Theses on a related topic (having the same keywords):

umluva osn o smlouvach o mezinarodni koupi zbozi, nahrada skody, primerenost, predvidatelnost, damages, breach of contract, poruseni povinnosti, cisg

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Vokáčová, Pavlína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Náhrada škody podle Úmluvy OSN o smluvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic Display description

2.
Stehlík, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Náhrada škody dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

3.
Henáč, Ladislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pojem a význam předvídatelnosti v Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

4.
Čala, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Koncept předvídatelnosti pohledem Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a občanského zákoníku | Theses on a related topic

5.
Sittová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Odpovědnost za škodu dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

6.
Slavíková, Alžběta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Nároky z odpovědnost za vady v režimu Vídeňské úmluvy - teoretický rozbor | Theses on a related topic

7.
Uhříček, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Náhrada imateriální újmy podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

8.
Dopitová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Odstoupení od smlouvy v režimu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

9.
Hejč, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Náhrada škody a okolnosti vylučující odpovědnost podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

10.
Kratochvílová, Jitka maiden name: Vyhlídalová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Náhrada škody z pohledu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

11.
Portešová, Vendula
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Okolnosti vylučující odpovědnost a limitace náhrady škody dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

12.
Sušilová, Eliška
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu v režimu Vídeňské úmluvy - teoretický rozbor | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu v režimu Vídeňské úmluvy - teoretický rozbor | Theses on a related topic

13.
Bazgier, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Následky neplatného rozvázání pracovního poměru | Theses on a related topic

14.
Bílková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defense: Legitimní očekávání v občanském právu | Theses on a related topic
Dissertation defense: Legitimní očekávání v občanském právu | Theses on a related topic

15.
Brůčková, Klára maiden name: Vrzalová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Reklamační proces dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

16.
Bystroň, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Jednotné právo a lex mercatoria | Theses on a related topic

17.
Coufalíková, Karolína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Povinnost k náhradě škody při porušení dobrých mravů | Theses on a related topic

18.
Czechová, Dominika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Metody výpočtu škody vzniklé porušením antitrustových předpisů | Theses on a related topic

19.
Čerbáková, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Adhezní řízení | Theses on a related topic

20.
Čiháková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem zdravotní péče | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem zdravotní péče | Theses on a related topic

21.
Drda, Vladislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Vyšší moc jako liberační důvod náhrady škody | Theses on a related topic

22.
Exner, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Platební podmínky dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

23.
Fabian, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Povinnost "platit" s přihlédnutím k mezinárodním platebním instrumentům

24.
Feigler, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: When (Not) To Rely on Third Persons While Seeking an Exemption from Liability under the CISG | Theses on a related topic

25.
Foltýn, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní pokuta - zajišťující institut občanského práva | Theses on a related topic

26.
Forýtek, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dodací podmínka u kupní smlouvy | Theses on a related topic

27.
Hendrychová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní limitace náhrady škody de lege lata a de lege ferenda | Theses on a related topic

28.
Hihlánová, Bohumila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Povinnost platit kupní cenu v režimu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se zvláštním zaměřením na dokumentární platby

29.
Hrdinová, Markéta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě | Theses on a related topic

30.
Hunalová, Zuzana maiden name: Hunalová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Platební podmínka a Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - vybrané otázky | Theses on a related topic

31.
Hýblová, Karla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dobrá víra a její pojetí v rámci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

32.
Jedličková, Olga
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zajištění nároku poškozeného v trestním řízení | Theses on a related topic

33.
Jonášová, Dana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání | Theses on a related topic

34.
Jurasová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Řízení o přestupcích z pohledu poškozeného | Theses on a related topic

35.
Kertysová, Stanislava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vyššia moc a "hardship" z pohl'adu medzinárodnej obchodnej praxe | Theses on a related topic

36.
Klašková, Monika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Translation and Interpreting / German-language Translation
Master's thesis defence: Die juristische Sprache am Beispiel des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf. Ein terminologischer Vergleich der deutschen und tschechischen Version. | Theses on a related topic

37.
Knapová, Dominika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní pokuta v obchodních vztazích v německém právním řádu | Theses on a related topic

38.
Kobza, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Převzetí zboží a povinnosti s tím spojené v režimu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

39.
Kopřiva, Daniel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Dobrá finanční správa | Theses on a related topic

40.
Kubalák, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Nároky kupujícího při porušení smlouvy prodávajícím podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

41.
Kupčík, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Limits of Compensation of Damages in Private Enforcement of Competition Law (Umbrella Pricing) | Theses on a related topic

42.
Langerová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli | Theses on a related topic

43.
Machová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Adhezní řízení | Theses on a related topic

44.
Marcoňová, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Právní úprava úroku z prodlení dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

45.
Michalčík, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní pokuta | Theses on a related topic

46.
Mikalová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předvídatelnost škody v kontextu povinnosti k její náhradě v obchodních vztazích | Theses on a related topic

47.
Mrůzek, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Smluvní doložky vážící se ke kupní ceně užívané v mezinárodním obchodě | Theses on a related topic

48.
Navrátil, Miloslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Úprava interpretace v Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

49.
Odehnal, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Open Theoretical and Pratical Issues of the New Regulation of Private Enforcement of Antitrust Law | Theses on a related topic

50.
Pivoda, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Náhrada škody v obchodněprávní praxi | Theses on a related topic