Theses on a related topic (having the same keywords):

vydrzeni, ownership, vlastnicke pravo, land register, pozemky, prescription, property, katastr nemovitosti, drzba, possession

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

251.
Karafiátová, Svatava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Užívací vztahy k nemovitostem a jejich evidence v katastru nemovitostí | Theses on a related topic Display description

252.
Karpíšková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj evidence nemovitého majetku a jeho význam pro současnou praxi katastru nemovitostí | Theses on a related topic

253.
Kazda, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / History of the Law and Roman Law
Dissertation defense: Protižidovské zákonodárství ve Slovenské republice a v Protektorátu Čechy a Morava – komparativní analýza | Theses on a related topic

254.
Kebrle, Georg
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zajištění závazků převodem práva | Theses on a related topic

255.
Kelča, Lukáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Majetková a kapitálová výstavba podniku | Theses on a related topic

256.
Klimentová-Repaská, Eva maiden name: Repaská
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Církevní stavební památky pod správou děkanství Polná | Theses on a related topic

257.
Klouparová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: Land Registry Administration)
Bachelor's thesis defense: Oprava chyby v katastru nemovitostí | Theses on a related topic

258.
Kneblová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Bachelor's thesis defense: Kartografická analýza vybraných prvků zelené infrastruktury na území města Brna | Theses on a related topic

259.
Koběrská, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Srovnání české a rakouské úpravy vlastnického práva | Theses on a related topic

260.
Kocáb, Miroslav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defense: Rozšiřování svobody - skutečnost nebo záminka pro získání moci a prohloubení nerovnosti? | Theses on a related topic

261.
Kocourková, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výstavba bytových domů na základě smlouvy o výstavbě a smlouvy o dílo dle občanského zákoníku a obchodního zákoníku | Theses on a related topic

262.
Kočí, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aktuální otázky řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí | Theses on a related topic

263.
Kodriková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Civil Law
Dissertation defense: Ochrana subjektivních občanských práv v řízeních před orgány veřejné správy | Theses on a related topic

264.
Kokorská, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Specifika správních řízení před katastrálním úřadem | Theses on a related topic

265.
Kolářová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Princip formální publicity katastru nemovitostí | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Princip formální publicity katastru nemovitostí | Theses on a related topic

266.
Kolumber, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: History of the State and Law)
Advanced Master's thesis defense: Koncern Baťa prizmatem vývoje po druhé světové válce: vybrané právní aspekty | Theses on a related topic

267.
Komendová, Nicola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nová úprava občanského práva z roku 1950 | Theses on a related topic

268.
Kondllová, Jarmila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: Land Registry Administration)
Bachelor's thesis defense: Změny využití pozemků a katastr nemovitostí | Theses on a related topic

269.
Konečná, Lenka maiden name: Poledníková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Vlastnické právo jako základní právo | Theses on a related topic

270.
Königsmarková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Poznámka jako forma zápisu do katastru nemovitostí | Theses on a related topic

271.
Kopečný, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Pojetí vlastnického práva ve starověkém Římě a v naší právní realitě (komparace) | Theses on a related topic

272.
Koprda, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vojnová korisť | Theses on a related topic

273.
Körnerová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Exekuce z pohledu katastru nemovitostí | Theses on a related topic

274.
Kostelecká, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Nakládání s nemovitým majetkem územních samosprávných celků | Theses on a related topic

275.
Koštiálová, Eliška
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Česká inspekce životního prostředí s důrazem na ochranu lesa | Theses on a related topic

276.
Koštuříková, Simona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Právní úprava vyvlastnění | Theses on a related topic

277.
Kottová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Daň z nemovitých věcí v závislosti na katastru nemovitostí | Theses on a related topic

278.
Koukal, Ondřej
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Kvalita životního prostředí jako jeden z faktorů tvorby ceny nemovitosti | Theses on a related topic

279.
Koukal, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava vyvlastnění v Česku a jinde v Evropě | Theses on a related topic

280.
Kovářová Jirušková, Blažena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Užívací vztahy k nemovitostem a jejich evidence v katastru nemovitostí | Theses on a related topic

281.
Kozojed, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Vlastnictví bytů | Theses on a related topic

282.
Krajíčková, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Princip formální publicity při vedení katastru nemovitostí | Theses on a related topic

283.
Krajíčková, Jana maiden name: Gajdošová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: Land Registry Administration)
Bachelor's thesis defense: Superficiální zásada v katastru nemovitostí | Theses on a related topic

284.
Král, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Administrative and Environmental Law
Dissertation defense: Farmaceutické právo | Theses on a related topic

285.
Krapfová, Adéla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestněprávní a trestně procesní aspekty ochrany majetku | Theses on a related topic

286.
Krapková, Simona maiden name: Osmíková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Ochrana vlastnického práva v římském právu a dnes (komparace) | Theses on a related topic

287.
Kratochvíl, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Obecné pojetí vlastnického práva | Theses on a related topic

288.
Kravec, Marek
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Majetková a kapitálová výstavba podniku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Majetková a kapitálová výstavba podniku | Theses on a related topic

289.
Krčilová, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, Social Anthropology
Bachelor's thesis defense: Lidé bez domova a předměty, které vlastní: Pilotní studie pro navazující etnografický výzkum | Theses on a related topic

290.
Krejča, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Poskytování údajů z katastru nemovitostí | Theses on a related topic

291.
Kremplová, Karolína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Právní režim vodních ploch | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Právní režim vodních ploch | Theses on a related topic

292.
Krusberská, Eva maiden name: Waletzká
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví fyzických osob | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví fyzických osob | Theses on a related topic

293.
Křiváková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Nemovitý majetek obcí (nabytí a nakládání) | Theses on a related topic

294.
Křivanec, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: První pozemková reforma a její aplikace | Theses on a related topic

295.
Křížková, Leona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Evidence vodních toků v katastru nemovitostí | Theses on a related topic

296.
Kubalik, Vladimír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Pozemek a stavba v kontextu práva | Theses on a related topic

297.
Kučera, Jakub
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defense: Role médií v průběhu prezidentské kampaně | Theses on a related topic

298.
Kučera, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Trh nemovitostí v okrese Zlín | Theses on a related topic

299.
Kudláček, Vít
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Pozemkové úpravy | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Pozemkové úpravy | Theses on a related topic

300.
Kulhavá, Zdeňka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Právní režim pozemkových úprav | Theses on a related topic