Theses on a related topic (having the same keywords):

ecotoxicity, tezke kovy, toxicita, toxicity, soil contamination, suchozemsti plzi, bioindication, ekotoxicita, biomarker, bioindikace, pudni kontaminace, arsen, pudni znecisteni, terrestrial snails, heavy metals, arsenic

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Dymák, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Stanovení ekotoxicity čistých látek a komplexních směsí polutantů z prostředí sadou akvatických biotestů | Theses on a related topic Display description

Master's thesis defence: Stanovení ekotoxicity čistých látek a komplexních směsí polutantů z prostředí sadou akvatických biotestů | Theses on a related topic Display description

2.
Jefremova, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defence: Dynamika proteomu v odpovědi na působení těžkých kovů u rostlin | Theses on a related topic

3.
Nováček, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Analýza environmentálních aspektů provozu domácích bazénů | Theses on a related topic

4.
Trnková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie), Upper Secondary School Teacher Training in Biology
Master's thesis defence: Využití fytobentosu při indikaci kontaminace životního prostředí | Theses on a related topic

5.
Maňáková, Blanka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Kovy a jejich biodostupnost | Theses on a related topic

6.
Šudoma, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defence: Využití kontaktních testů při hodnocení ekotoxicity kalů a kompostů | Theses on a related topic

7.
Bartošová, Dagmar
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Sporulace vybraných kmenů streptomycet a vazba těžkých kovů | Theses on a related topic

8.
Bošková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Interakce ferrátů s rozpuštěným arzenem | Theses on a related topic

9.
Buček, Vít
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Radiology Assistant
Bachelor's thesis defence: Vyhodnocení výsledků léčby u pacientek léčených adjuvantní radioterapií pro nádor těla děložního | Theses on a related topic

10.
Burešová, Nikola
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Chemistry for Education, Natural Science for Education
Bachelor's thesis defence: Koncentrace toxických prvků v rostlinné biomase odkaliště Brno-Hády | Theses on a related topic

11.
Cahová, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Detekce stopových prvků z energetických surovin ve vodních tocích | Theses on a related topic

12.
Csakvaryová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Cellular and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defence: Genotoxické účinky těžkých kovů

13.
Čípová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Biology / Biology, Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defence: Rozsivky jako biologické prvky kvality tekoucí vody - fytobentos řeky Zrzávka | Theses on a related topic

14.
Doležalová, Lenka maiden name: Jourová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defence: Bacillus thuringiensis a jeho využití v biologické kontrole hmyzu | Theses on a related topic

15.
Dostál, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defence: Kontaminace fluvizemí a její ekotoxikologiecké důsledky | Theses on a related topic

16.
Dreslerová, Daniela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defence: Kofein a výživa člověka | Theses on a related topic

17.
Dumková, Jana maiden name: Kvardová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Anatomy, Histology and Embryology (4-years) / Anatomy, Histology and Embryology
Dissertation defence: Efekty a osudy nanočástic v buňkách a tkáních ve zvířatech a in vitro kulturách | Theses on a related topic

18.
Dvořák, Josef
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defence: Výzkum vegetace vybraných biokoridorů a projevů šíření rostlin biokoridorem | Theses on a related topic

19.
Dvořák, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Vliv kovů na biochemii zelených řas | Theses on a related topic

20.
Dymáčková, Radana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology and Hematology / Solid Tumors
Dissertation defence: Akupunktura jako léčebná modalita akutní toxicity v radioterapii nádorů hlavy a krku | Theses on a related topic

21.
Faměra, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defence: Facie a antropogenní znečištění recentních sedimentů řečiště Dřevnice a středního toku Moravy v úseku Kvasice až Spytihněv | Theses on a related topic

22.
Filipská, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Základní vyhodnocení migrace složek na profilech řeky Moravy | Theses on a related topic

23.
Goldmann, Radan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Sorpce vybraných těžkých kovů buňkami Pseudomonas putida CCM 4307 a jejich růst

24.
Habarta, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Master's thesis defence: Potenciální využití pošvatek (Plecoptera) pro bioindikaci vysychavých toků | Theses on a related topic

