Theses on a related topic (having the same keywords):

diskurzy, tvorivost, vyznam, creativity, umelec, diskurzivni analyza, meaning, discourses, discourse analysis, artist

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

601.
Stančík, Andrej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations and Energy Security
Master's thesis defence: The Framing of the 3rd Liberalization Package in the Russian Political and Media Discourse | Theses on a related topic Display description

602.
Stejskal, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defense: Rozšířená realita a její využití v umění | Theses on a related topic

603.
Stodůlková, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: On Collocational Restrictions (A Case Study) | Theses on a related topic

604.
Stryjová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Manažerská role současného umělce | Theses on a related topic

605.
Stříbrská, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Kurátorství na periferii | Theses on a related topic

606.
Suchomel, Martin
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Smysl pohybové aktivity | Theses on a related topic

607.
Suchý, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavní soudnictví

608.
Sušňová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: Discourse Analysis of McDonald's Billboards: The Relation between Discourse and Power | Theses on a related topic

609.
Sušovská, Patricie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Dětští vojáci v propagandě Islámského státu | Theses on a related topic

610.
Světloňová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: A Comparative Discourse Analysis of Early and Current Christian Worship Sung in the U.S. | Theses on a related topic

611.
Svobodová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
Master's thesis defence: Tvořivost v koncepci estetické výchovy | Theses on a related topic

612.
Svobodová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Variabilita diskurzu romství: tři mediální (sebe)obrazy jedné etnické identity | Theses on a related topic

613.
Svobodová, Pavlína maiden name: Dohnálková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
Master's thesis defence: Kreatives Schreiben als aktivierende Methode im Daf- Unterricht auf der Sekundarstufe I | Theses on a related topic

614.
Svozílková, Blanka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: Well as a discourse marker in academic spoken discourse | Theses on a related topic

615.
Sychrová, Alice maiden name: Krejsová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Sociology
Bachelor's thesis defense: Mediální obraz holokaustu jako kolektivního traumatu: diskurzivní analýza vybraných příběhů přeživších z koncentračního tábora Osvětim | Theses on a related topic

616.
Sýkorová, Ilona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: Like as a filler in academic spoken American English | Theses on a related topic

617.
Sýkorová, Kateřina maiden name: Švejdíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Master's thesis defence: Kreativita u nadaných žáků | Theses on a related topic

618.
Syrková, Stanislava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Musical Theory and Pedagogy
Dissertation defense: Eduard Tregler - osobnost ve vývoji varhanní hudby a pedagogiky | Theses on a related topic

619.
Szczepanik, Magdalena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: Multimodal Discourse Analysis of Print Advertisements: Neologisms and Metaphors in Advertising | Theses on a related topic

620.
Székelyová, Dajana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Premeny reklamnej reči v kontexte postmodernej situácie | Theses on a related topic

621.
Šafránková Pavlíčková, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Velký medvěd na prahu Evropy: Rusko jako významný „druhý“ v procesu formování české identity na stránkách MF DNES (diskurzivní analýza) | Theses on a related topic

622.
Šajnarová, Renáta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Game-based learning: Návrh edukativní počítačové hry | Theses on a related topic

623.
Šalamounová, Zuzana maiden name: Makovská
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Tvůrčí psaní jako nástroj rozvoje tvůrčího myšlení v literární výchově | Theses on a related topic

624.
Šalamounová, Zuzana maiden name: Makovská
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Tvůrčí psaní jako nástroj rozvoje tvůrčího myšlení v literární výchově | Theses on a related topic

625.
Šebestová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Zobrazení mateřství v soap operách Život na zámku a Velmi křehké vztahy | Theses on a related topic

626.
Šejblová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Special Arts for Education
Bachelor's thesis defense: Cestování dává smysl aneb výtvarná činnost s osobami se zrakovým postižením | Theses on a related topic

627.
Ševčíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Reflexe politického atentátu na W. Rathenaua ve vybraných tištěných médiích prvorepublikové ČSR | Theses on a related topic

628.
Ševčíková, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philosophy / Study of Religions
Master's thesis defence: Identita a partnerství u katolíků optikou diskurzivní analýzy | Theses on a related topic

629.
Škobránková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature, Russian Language and Literature
Master's thesis defence: Internal Lexical Structure and Collocability | Theses on a related topic

630.
Škrábalová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Technické obory)
Bachelor's thesis defense: Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi | Theses on a related topic

631.
Škrha, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations and Energy Security
Master's thesis defence: Policy analysis státní podpory obnovitelných zdrojů: schéma výkupních cen | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Analýza rámování obnovitelných zdrojů v německé politické diskuzi | Theses on a related topic

632.
Šperková, Olga
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Projekty v dramatické výchově | Theses on a related topic

633.
Štadlerová, Brigita
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obsah vytvářený uživateli z hlediska autorského práva | Theses on a related topic

634.
Štampachová, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Utrpení mladého Werthera jako výraz paradigmatického systému německé kultury 18. století | Theses on a related topic

635.
Štefková, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, Social Anthropology
Bachelor's thesis defense: Environmentální aspekty řemeslné výroby | Theses on a related topic

636.
Štěpánková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / German Language and Literature, Spanish Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Los diminutivos en espanol y el checo. Estudio comparativo basado en el análisis de las traducciones espanola y checa de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Los diminutivos en español, en checo y en alemán. Estudio comparativo basado en el análisis del texto original y de las traducciones española y checa de los cuentos de hadas alemanes de los hermanos Grimm | Theses on a related topic

637.
Šťovíčková, Ludmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Učitelovo pojetí výtvarné výchovy na prvním stupni ZŠ | Theses on a related topic

638.
Štrossová, Nina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Prediktivní a prognostický význam zisku genu hTERC u karcinomu děložního hrdla stanovený pomocí techniky FISH | Theses on a related topic

639.
Šupa, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / Social Psychology
Dissertation defense: Sociální konstruování pacienta s diagnózou schizofrenie, psychóza v diskurzu zdravotnických profesionálů | Theses on a related topic
Dissertation defense: Od člověka k diagnóze a od diagnózy k člověku (Analýza diskurzu zdravotnických profesionálek) | Theses on a related topic

640.
Švábová, Dagmar
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Translation and Interpreting / German-language Translation
Master's thesis defence: Professioneller Übersetzer - eine Notwendigkeit? Vergleich der deutschen Versionen der Internetseiten von Hřensko und Litoměřice | Theses on a related topic

641.
Švanda, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / Social Psychology
Dissertation defense: Narativní rekonstrukce básnického Já | Theses on a related topic

642.
Švehlík, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Kreativita z pohledu psychologie osobních konstruktů a její mapování Testem sémantického výběru | Theses on a related topic

643.
Švehlová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
Master's thesis defence: Analýza učebnic českého jazyka pro 8. ročník ZŠ | Theses on a related topic

644.
Tancošová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / French Language and Literature, Latin Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Équivalents tchèques de la préposition "à" | Theses on a related topic

645.
Tichá, Hana maiden name: Hrušková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: Cat in the Rain: The suitability of an authentic literary work for the intermediate English classroom | Theses on a related topic

646.
Tomková, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediální obraz eboly na stránkách MF Dnes 23. 3. 2014 - 30. 11. 2014 | Theses on a related topic

647.
Tomšů, Magdalena maiden name: Tomšů
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Bachelor's thesis defense: Výtvarná tvorba schizofreniků: tvorba zrcadlem psychiky | Theses on a related topic

648.
Trandová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Všeobecný směr)
Master's thesis defence: Výtvarné činnosti v rodině | Theses on a related topic

649.
Traplová, Klára
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Gallery Education and Arts Facilitation, Visual Arts
Master's thesis defence: Vnitřní a vnější krajina | Theses on a related topic

650.
Trnka, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture (4-years) / Theory and History of Theatre, Film and Audio-Visual Culture Studies
Dissertation defense: Dobrý scenárista Josef Neuberg. Procesy psaní a vývoje scénáře v české kinematografii 1919–1965 | Theses on a related topic