institutu krajní nouze v systému okolností vylučujících protiprávnost v čs. trestním právu | Theses on a related topic

8.
Dolejší, Irena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Krajní nouze a nutná obrana jako okolnosti vylučující protiprávnost | Theses on a related topic

9.
Fikr, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Oprávněné použití zbraně příslušníky Policie České republiky jako okolnost vylučující trestnost | Theses on a related topic

10.
Filouš, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Nutná obrana

11.
Florián, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Nutná obrana z pohledu orgánu přípravného řízení trestního

12.
Hříbek, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Okolnosti vylučující trestní odpovědnost | Theses on a related topic

13.
Jakymčuk, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Vybrané okolnosti vylučující protiprávnost z pohledu teorie a praxe | Theses on a related topic

14.
Kalendová, Dagmar
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Problematika nutné obrany s použitím střelné zbraně a vliv judikatury | Theses on a related topic

15.
Kelbl, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Metodika vyšetřování trestného činu zakázané dohody omezující soutěž | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Srovnání krajní nouze a nutné obrany jako okolností vylučujících protiprávnost | Theses on a related topic

16.
Král, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj institutu nutné obrany | Theses on a related topic

17.
Lanková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pojetí nutné obrany v České republice, Německu a USA | Theses on a related topic

18.
Libíková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nutná obrana z pohledu obětí domácího násilí | Theses on a related topic

19.
Nossek, Robert
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nutná obrana a použití obranných prostředků | Theses on a related topic

20.
Novák, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Krajní nouze a nutná obrana jako okolnosti vylučující protiprávnost | Theses on a related topic

21.
Slavíčková, Adéla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Nutná obrana a její meze | Theses on a related topic

22.
Trubač, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Oprávněné použití zbraně jako okolnost vylučující trestní odpovědnost | Theses on a related topic

23.
Trýbová, Adéla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Okolnosti vylučující protiprávnost | Theses on a related topic

24.
Adamišin, Samuel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na život a nutná obrana | Theses on a related topic

25.
Adamová, Karolína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Evropeizace zemědělských zájmových skupin v České republice | Theses on a related topic

26.
Bábík, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Okolnosti vylučující protiprávnost v právní úpravě České republiky a USA - komparativní pohled | Theses on a related topic

27.
Bartáková, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Bachelor's thesis defense: Evropeizace vztahu strany a vlády. Případ Mirka Topolánka a ODS | Theses on a related topic

28.
Bartek, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení institutu krajní nouze v systému okolností vylučujících protiprávnost v českém trestním právu | Theses on a related topic

29.
Bartošíková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Podmínky uplatnění nároku na náhradu škody v režimu Vídeňské úmluvě - teoretický rozbor | Theses on a related topic

30.
Bednář, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Princip proporcionality: teoretické opodstatnění a praktické použití | Theses on a related topic

31.
Benetinová, Tibora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Evropeizace programatiky politických stran ve Spojeném království | Theses on a related topic

32.
Bielská, Luisa
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Evropeizace české obranné politiky a Armády ČR | Theses on a related topic

33.
Bílek, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Nutná obrana

34.
Bílková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defense: Legitimní očekávání v občanském právu | Theses on a related topic
Dissertation defense: Legitimní očekávání v občanském právu | Theses on a related topic

35.
Bjalková, Tamara
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Sebeobrana neslyšících | Theses on a related topic

36.
Blejchař, Petr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Dopady vstupu České republiky do Evropské unie na vyšší územně správní celky | Theses on a related topic

37.
Blšáková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nutná obrana ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť | Theses on a related topic

38.
Borovská, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Evropeizace českého filmového průmyslu prostřednictvím programu Evropské unie MEDIA | Theses on a related topic

39.
Boudová, Mariana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Zapojení českých univerzit do programu Erasmus: vývoj a trendy v kontextu evropeizace | Theses on a related topic

40.
Braunerová, Gabriela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, Political Science
Bachelor's thesis defense: Evropeizace vzorce stranické soutěže v kontextu hospodářské krize | Theses on a related topic

41.
Bugárová, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Bachelor's thesis defense: Evropeizace politických stran a stranického systému Chorvatska | Theses on a related topic

42.
Bunčák, Branislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Oprávněné užití zbraně jako okolnost vylučující protiprávnost | Theses on a related topic

43.
Cach, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Evropeizace Labouristické strany | Theses on a related topic

44.
Čmiel, Pavel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, Sociology
Bachelor's thesis defense: Od transformace k evropeizaci | Theses on a related topic

45.
Daňhelová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aplikace testu proporcionality (ÚS ČR, BVerfG SRN) | Theses on a related topic

46.
Dobrovolná, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Evropeizace bezpečnostní a obranné politiky České republiky | Theses on a related topic

47.
Dostál, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Otevřená metoda spolupráce jako platforma evropeizace odborného vzdělávání a přípravy v České republice | Theses on a related topic

48.
Dostálová, Lenka
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Special Education of Security Sections)
Bachelor's thesis defense: Fáze sebeobranné situace | Theses on a related topic

49.
Duspiva, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Vlivy evropeizace v oblasti environmentální dimenze společné zemědělské politiky Evropské unie - případ České republiky | Theses on a related topic

50.
Dutkiewič, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defense: Participace Komunistické strany Čech a Moravy v transnacionálních stranických strukturách v kontextu evropeizace | Theses on a related topic