25.
Hammerová, Jindřiška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Pseudomonas putida - růst a produkce metalothioneinu v přítomnosti těžkých kovů | Theses on a related topic

26.
Hardynová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defence: Prostorové modelování koncentrace těžkých kovů a jejich vliv na vegetaci | Theses on a related topic

27.
Havlátová, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Radiology Assistant
Bachelor's thesis defence: Využití magneziové suplementace v kurativní radioterapii prostaty - dozimetrická a klinická analýza | Theses on a related topic

28.
Havlenová, Soňa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Human Nutrition
Bachelor's thesis defence: Akrylamid | Theses on a related topic

29.
Hegerová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defence: Experimentální ověření možností snížení kontaminace dřevěných historických předmětů kovy | Theses on a related topic

30.
Hladík, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Environmentálně rizikové prvky na odkališti Brno-Hády | Theses on a related topic

31.
Horníček, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Využití přirozených mokřadních systémů k dočištění důlních vod | Theses on a related topic

32.
Hrůzová, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Radiology Assistant
Bachelor's thesis defence: Vyhodnocení výsledků adjuvantní radioterapie u pacientek s karcinomem vulvy | Theses on a related topic

33.
Hůlková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Environmental Health Sciences / Environmental chemistry and toxicology
Dissertation defence: Ekotoxikologické hodnocení materiálů založených na nanočásticích stříbra | Theses on a related topic

34.
Jančula, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defence: Ekotoxikologické hodnocení metod pro management projevů trofizace | Theses on a related topic

35.
Jelínková, Zuzana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Surgery (4-years) / Surgery
Dissertation defence: Využití 40% kyseliny benzoové při nekrektomii u popálenin | Theses on a related topic

36.
Johnová, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defence: Kritické srovnání testů ekotoxicity používaných pro hodnocení nebezpečné vlastnosti odpadů H14 Ekotoxicita v zemích Evropské unie | Theses on a related topic

37.
Julínková, Ludmila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defence: Faktory spojené s rozvojem toxických populací sinice rodu Microcystis na Brněnské přehradě | Theses on a related topic

38.
Klímová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defence: Antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika v životním prostředí | Theses on a related topic

39.
Kobetičová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defence: Efekty a rizika kontaminantů pro roupice v půdním prostředí | Theses on a related topic

40.
Kohoutek, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defence: Biologické vlastnosti materiálů - produktů nanotechnologií | Theses on a related topic

41.
Kornelly, Linda
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defence: Příklady pokojových rostlin nevhodných pro pěstování v podmínkách školy se zaměřením na toxicitu a morfologii | Theses on a related topic

42.
Kovaláková, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Environmental Health Sciences / Environmental chemistry and toxicology
Dissertation defence: Ekotoxikologické hodnocení pokročilých technologií čištění vod založených na sloučeninách železa | Theses on a related topic

43.
Krajcarová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Sledování distribuce prvků v rostlinách pomocí metod laserové spektrometrie | Theses on a related topic

44.
Kristová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Botany)
Master's thesis defence: Autekologie a taxonomie rozsivek v epibryonu pramenišť | Theses on a related topic

45.
Kubná, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Radiology Assistant
Bachelor's thesis defence: Analýza poradiačních změn v oblasti mandibuly u pacientů s nádory hlavy a krku | Theses on a related topic

46.
Kuchovská, Eliška maiden name: Rozmánková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Environmental Health Sciences / Environmental chemistry and toxicology
Dissertation defence: Aktuálně používané pesticidy a jejich směsi: jaká představují rizika pro necílové vodní organismy? Laboratorní a in situ studie. | Theses on a related topic

47.
Kuta, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Stanovení těžkých kovů v sedimentech a půdách metodou ICP spektrometrie | Theses on a related topic

48.
Lačňák, Jonáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defence: Iontové kapaliny a jejich potenciální vliv na životní prostředí | Theses on a related topic

49.
Lebedová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Ecotoxicology
Dissertation defence: Toxikologické účinky expozice nanočásticemi kovů | Theses on a related topic

50.
Loskotová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defence: Odolnost vybraných skupin makrozoobentosu vůči vysychání | Theses on a related topic