Theses on a related topic (having the same keywords):

ecotoxicity, tezke kovy, toxicita, toxicity, soil contamination, suchozemsti plzi, bioindication, ekotoxicita, biomarker, bioindikace, pudni kontaminace, arsen, pudni znecisteni, terrestrial snails, heavy metals, arsenic

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

151.
Morcinková, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Pasivní vzorkování anorganických polutantů ve vodním prostředí | Theses on a related topic Display description

152.
Myšák, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Ecology
Dissertation defense: Variabilita druhové skladby suchozemských plžů na malých škálách: vliv stanovištní heterogenity a velikosti vzorkované plochy | Theses on a related topic

153.
Novosadová, Soňa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Role mikroRNA v patogenezi mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

154.
Novotná, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Modely přestupu těžkých kovů do rostlin | Theses on a related topic

155.
Obacz, Joanna Agnieszka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Investigation of AGR3 protein function and mechanisms triggering its expression in cancer cell | Theses on a related topic

156.
Ožanová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Prognostické biomarkery u pacientek s časným stádiem karcinomu prsu | Theses on a related topic

157.
Ožanová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Funkční analýzy prognostických faktorů u pacientek s karcinomem prsu | Theses on a related topic

158.
Palečková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Variabilita společenstev suchozemských plžů v přírodě blízkých lesních biocenózách | Theses on a related topic

159.
Paskerová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Subletální účinky a biomarkery ekotoxicity sinic | Theses on a related topic

160.
Pavézková, Denisa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Životní cyklus a populační dynamika suchozemských plžů | Theses on a related topic

161.
Pešková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Speciace cínu ve vzorcích životního prostředí | Theses on a related topic

162.
Peštálová, Natália maiden name: Neuwirthová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Hodnocení biodostupnosti polutantů z půd pomocí chemických extrakčních metod | Theses on a related topic

163.
Pilátová, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Systémové aspekty nádorové angiogeneze: regulace a biomarkery | Theses on a related topic

164.
Pochylá, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Biochemické markery působení cyanotoxinů u živočichů | Theses on a related topic

165.
Popelák, Luboš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Výzkum stavu a fungování biokoridoru místního významu u Kyjova | Theses on a related topic

166.
Pražáková, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Migrace arzenu v povodí řeky Dřevnice | Theses on a related topic

167.
Prochazková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Stanovení rozložení prvků v rostlinném materiálu pomocí metod laserové spektrometrie | Theses on a related topic

168.
Přikrylová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Administrative Geology
Bachelor's thesis defense: Vyhodnocení kontaminace půd dopadových ploch střelnic v oblasti Březiny | Theses on a related topic

169.
Rajman, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Suchozemská malakofauna prostředí středoevropských měst | Theses on a related topic

170.
Royik, Tetyana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Radiology Assistant
Bachelor's thesis defense: Chronické vedlejší účinky radioterapie u nádorů hlavy a krku | Theses on a related topic

171.
Satková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Zoology and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Cizopasníci ryb jako potenciální bioindikátoři antropogenní zátěže vodního prostředí

172.
Sedláček, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Vysokorozlišující stratigrafie a historie kontaminace recentních sedimentů přehradních nádrží na Moravě | Theses on a related topic

173.
Sedlačková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Monitorování indukce fytochelatinů v rostlinné tkáňové kultuře vystavené působení toxických těžkých kovů pomocí elektrochemických metod | Theses on a related topic

174.
Siegelová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Zoology and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Ekologie společenstev plžů temperátních lesů se zřetelem na oblast panonského termofytika | Theses on a related topic

175.
Sobotková, Jarmila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u "low grade" karcinomů prsu | Theses on a related topic

176.
Sochová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Využití hlístie (Nematoda) pro výzkum efektů POPs na receptory v půdním prostředí | Theses on a related topic

177.
Sovadinová, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Toxicita xenobiotik zprostředkovaná přes jaderné receptory | Theses on a related topic

178.
Stančík, Anton
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Anorganické kontaminanty v recentních sedimentech řeky Svratky | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Anorganické kontaminanty v recentních sedimentech řeky Svratky | Theses on a related topic

179.
Straňáková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Advanced Master's thesis defense: Vlastnosti a viskozita pryskyřic založených na bisfenolu A s ohledem na podnikovou praxi | Theses on a related topic

180.
Supová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Hydrobiology
Dissertation defense: Microcystis. New findings in peptide production, taxonomy and autecology by cyanobaceterium Microcystis. | Theses on a related topic

181.
Sychrová, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defense: Ekotoxicita komplexní biomasy sinic a jejich složek | Theses on a related topic

182.
Šána, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Identifikace a funkční charakterizace mikroRNA spojených s molekulární patologií multiformního glioblastomu | Theses on a related topic

183.
Tajovská, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Variabilita společenstev měkkýšů lesní pramenišť Bílých Karpat: vliv faktorů prostředí a okolních stanovišť | Theses on a related topic

184.
Vaňáčková, Jitka maiden name: Mlčochová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Studium mikroRNA zapojených do regulace signální dráhy EGFR u kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

185.
Víšková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Studium arzenové supergenní mineralizace na odvalech polymetalických ložisek centrální části Českomoravské vrchoviny | Theses on a related topic

186.
Zapletalová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Analýza vazby makrozoobentosu na charakter říčních koridorů | Theses on a related topic

187.
Zemánková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Biologické indikátory revitalizace vodních toků | Theses on a related topic

188.
Zemánková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Reakce společenstev makrozoobentosu na revitalizace malých toků | Theses on a related topic

189.
Zítka, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Multiinstrumentální sledování interakce iontu těžkého kovu s volnými aminokyselinami | Theses on a related topic

190.
Zounková, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Effects and Risks of Pharmaceuticals in the Environment | Theses on a related topic

191.
Žurek, Jiří
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management (4-years) / Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
Dissertation defense: Biomarkers of Brain Injury in Children - Potential Uses and Limitations | Theses on a related topic