Theses on a related topic (having the same keywords):

lecebna rehabilitace, socialni zmeny, kvalita zivota, quality of live, psychicke zmeny, fyzicke zmeny, adulthood, dospelost, cevni mozkova prihoda, medical rehabilitation, emotional changes, physical changes, social change, stroke

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Hendrychová, Romana maiden name: Maruščáková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Cévní mozková příhoda a její dopad na kvalitu života | Theses on a related topic Display description

2.
Dunklerová, Leona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Sociální determinanty zdraví a způsob života u osob po cévní mozkové příhodě | Theses on a related topic

3.
Pokorná, Terezie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Koordinovaná rehabilitace u osob po CMP | Theses on a related topic

4.
Borutová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Celoživotní vzdělávání dospělých osob s mentálním postižením prostřednictvím aktivačních center (pilotní projekt) | Theses on a related topic

5.
Formanová, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Volnočasové aktivity u seniorů | Theses on a related topic

6.
Holušová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Chráněné bydlení pro jedince se závislostním chováním - Přechodové byty Pasáž | Theses on a related topic

7.
Chlumský, Vlastimil
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Senioři se sluchovým postižením jako uživatelé služeb spolku „Tichý dům neslyšících“ | Theses on a related topic

8.
Jančíková, Nikola
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Speech Therapy / Speech Therapy
Master's thesis defence: Vliv roztroušené sklerózy na komunikační schopnost a kvalitu života v dospělosti | Theses on a related topic

9.
Janků, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Volnočasové aktivity seniorů | Theses on a related topic

10.
Kohlová, Magda
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Vliv získaného postižení na život jedince a jeho rodiny | Theses on a related topic

11.
Křivánková, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Rehabilitace pacientů v akutní fázi cévní mozkové příhody a kvalita života | Theses on a related topic

12.
Malachová, Jiřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Kvalita života dospělých lidí s mentálním postižením | Theses on a related topic

13.
Olšinská, Magdaléna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Možnosti podpory rodin s dospělým členem s mentálním postižením | Theses on a related topic

14.
Ourodová, Aneta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Zhodnocení vlivu komplexní léčebné rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě v produktivním věku | Theses on a related topic

15.
Pešková, Gabriela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv komprehenzivní rehabilitace na kvalitu života pacientů po cévní mozkové příhodě na následných lůžkách | Theses on a related topic

16.
Pospíšil, Petr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years) / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defence: Autonomní nervový systém u pacientů s neurologickým onemocněním: srovnání několika vybraných onemocněním | Theses on a related topic

17.
Smejkalová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defence: Vliv závažného onemocnění v rodině na život rodinných příslušníků | Theses on a related topic

18.
Synková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Kvalita života dospělých jedinců s dyslexií | Theses on a related topic

19.
Šohajová, Denisa maiden name: Suchánková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Rehabilitační péče u osob se získaným postižením | Theses on a related topic

20.
Štaffová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Kvalita života dospělých a seniorů v Domovech pro zrakově postižené | Theses on a related topic

21.
Tobolíková, Pavla maiden name: Václavíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Důsledky mozkové příhody a její vliv na kvalitu života | Theses on a related topic

22.
Vojtková, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Život s dětskou mozkovou obrnou v kazuistikách | Theses on a related topic

23.
Axlerová, Kateřina maiden name: Rejmanová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Specicfika života osob s vrozenou hluchoslepotou v období rané dospělosti | Theses on a related topic

24.
Babušíková, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defence: Posouzení výsledků stanovení fosfolipázy A2 asociované s lipoproteiny - Lp-PLA2 v souvislosti s aterosklerózou | Theses on a related topic

25.
Báčová, Zuzana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Srovnání účinků motodlahy a motomedu v subakutní fázi léčebné rehabilitace u žen po totální endoprotéze kolenního kloubu | Theses on a related topic

26.
Bártlová, Barbora
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years) / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defence: Ergoterapie u pacientů s cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

27.
Bártová, Aneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defence: Děti Sibiře: Komparační analýza tradičního způsobu života dětí u vybraných mobilních společností | Theses on a related topic

28.
Bednaříková, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Příspěvek k neuropsychologické diagnostice afázie | Theses on a related topic

29.
Bell, Tessa Lynn
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy (Eng.)
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

30.
Belžíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán a postup u obézních nemocných s artrózou nosných kloubů | Theses on a related topic

31.
Beníršková, Bára
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physiotherapy / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán a postup u obézních nemocných s artrózou nosných kloubů | Theses on a related topic

32.
Betlachová, Magda
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Samostatné vaření dospělých osob s mentálním postižením jako podpora při přechodu do chráněného bydlení | Theses on a related topic

33.
Bísková, Martina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Tříměsíční rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě | Theses on a related topic

34.
Blahová, Milena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán u pacienta s roztroušenou sklerózou | Theses on a related topic

35.
Blažková, Hana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Představy o sobě jako o seniorce v různých obdobích dospělosti | Theses on a related topic

36.
Borošová, Zuzana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně rehabilitační plán a postup u cévní mozkové příhody | Theses on a related topic

37.
Bortlíček, Petr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán a postup zaměřený na ergoterapii po cévní mozkové příhodě | Theses on a related topic

38.
Brabcová, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Význam absolvování Praktické školy pro další život osob s mentálním postižením | Theses on a related topic

39.
Brychová, Petra
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Využití Halliwickovy metody plavání pro odstranění anxiozity z vodního prostředí | Theses on a related topic

40.
Cahová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Využití hiporehabilitace u dospělých osob se zdravotním postižením | Theses on a related topic

41.
Čabanová, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

42.
Čajánková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Jsme dospělí? (Sociální reprezentace konceptu dospělosti v pojetí mladých lidí ve věku 18 – 25 let) | Theses on a related topic

43.
Čápová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Komunikační dovednosti dospělé ženy s Downovým syndromem | Theses on a related topic

44.
Čech, Milan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

45.
Červenková, Denisa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy, Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně rehabilitační plán a postup u pacienta s cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

46.
Čihánková, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po operaci ramenního kloubu | Theses on a related topic

47.
Čížková, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Kvalita života u jedinců s tělesným postižením v dospělosti | Theses on a related topic

48.
Daňková, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně- rehabilitační plán a postup po cévní mozkové příhodě | Theses on a related topic

49.
David, Richard
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Physiotherapy / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán a postup při obezitě | Theses on a related topic

50.
Dědková, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physiotherapy / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po operaci karpálního tunelu | Theses on a related topic