Theses on a related topic (having the same keywords):

erytrocyty, protilatky, transfuze antigens, antigeny, erythrocytes, transfusion, antibodies

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Pakosta, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Biologické stopy v kriminalistice | Theses on a related topic Display description

2.
Pakosta, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Hodnocení aglutinačních reakcí za pomoci softwarové aplikace se zaměřením na degradaci krevně-specifických substancí a některé aspekty fenoménu sekretorství | Theses on a related topic

3.
Pešková, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Systémy lidských krevních skupin | Theses on a related topic

4.
Budayová, Alena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / Midwife
Bachelor's thesis defense: Anémie v těhotenství | Theses on a related topic

5.
Doležálková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Sérologické metody při průkazu arbovirů | Theses on a related topic

6.
Fabešová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Imunohematologické vyšetření protilátek proti erytrocytům | Theses on a related topic

7.
Formanová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defense: Molekulární neuropatogeneze klíšťové encefalitidy | Theses on a related topic

8.
Hlavová, Karolina maiden name: Babičková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Postnatal transmission of immunity from a mother to her offspring in pigs | Theses on a related topic

9.
Janková, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Sérologický průzkum na viry přenosné komáry | Theses on a related topic

10.
Kremserová, Silvie maiden name: Gajdová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Charakterizace vazby myeloperoxidasy na erytrocyty | Theses on a related topic

11.
Lefnerová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Mechanismus formování rozet u erytrocytů a sledování vlivu boreliových izolátů na tento proces v souvislosti s AB0 systémem | Theses on a related topic

12.
Lešundák, Pavol
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Význam protilátek proti Salmonella sp. u prasat | Theses on a related topic

13.
Pútecová, Kristína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Změny biochemických a imunologických parametrů souvisejících se zdravotním stavem při zátěži u vytrvalostních sportovců | Theses on a related topic

14.
Rusňáková, Helena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / General Biology
Advanced Master's thesis defense: Studium tvorby specifických protilátek po imunizaci různými kmeny Borrelia Afzelii | Theses on a related topic

15.
Svozilová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Využití protilátek ke studiu proteinů signální dráhy vícestupňového přenosu fosfátu u Arabidopsis thaliana | Theses on a related topic

16.
Svozilová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Charakterizace protilátek vyvinutých pro detekci cytokininového receptoru AHK4 | Theses on a related topic

17.
Šachlová, Milana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defense: Zhoubné nádory žaludku a jejich souvislosti s výskytem rizikových faktorů a infekcí Hellicobacter pylori | Theses on a related topic

18.
Trefulka, Mojmír
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Reakce komplexů osmia s biomakromolekulami a elektrochemie jejich produktů. Nové nástroje pro molekulární biologii. | Theses on a related topic

19.
Uhrík, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Alternativní sestřih v signálních drahách cytokininů | Theses on a related topic

20.
Voráčková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Diagnostické využití monoklonálních protilátek v medicíně a kriminalistice | Theses on a related topic

21.
Buriánková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Monoklonální protilátky | Theses on a related topic

22.
Dreiseitelová, Simona
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Nežádoucí reakce a události u dárců krve | Theses on a related topic

23.
Fiksová, Markéta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Longitudinální protilátkový profil u klíšťové encefalitidy | Theses on a related topic

24.
Gorčík, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics
Master's thesis defence: Ovlivnění ultrazvukem vyvolané hemolýzy suspenze erytrocytů fyzikálně-chemickými vlastnostmi disperzního prostředí | Theses on a related topic

25.
Kamarýtová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Protilátky krevního systému AB0 | Theses on a related topic

26.
Kliková, Martina maiden name: Kopečná
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Stáří erytrocytů pro hemoterapii | Theses on a related topic

27.
Krečmerová, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Extrakce geometrických parametrů buněk ve 2-D obrazech z optické mikroskopie | Theses on a related topic

28.
Křížková, Soňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Studium vzniku rezistence během protinádorové léčby | Theses on a related topic

29.
Květoňová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Hledání vhodného formátu pro precipitační reakci s kardiolipinem | Theses on a related topic

30.
Macečková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Struktura a funkce glykokalyx endotelilálních buněk | Theses on a related topic

31.
Marková, Lucie maiden name: Bradáčová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Znalosti sester v intenzivní péči o podávání transfuzních přípravků | Theses on a related topic

32.
Miličková, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Vliv stresu vytrvalostních závodů na imunitní a fyziologické parametry | Theses on a related topic

33.
Nekulová, Marta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Úloha izoforem proteinu p63 v přeměně nádorové buňky | Theses on a related topic

34.
Obořilová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: EXPERIMENTAL TRICHOPHYTOSIS IN CATTLE AND ITS IMMUNOPROPHYLAXIS USING SPECIFIC VACCINES: An appropriate biological model for the study of interaction between the immune system of the host and the pathogenic dermatophyte | Theses on a related topic

35.
Opatová, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Srovnání bakterií Borrelia burgdorferi sensu lato a Leptospira interrogans sensu lato | Theses on a related topic

36.
Petulová, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Příprava a funkční charakterizace rekombinantních proteinů AHP4 a AHP6 | Theses on a related topic

37.
Píšťková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Změny vybraných parametrů (imunologických, hematologických) u cyklistů po zátěži | Theses on a related topic

38.
Píšťková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Hematologické, imunologické a biochemické parametry u vytrvalostních sportovců se zaměřením na cyklisty | Theses on a related topic

39.
Pokrivčáková, Daniela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Komplikácie pri predtransfúznom vyšetrení | Theses on a related topic

40.
Poláková, Marie maiden name: Duřpektová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Pediatrie (4-years) / Paediatrics
Dissertation defense: Chronický kašel v dětském věku. Problematika pertuse. | Theses on a related topic

41.
Prošek, Lukáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Morfologie erytrocytů a vytrvalostní zátěž | Theses on a related topic

42.
Reichman, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza funkce AHP2 proteinu v cytokininové signalizaci Arabidopsis thaliana | Theses on a related topic

43.
Růžičková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Physics / Medical Physics
Bachelor's thesis defense: Změny erytrocytů po lokální kryoterapii | Theses on a related topic

44.
Skládal, Martin
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Surgery (4-years) / Surgery
Dissertation defense: Klinická a srovnávací studie implantátů PC.CP. a DHS při ošetření trochanterických zlomenin | Theses on a related topic

45.
Slanina, Peter
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Aplikovaná biofyzika)
Master's thesis defence: Vliv fluorescenčního rezonančního přenosu energie na intenzitu fluorescence sledovaných znaků buněk pomocí průtokové cytometrie | Theses on a related topic

46.
Šišková, Zdeňka maiden name: Pavlasová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Využití pooperačního retransfuzního systému u pacientů po totální endoprotéze kolenního kloubu | Theses on a related topic

47.
Šullová, Alexandra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Změna fyziologických parametrů krve u sportovců po dlouhodobé zátěži | Theses on a related topic

48.
Vašáková, Radka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Záchyt spalniček ve Fakultní nemocnici Brno v souvislosti s epidemií v Ústeckém kraji v roce 2014 | Theses on a related topic

49.
Víšková, Beata
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Physics / Medical Physics
Bachelor's thesis defense: Kvantifikace tvarových změn erytrocytů vyvolaných ultrazvukem | Theses on a related topic

50.
Vojkůvková, Pavla
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Klinické využití autologních transfuzních přípravků | Theses on a related topic