Theses on a related topic (having the same keywords):

hodinova dotace odborneho vycviku, vocational training, kosmeticke skoly. cosmetics, thematic plan, cosmetics schools., hour count of vocational training, vocational subjects, tematicky plan, odborny vycvik, odborne predmety, kosmetika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Homola, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Tvorba školního vzdělávacího programu pro obor kožedělná výroba | Theses on a related topic Display description

2.
Kvapilová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defence: Výukové metody v práci učitele odborného výcviku | Theses on a related topic

3.
Littner, Vlastimil
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Technické obory)
Bachelor's thesis defence: Zařazení moderních technických prostředků do vyučování odborného výcviku pro obor mechanik-seřizovač. | Theses on a related topic

4.
Rozsypalová, Šárka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Modernizace obsahu vzdělávání odborného předmětu Kosmetika oboru Kosmetické služby | Theses on a related topic

5.
Šmachová, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defence: Metodická příručka učitele praktického vyučování | Theses on a related topic

6.
Andrlík, Vladimír
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Realizace výuky odborného výcviku oboru kuchař-číšník na SOŠ a SOU Polička | Theses on a related topic

7.
Bělohoubek, Libor
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Technické obory)
Bachelor's thesis defence: Bezpečnost práce a výuka na pracovišti učebního oboru elektrikář | Theses on a related topic

8.
Brabec, Zdeněk
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Technické obory)
Bachelor's thesis defence: Návrh souboru výukových prací pro obor Mechanik elektrotechnických zařízení | Theses on a related topic

9.
Brokešová, Alžběta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Střední odborné školy a učební pomůcky – zaměření na obor kuchař | Theses on a related topic

10.
Brtnický, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Inovace učebního programu v rámci oboru umělecký keramik | Theses on a related topic

11.
Březnová, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Inovace obsahu odborného předmětu Zdravověda oboru Kosmetické služby | Theses on a related topic

12.
Dobrovolná, Blanka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defence: Rozpracování standartů učiva odborného výcviku s využitím didaktických technologií | Theses on a related topic

13.
Dostál, Zbyněk
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Technické obory)
Bachelor's thesis defence: Obsahová dimenze předmětu odborný výcvik v oboru „Elektromechanik pro stroje a přístroje – digitální technika“ pro I. pololetí 2. ročníku | Theses on a related topic

14.
Hanáková, Jarmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defence: Problémy kázně v odborném výcviku | Theses on a related topic

15.
Hanskut, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Projekt materiálního vybavení výukových prostor pro učební obor Puškař | Theses on a related topic

16.
Hilbertová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defence: Příprava učitele odborného výcviku na vyučování | Theses on a related topic

17.
Hinkelmann, Luboš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Technické obory)
Bachelor's thesis defence: Materiální výukové prostředky v oboru Mechanik opravář pro kolejová vozidla | Theses on a related topic

18.
Honová, Jana maiden name: Krusberská
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Pracovní listy pro předmět Kosmetika v oboru Kosmetické služby | Theses on a related topic

19.
Houšťová, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Floristika v praktické výuce | Theses on a related topic

20.
Hrabalová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defence: Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole | Theses on a related topic

21.
Hrabcová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defence: Výukové metody v práci učitele praktického vyučování | Theses on a related topic

22.
Hudeček, Miroslav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Učební texty prvního ročníku pro odborný výcvik obor pekař | Theses on a related topic

23.
Chvátal, Milan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Výukové pomůcky a modely ve strojírenství | Theses on a related topic

24.
Imrichova, Michaela maiden name: Pavlíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Inovace výuky oboru gastronomie na středních školách | Theses on a related topic

25.
Kalinová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Aplikace pracovního práva v oblasti učňovského školství | Theses on a related topic

26.
Karafiátová, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defence: Příprava učitele odborného výcviku na učební den s ohledem na žáky s lehkou mentální retardací | Theses on a related topic

27.
Kolský, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Výuková opora pro žáky oboru vzdělání Cukrář | Theses on a related topic

28.
Koumal, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Výuka ručního zpracování kovů | Theses on a related topic

29.
Křístek, Matouš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Aplikace inovativního didaktického materiálu pro výuku odborného výcviku oboru keramik – 1.ročník PSO | Theses on a related topic

30.
Kühpastová, Milena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Dopravní výchova na základní škole praktické | Theses on a related topic

31.
Lužová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Příprava žáků oboru Kosmetické služby na maturitní zkoušku z odborných předmětů a praktického vyučování | Theses on a related topic

32.
Machát, Libor
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Technické obory)
Bachelor's thesis defence: Návrh učebních dokumentů specializace učebního oboru mechanika jednostopých vozidel s ohledem na budoucí školní vzdělávací program | Theses on a related topic

33.
Maras, Štefan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Mechanical Engineering
Master's thesis defence: Metodika přípravy učitele na výuku předmětu opravárenství a diagnostika | Theses on a related topic

34.
Nedomová, Naděžda
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Problematika vzdělávání žáků v oboru kadeřník | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Motivace a aktivizace žáků v oboru Kadeřník | Theses on a related topic

35.
Novotná, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defence: Příprava učitele odborného výcviku na vyučování | Theses on a related topic

36.
Pecina, Ladislav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Využití pedagogického vzdělání při koncipování odborné přípravy příslušníků HZS | Theses on a related topic

37.
Pelikánová, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defence: Žák s výchovnými problémy ve středním odborném učilišti | Theses on a related topic

38.
Pětník, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Výuka odborného výcviku u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami oboru vzdělání zahradnické práce | Theses on a related topic

39.
Prchal, Lukáš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Využití didaktické techniky a učebních pomůcek ve vyučování odborného výcviku | Theses on a related topic

40.
Procházka, Pavel
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Technické obory)
Bachelor's thesis defence: Základy kovářských prací - tvorba učebního textu a výzkum na dané téma | Theses on a related topic

41.
Raabová, Pavlína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Maturitní zkouška z odborných předmětů a praktického vyučování oboru Kosmetička | Theses on a related topic

42.
Řehout, František
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Technické obory)
Bachelor's thesis defence: Projekt nové koncepce praktických závěrečných zkoušek | Theses on a related topic

43.
Říhová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Nové pojetí výuky odborných předmětů a odborného výcviku oboru vzdělání Zahradník | Theses on a related topic

44.
Samek, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Nové formy a způsoby vedení výuky tematického celku „Číslicově řízené stroje“ (u technických oborů) | Theses on a related topic

45.
Staňková, Monika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Další vzdělávání učitelů odborného výcviku | Theses on a related topic

46.
Stehlíková, Andrea
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defence: Tvořivost a estetické cítění ve výuce oboru Kadeřník | Theses on a related topic

47.
Stodůlková, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Pracovní sešit odborného výcviku pro žáky 1. ročníku oboru Kuchař- číšník se zaměřením na obsluhu | Theses on a related topic

48.
Svobodová, Marie maiden name: Kučerová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Výrobní prostředky odborného výcviku oboru Asistent zubního technika | Theses on a related topic

49.
Svobodová, Renata
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Edukace žáků s výukovými obtížemi ve střední škole se zaměřením na odbornou praxi | Theses on a related topic

50.
Ševčík, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Technické obory)
Bachelor's thesis defence: Učební texty pro zkvalitňování dalšího profesního vzdělávání zaměřeného na elektrotechniku - kabelové technologie | Theses on a related topic