Theses on a related topic (having the same keywords):

prediction, predikce, arma model, cancer, decomposition of time series, incidence, prevalence, mortalita, mortality, digital filters, apc model, dekompozice casove rady, cislicove filtry

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Baranová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Bayesovské modelování zátěže populace zhoubnými nádorovými onemocněními | Theses on a related topic Display description

2.
Antonova, Mariya
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Modely predikující incidenci zhoubných nádorů na příkladu zhoubného melanomu v ČR | Theses on a related topic

3.
Kotryová, Jiřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Dlouhodobé predikce hlavních epidemiologických charakteristik nádorových onemocnění v ČR | Theses on a related topic

4.
Antonova, Mariya
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Modely predikce incidence a prevalence zhoubných nádorů a jejich validace | Theses on a related topic

5.
Floreánová, Katarína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: Akutní pankreatitida - klasifikace a epidemiologie | Theses on a related topic

6.
Formánková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Metody pro odhad celoživotního rizika zhoubných nádorových onemocnění | Theses on a related topic

7.
Gelnarová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defense: Prediktivní odhady incidence a prevalence nádorových onemocnění na populační úrovni | Theses on a related topic

8.
Kryčerová, Alice
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Nursing / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Kritická analýza dat Národního onkologického registru z pohledu pediatrické onkologie | Theses on a related topic

9.
Májek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defense: Návrh prevence bronchogenního karcinomu: informační podpora s využitím populačních epidemiologických dat | Theses on a related topic

10.
Neuvirtová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Epidemiologické analýzy dat onkologických pacientů se zaměřením na modelování časových trendů (aplikace na diagnózu rakoviny prsu) | Theses on a related topic

11.
Aberle, Pavel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Budoucnost kybernetického terorismu: analýza současné podoby kybernetického terorismu a prognóza jeho budoucího uplatnění | Theses on a related topic

12.
Adámková, Radka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Internal Medicine
Dissertation defense: Akutní infarkt myokardu a diabetes mellitus 2.typu | Theses on a related topic

13.
Darmovzal, Josef
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Predikce výkonnosti podniku ve středním časovém horizontu | Theses on a related topic

14.
Domanský, Marek
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Historie a vznik derivátů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Historie a vznik derivátů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Historie a vznik derivátů | Theses on a related topic

15.
Felšőci, Marián
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine (4-years) / Cardiology
Dissertation defense: Vliv dlouhodobé hypertenze na prognózu pacientů s akutním srdečním selháním | Theses on a related topic

16.
Hloušková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Aplikace metod analýzy přežití v hodnocení dat DNA mikročipů | Theses on a related topic

17.
Hloušková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Použití Coxova modelu pro predikci přežití onkologických pacientů z molekulárně-biologických dat | Theses on a related topic

18.
Chrastina, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo, psychologie a zneužívání nealkoholových drog (aktuální právně aplikační a psychologické otázky) | Theses on a related topic

19.
Jakubcová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Stochastické modely v hodnocení mortality a přežití pacientů s akutním srdečním selháním | Theses on a related topic

20.
Janáček, Richard
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Produktové trendy v bankovnictví | Theses on a related topic

21.
Janák, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Theoretical Physics and Astrophysics (combination/specialization: Astrofyzika)
Master's thesis defence: Klasifikace světelných křivek s pomocí neuronových sítí | Theses on a related topic

22.
Jaroušek, Radim
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Bioinformatická analýza polymorfismů membránově vázaných isoforem adenylátcyklas s potenciálně klinickým významem | Theses on a related topic

23.
Kasalová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Master's thesis defence: Automobil: Zvířata | Theses on a related topic

24.
Klímová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Predikce počtu pacientů s vybranými diagnózami na základě epidemiologických informací v datech NZIS | Theses on a related topic

25.
Kováčová, Ingrid
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Postupy pro dosažení srovnatelnosti bazálních charakteristik vlastních dat s publikovanými výsledky studií | Theses on a related topic

26.
Král, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Analýza vývoje vězeňské populace v České republice na úrovni agregovaných dat | Theses on a related topic

