Theses on a related topic (having the same keywords):

legislation, author's work, right of information, electronic signature, legislativa, knihovni zakon, periodicka publikace, public library and information service, periodical publication, fire protection, specializovany fond, svobodny pristup k informacim, elektronicky podpis, library system, specialized fund, freedom of access to information, archiving, data box, meziknihovni sluzba, knihovni fond, tiskovy zakon, spisova sluzba, archivace, krizove rizeni, interlibrary service, library fund, collection of museum, digitalization, neperiodicka publikace, digitalizace, library act, library, copyright, public collection., pravo na informace, pozarni ochrana, personal data protection, crisis management, knihovna, system knihoven, verejna knihovnicka a informacni sluzba, autorske dilo, datova schranka, verejna sbirka, non-periodical publication, records service, autorske pravo, ochrana osobnich udaju, muzejni sbirka, press act

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bartáčková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Spisová služba územní samosprávy | Theses on a related topic Display description

2.
Fatková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Možnosti spolupráce mezi knihovnami a vydavateli | Theses on a related topic

3.
Gábrišová, Jana maiden name: Votroubková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Legislativa digitálních knihoven | Theses on a related topic

4.
Novotná, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Archivace videoher v českém prostředí | Theses on a related topic

5.
Fatková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Licence Creative Commons a možnosti jejich využití pro knihovny | Theses on a related topic

6.
Holcner, Miloš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Elektronická fakturace a její právní úprava | Theses on a related topic

7.
Humpolík, David
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Projekty digitalizace a zpřístupňování knihovních fondů na Masarykově univerzitě v Brně | Theses on a related topic

8.
Maděrová, Blanka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná ekonomika)
Master's thesis defence: Standardizace protipovodňových opatření jako specifický nástroj veřejné politiky (centrální úroveň) | Theses on a related topic

9.
Maniš, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Elektronický trestní spis | Theses on a related topic

10.
Prokešová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Datové schránky - možnosti využití | Theses on a related topic

11.
Rejthar, Václav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Vztah kraje a ORP v krizovém řízení: případová studie Královéhradeckého kraje | Theses on a related topic

12.
Říhová, Pavla
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Public Administration Informatics
Bachelor's thesis defense: Podatelna orgánu veřejné moci a elektronické doručování | Theses on a related topic

13.
Strnadová, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Právní aspekty elektronické komunikace ve správním řízení | Theses on a related topic

14.
Syka, Ivan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Daňové doklady v elektronické formě | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Daňové doklady v elektronické formě | Theses on a related topic

15.
Šťastná, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Datové schránky a správní právo | Theses on a related topic

16.
Veliká, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Krizové plánování na úrovni obcí: Krizová dokumentace obce Dětmarovice | Theses on a related topic

17.
Vrbová, Marta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správně právní aspekty archivnictví | Theses on a related topic

18.
Zelinková, Věra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Digitální knihovny Europeana a World Digital Library a zapojení knihoven do obou těchto projektů | Theses on a related topic

19.
Balík, Stanislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Data živnostenského rejstříku | Theses on a related topic

20.
Bártová, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Právní status umělce | Theses on a related topic

21.
Festová, Irena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Transparentnost veřejné správy - problematika zveřejňování platů a odměn | Theses on a related topic

22.
Fojtík, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Tvorba Spisového a skartačního řádu a zavádění automatizované spisové služby v Městské knihovně v Praze | Theses on a related topic

23.
Habánová, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Právo na informace ve veřejné správě | Theses on a related topic

24.
Hroch, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Autorskoprávní ochrana výtvorů umělé inteligence | Theses on a related topic

25.
Julínek, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defense: Praktická aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím | Theses on a related topic

26.
Lošťák, Oldřich
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defense: Aspekty digitalizace textů | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Aspekty digitalizace textů | Theses on a related topic

27.
Madejová, Taťána
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defense: Problematika digitalizace filmů v kontextu tvorby Karla Zemana | Theses on a related topic

28.
Marek, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Elektronické doručování v civilním soudním řízení | Theses on a related topic

29.
Mohelníková, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Historie Městské knihovny Polička | Theses on a related topic

30.
Moučka, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Svobodný přístup k informacím versus ochrana osobních údajů | Theses on a related topic

31.
Mucha, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Role internetu ve vzdělávání | Theses on a related topic

32.
Nýdrle, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies, Information and Library Studies, Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: E-Books - Právní ochrana elektronických knih | Theses on a related topic

33.
Petrželová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Bezpečnost v elektronickém bankovnictví v ČR

34.
Počinková, Kamila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Elektronický podpis v civilním právu hmotném a procesním | Theses on a related topic

35.
Růžičková, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Digitalizace v pražských knihovnách, zvláště pak v Městské knihovně v Praze | Theses on a related topic

36.
Rzehulková, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Datové schránky a správní právo | Theses on a related topic

37.
Sekyrová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Digitalizace kulturního dědictví a autorské právo | Theses on a related topic

38.
Skřivanová, Marie maiden name: Zagorová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Služba Google Books a její vliv na knižní trh | Theses on a related topic

39.
Slámová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: Financial Administration)
Bachelor's thesis defense: Životní cyklus elektronických dokumentů ve finanční správě | Theses on a related topic

40.
Stratílková, Iva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Elektronická spisová služba a právní aspekty jejího zavedení a užívání | Theses on a related topic

41.
Svoboda, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Alternativní modely distribuce autorských děl | Theses on a related topic

42.
Škrabalová, Vendula
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Komparace dostupnosti informací na webových portálech měst Prahy a Brna | Theses on a related topic

43.
Šteidl, Přemysl
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Přehled norem a legislativy v oblasti dlouhodobého ukládání dat

44.
Urbánková, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: E-podatelna, elektronický podpis a jejich využití v digitálních knihovnách | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: E-podatelna, elektronický podpis a jejich využití v digitálních knihovnách | Theses on a related topic

45.
Václavková, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Svobodný přístup k informacím versus ochrana osobních údajů | Theses on a related topic

46.
Valentová, Renata
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Vedení spisové služby ve FN Brno zaměřené na zdravotnickou dokumentaci | Theses on a related topic

47.
Valentová, Renata
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Komplexní řešení spisové služby ve FN Brno | Theses on a related topic

48.
Zapletal, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vynutitelnost práv duševního vlastnictví v ČR a USA | Theses on a related topic

49.
Zibner, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Jedinečnost jako pojmový znak autorského díla | Theses on a related topic

50.
Bábíková, Magdaléna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Návrh přestavby a modernizace knihovny městyse v Moravské Nové Vsi | Theses on a related topic