Theses on a related topic (having the same keywords):

nat, enzyme, erytrocyty, antibody, protilatka, enzym, antigen, iat, erythrocytes, screening

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

151.
Skoumalová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Karcinom děložního čípku | Theses on a related topic Display description

152.
Smejkalová, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Human Alimentation)
Master's thesis defence: Rizikové faktory vzniku karcinomu prsu

153.
Spáčilová, Hana maiden name: Snídalová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Exprese vybraných antigenů na buňkách chronické lymfocytární leukemie | Theses on a related topic

154.
Straňovský, Miroslav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Investiční příležitosti na evropských akciových trzích | Theses on a related topic

155.
Sýkorová, Linda
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Nárůst prevalence diagnóz v populaci z důvodu ignorování base-rate při jejich stanovování – simulační studie | Theses on a related topic

156.
Szczuková, Lenka maiden name: Puczoková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Zobecněná syntéza poznatků o účinnosti kolonoskopie při prevenci kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

157.
Šigutová, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vývoj a optimalizace ELISA metody pro stanovení obsahu glykovaného hemoglobinu ve vzorcích krve | Theses on a related topic

158.
Šles, Radek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defense: Policejní orgán v přípravném řízení | Theses on a related topic

159.
Šplíchalová, Monika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science (Combined) / Nursing
Bachelor's thesis defense: Informovanost veřejnosti o prevenci kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

160.
Šplíchalová, Monika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Senior a prevence onkologických onemocnění | Theses on a related topic

161.
Šrámková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Mechanizmy rezistence nádorových buněk vůči chemoterapii | Theses on a related topic

162.
Štěpánek, Antonín
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Studium katalytických vlastností komplexů tetraazamakrocyklických ligandů | Theses on a related topic

163.
Štourač, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Master's thesis defence: Softwarový nástroj pro automatický návrh mutací a chytrých knihoven pro proteinové inženýrství | Theses on a related topic

164.
Šullová, Alexandra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Změna fyziologických parametrů krve u sportovců po dlouhodobé zátěži | Theses on a related topic

165.
Švarcová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Nové metody DNA analýzy v invazivní a neinvazivní prenatální diagnostice | Theses on a related topic

166.
Traxlerová, Marie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Nealova škála bezmocnosti a možnosti jejího užití v kontextu současné české společnosti
Bachelor's thesis defense: Emocionální a behaviorální potíže dětí a dospívajících a faktorová struktura českých verzí dotazníku Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) | Theses on a related topic

167.
Uttendorfská, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Žena a prevence ve stáří | Theses on a related topic

168.
Vejskalová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Rozvoj komunikačních dovedností u dětí s kochleárním implantátem | Theses on a related topic

169.
Verner, Břetislav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Úroveň fyzické připravenosti příslušníků Policie České republiky v okrese Náchod v roce 2009 a v roce 2015 | Theses on a related topic

170.
Víšková, Beata
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Physics / Medical Physics
Bachelor's thesis defense: Kvantifikace tvarových změn erytrocytů vyvolaných ultrazvukem | Theses on a related topic

171.
Vládková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Master's thesis defence: Rakovina děložního čípku a možnosti prevence | Theses on a related topic

172.
Vojancová, Jiřina maiden name: Konečná
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Informovanost veřejnosti o prevenci kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

173.
Vojkůvková, Pavla
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Klinické využití autologních transfuzních přípravků | Theses on a related topic

174.
Voráčková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Diagnostické využití monoklonálních protilátek v medicíně a kriminalistice | Theses on a related topic

175.
Wismeková, Sofia
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science (Combined) / Nursing
Bachelor's thesis defense: Znalost žen produktivního věku o prevenci | Theses on a related topic