27.
Krejčí, Denisa maiden name: Malúšková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Vícestavové modely v onkologii a hemato-onkologii | Theses on a related topic

28.
Kučera, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Prediktivní modelování multikriteriálních parametrů ovlivňující sněhové podmínky | Theses on a related topic

29.
Kýrová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Dermatovenerology (4-years) / Dermatovenerology
Dissertation defense: Epidermolysis bullosa congenita - korelace genotypu a fenotypu u pacientů EB Centra ČR | Theses on a related topic

30.
Martinec, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti predikce problémového chování adolescentů z pohledu volnočasových aktivit | Theses on a related topic

31.
Miklík, Roman
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: AHEAD - pilotní registr akutního srdečního selhání | Theses on a related topic

32.
Miklíková, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine / Cardiology
Dissertation defense: Dlouhodobá prognóza pacientů hospitalizovaných s akutním srdečním selháním | Theses on a related topic

33.
Nezhybová, Veronika maiden name: Michálková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Advanced Master's thesis defense: Vliv infekce motolicí Diplostomum pseudospathaceum na úmrtnost přezimující hořavky duhové | Theses on a related topic

34.
Ngo, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Hodnocení dopadu programů screeningu zhoubných nádorů | Theses on a related topic

35.
Nováková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Komorbiditní indexy a jejich výpočet z administrativních dat zdravotnických zařízení | Theses on a related topic

36.
Pačínková, Anna maiden name: Bílková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Identifikace genů jejichž genová exprese predikuje odpověd na chemoterapii u karcinomu kolorekta stadia II. | Theses on a related topic

37.
Pilátová Osecká, Terezie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / Developmental Psychology
Dissertation defense: Longitudinální stabilita osobnosti | Theses on a related topic

38.
Prchlová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Mathematical and Statistical Methods in Economics / Mathematical and Statistical Methods in Economics
Master's thesis defence: Matematicko-statistické metody pro hodnocení a predikci kvality výrobního procesu | Theses on a related topic

39.
Rymešová, Dana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Zoology
Dissertation defense: Survival and Mate Choice in the Grey Partridge (Perdix perdix) | Theses on a related topic

40.
Saibertová, Simona
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defense: Ověření datasetu pro monitoring tlakových lézí v souvislosti s úrovní znalostí sester | Theses on a related topic

41.
Sepši, Milan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: Srovnání stratifikačních postupů k určení rizika náhlé srdeční smrti u nemocných po infarktu myokardu | Theses on a related topic

42.
Skládal, Martin
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Surgery (4-years) / Surgery
Dissertation defense: Klinická a srovnávací studie implantátů PC.CP. a DHS při ošetření trochanterických zlomenin | Theses on a related topic

43.
Slavík, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Využití výnosových křivek dluhopisů pro predikci HDP | Theses on a related topic

44.
Svoboda, Marek
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Oncology
Dissertation defense: Prediktivní faktory maligních lymfomů-aplikace DNA mikročipů u lymfoidních malignit | Theses on a related topic

45.
Šána, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Identifikace a funkční charakterizace mikroRNA spojených s molekulární patologií multiformního glioblastomu | Theses on a related topic

46.
Šedová, Petra maiden name: Kofroňová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Neurology (4-years) / Neurology
Dissertation defense: Neuroepidemiologie cévních mozkových příhod v České republice | Theses on a related topic

47.
Šimšík, Matej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Finance Mathematics
Master's thesis defence: Bayesovský přístup k oceňování opcí | Theses on a related topic

48.
Šťastný, Radomír
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Využití výnosových křivek dluhopisů | Theses on a related topic

49.
Štípal, Roman
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine (4-years) / Cardiology
Dissertation defense: Význam stanovení natriuretických peptidů a srdečních troponinů u pacientů s akutní dekompenzací chronickéhno systolického srdečního selhání | Theses on a related topic

50.
Vaňáčková, Jitka maiden name: Mlčochová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Studium mikroRNA zapojených do regulace signální dráhy EGFR u kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic