Theses on a related topic (having the same keywords):

bmps, bmp, molekularni stomatologie, fgf, tooth de novo., odontogeneze, shh, pcr. odontogenesis, homeobox genes, fgfs, selective tooth loss, molecular stomatology, selektivni ztrata zubu, homeoboxove geny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Killinger, Michael
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defense: Determinace anterio-posteriorní osy při vývoji končetin | Theses on a related topic Display description

2.
Celá, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology
Advanced Master's thesis defense: Úloha růstových faktorů v regulaci osteogeneze | Theses on a related topic

3.
Karásková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární mechanismy regulující časná stádia vývoje zubu a možnosti realizace těchto procesů in vitro | Theses on a related topic

4.
Killinger, Michael
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Molekulární regulace raného vývoje končetin | Theses on a related topic

5.
Banotová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Master's thesis defence: Geneticky podmíněné vady chrupu u historické populace ze Znojma Hradiště | Theses on a related topic

6.
Bonczek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Molekulární příčiny vzniku oligodoncie: úloha genu pro PAX9 a MSX1 | Theses on a related topic

7.
Bonczek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Molekulárně-biologická podstata hypodoncií | Theses on a related topic

8.
Drgáč, Radim
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Hostování business procesu | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Hostování business procesu | Theses on a related topic

9.
Džatko, Šimon
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Biophysics
Bachelor's thesis defense: Identifikace a characterizace kvadruplex formujících segmentů v promotorové DNA. | Theses on a related topic

10.
Hajnal, Matej
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Master's thesis defence: Kvantitativní modelování dynamiky signálních drah FGF | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Kvantitativní modelování dynamiky signálních drah FGF | Theses on a related topic

11.
Hloušková, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Molekulární podstata patogeneze multifaktoriálně podmíněných chorob | Theses on a related topic

12.
Hropko, Matej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Význam genomiky, transkriptomiky a proteomiky pro určení molekulárních podskupin meduloblastomu | Theses on a related topic

13.
Hutečková, Barbora maiden name: Bílková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Signalizace determinující předurčení osudu buněk v dutině ústní během rané embryogeneze | Theses on a related topic

14.
Jandová, Diana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Vztah mezi poruchami vývoje lidské dentice a genem pro EDA | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vztah mezi poruchami vývoje lidské dentice a genem pro EDA | Theses on a related topic

15.
Janečková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Transkripční faktory Myb při vývoji tvrdých tkání a přilehlých struktur | Theses on a related topic

16.
Kociánová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Genetická podstata dentálních abnormalit | Theses on a related topic

17.
Konečná, Žaneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Signálování růstových faktorů v regulacích sebeobnovy a diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

18.
Křivánek, Jan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Anatomy, Histology and Embryology (4-years) / Anatomy, Histology and Embryology
Dissertation defense: Molekulárně-morfologická studie odontoblastů a jejich diferenciace z lidských embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

19.
Kubíčková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Srovnání signalingu FGFR3 a FGFR4 v kontextu jejich hlavních aktivujících mutací asociovaných s lidskými onemocněními | Theses on a related topic

20.
Martinka, Jakub
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Systems and Data Processing
Bachelor's thesis defense: Detekce steganografie | Theses on a related topic

21.
Molíková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulární charakterizace dentálních a peridentálních populací mezenchymálních buněk | Theses on a related topic

22.
Olbertová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Exprese a úloha LGR5 ve vývoji kraniofaciálních struktur | Theses on a related topic

23.
Oralová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Interakce při vývoji kostí a přilehlých struktur: zapojení vybraných signálních molekul | Theses on a related topic

24.
Ševčíková, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Molekulární fenotyp buněk plicního epitelu během vývoje a v dospělosti | Theses on a related topic

25.
Švandová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Buněčné a molekulární mechanismy během vývoje zubů a kostí se zaměřením na funkce kaspáz | Theses on a related topic