Theses on a related topic (having the same keywords):

prosazovani zajmu europeanisation, promotion of interests, prosazovani zajmu europeanization, local authority, organizational changes, evropeizace, spoluprace, promotion of interets, municipalities, eu membership, organizacni zmeny, strukturalni fondy eu, clenstvi v eu, obce i. a ii. stupne, obecni urad, eu structural funds, cooperation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

151.
Sedlářová, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Optimalizace zákonných odvodů v rámci vybraného rodinného podnikání | Theses on a related topic Display description

152.
Sekaninová, Andrea
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Formy spolupráce obcí

153.
Skálová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Mezipředmětové vztahy s prvky interkulturní výchovy v rané výuce cizího jazyka | Theses on a related topic

154.
Sklenářová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Komunikace a spolupráce školy a rodiny na venkovské škole | Theses on a related topic

155.
Skýpalová, Radka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Kooperace mezi podniky jako nástroj zvyšování jejich konkurenceschopnosti | Theses on a related topic

156.
Sležková, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Skupinová a kooperativní výuka v jazykovém vyučování na 1. stupni základní školy | Theses on a related topic

157.
Smetana, David
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Vzdělávání handicapovaných žáků a studentů vlastnících vodící a asistenční psy | Theses on a related topic

158.
Softič, Zdeněk
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Informatics
Bachelor's thesis defense: Webová aplikace pro podporu spolupráce v malé firmě | Theses on a related topic

159.
Spáčal, Marek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Daltonský plán ve vzdělávání žáků | Theses on a related topic

160.
Stehlíková, Monika
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Master's thesis defence: Využití prvků basketbalu v teambuildingu ženského basketbalového týmu | Theses on a related topic

161.
Strohbachová, Monika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Přístup pacientů k přetlakové terapii u poruch dýchání ve spánku | Theses on a related topic

162.
Svoboda, Jiří
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Kooperace mezi podniky jako nástroj zvyšování jejich konkurenceschopnosti | Theses on a related topic

163.
Svobodová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Role asistentů pedagoga na prvním stupni základních škol | Theses on a related topic

164.
Šidlíková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - French Language
Bachelor's thesis defense: Spolupráce studentů učitelství s fakultním/cvičným učitelem | Theses on a related topic

165.
Škárková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Spolupráce rodičů předškolních dětí s vývojovou dysfázií s logopedem | Theses on a related topic

166.
Šmídová, Jarmila
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Spolupráce obecních úřadů obcí různých stupňů přenesené působnosti při výkonu sociálně-právní ochrany dětí | Theses on a related topic

167.
Šťastná, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Formy sociální integrace na Základní škole speciální a jejich vliv na rozvoj komunikačních dovedností u dětí s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

168.
Štefek, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Specializované knihovny Olomouckého kraje : tvorba elektronické databáze | Theses on a related topic

169.
Štípek, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Snižování stavu pracovníků a outplacement | Theses on a related topic

170.
Šulcová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Spolupráce logopeda a ergoterapeuta u osob se získaným poškozením mozku | Theses on a related topic

171.
Šulová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
Master's thesis defence: Komunikace rodičů a učitelů prvňostupňových dětí | Theses on a related topic

172.
Švára, Stanislav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies and International Relations
Master's thesis defence: Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky | Theses on a related topic

173.
Švecová, Šárka maiden name: Koubková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Vocational School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Spolupráce asistenta pedagoga a učitele na základní škole | Theses on a related topic

174.
Tomanová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Možnosti spolupráce rodičů a mateřské školy při rozvoji komunikačních dovedností vycházející ze školního vzdělávacího programu | Theses on a related topic

175.
Tomasová, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Analýza komunikace mezi rodičem a logopedem v logopedické třídě při běžné mateřské škole | Theses on a related topic

176.
Tomášková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Edukace předškolního dítěte s poruchou autistického spektra z pohledu rodiny | Theses on a related topic

177.
Tomeček, Marián
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Political Science / Political Science, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Mezinárodní policejní spolupráce českých složek a ostatních států Visegrádské skupiny | Theses on a related topic

178.
Trechová, Petra maiden name: Jačová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Terénní sociální pracovníci sociálně-právní ochrany dětí: systém rozdělování případů a jejich dopad na kvalitu práce s rodinami | Theses on a related topic

179.
Tučková, Šárka maiden name: Mrláková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
Master's thesis defence: Funkčnost spolupráce rodiny a školy při řešení výchovných a prospěchových problémů žáka | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Funkčnost spolupráce rodiny a školy při řešení výchovných a prospěchových problémů žáka | Theses on a related topic

180.
Tvarůžková, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Integrace žáků s mentálním postižením na základních školách Zlínského kraje | Theses on a related topic

181.
Tvrdá, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Nástroje inovační politiky na podporu spolupráce | Theses on a related topic

182.
Urbanová, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Specifika profesní přípravy a pedagogická podpora integrovaných studentů s těžkým postižením zraku | Theses on a related topic

183.
Vacek, Daniel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Podpora podnikání ze strukturálních fondů (komparace ČR a SR) | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Podpora podnikání ze strukturálních fondů (komparace ČR a SR)
Bachelor's thesis defense: Podpora podnikání ze strukturálních fondů (komparace ČR a SR) | Theses on a related topic

184.
Valovičová, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Družstevnictví v českém ekonomickém myšlení: historie a současnost | Theses on a related topic

185.
Vaňáč, Michal
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Vztah mezi EU a Čínou | Theses on a related topic

186.
Vančurová, Pavlína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Political Science, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Analýza potřeb péče pro postižené děti ve zvláštních zdravotnických zařízeních | Theses on a related topic

187.
Vašulínová, Adriana maiden name: Marková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Spolupráce učitele a asistenta pedagoga na základní škole | Theses on a related topic

188.
Vejrostová, Gabriela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Spolupráce nízkoprahových drogových služeb a OSPOD | Theses on a related topic

189.
Vejvodová, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Political Science (4-years) / Political Science
Dissertation defense: Transnacionální formy aktivity soudobého neonacismu v Evropě z perspektivy českých neonacistů | Theses on a related topic

190.
Veselý, Štěpán
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Psychology of decision making: Effect of learning, end-effect, cheap talk, and other variables influencing decision making in the Prisoner’s Dilemma game | Theses on a related topic

191.
Viková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Vztah školy a rodiny ve školské alternativě - případ waldorfské školy | Theses on a related topic

192.
Viková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Třídní učitel na 2. stupni základní školy | Theses on a related topic

193.
Vincenciová, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Paramedic
Bachelor's thesis defense: Spolupráce jednotek sborů dobrovolných hasičů obce a zdravotnické záchranné služby na Chrudimsku | Theses on a related topic

194.
Vítková, Tereza
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Participativní rozpočtování | Theses on a related topic

195.
Vláčilová, Věra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Možnosti a nedostatky spolupráce terénních sociálních pracovníků a sociálních kurátorů při práci s cílovou skupinou lidé bez domova | Theses on a related topic

196.
Vlasáková, Markéta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Tourism
Bachelor's thesis defense: Směry výzkumu cestovního ruchu – oblast management cestovního ruchu | Theses on a related topic

197.
Vlaškovský, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Organizační změny prováděné zaměstnavatelem a jejich vliv na pracovněprávní vztahy | Theses on a related topic

198.
Vondrušková, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Spolupráce mateřské školy a rodiny při rozvoji emoční inteligence dítěte | Theses on a related topic

199.
Voščeková, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Spolupráce mateřské školy s rodinou | Theses on a related topic

200.
Vrtěnová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Škola jako galerie, galerie jako škola | Theses on a related topic