Theses on a related topic (having the same keywords):

special elementary school, individual educational plan, kombinovane postizeni, zakladni skola specialni, individualni vzdelavaci plan combined disabilities, methods and possibilities of support, rozvoj pohybu, metody a moznosti podpory, mozkova obrna, development of movement, cerebral palsy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

351.
Neradová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Význam a využití metod fyzioterapie v edukaci žáků se zdravotním postiženým | Theses on a related topic Display description

352.
Nogolová, Alice
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Paediatrics / Paediatrics (combined)
Dissertation defense: General movements a neurologický vývoj raného věku | Theses on a related topic

353.
Nováčková, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Význam rehabilitačního vzdělávacího programu pro žáky s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami | Theses on a related topic

354.
Nováková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Aspekty kooperace rodiny a školy | Theses on a related topic

355.
Nováková, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Volnočasové aktivity jedinců s tělesným a kombinovaným postižením z pohledu jejich rodin | Theses on a related topic

356.
Novosad, Martin Bořivoj
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Dítě s diagnózou DMO - rehabilitace Vojtovou metodou | Theses on a related topic

357.
Novotná, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Special Education / Special Education
Dissertation defense: Analýza podmienok k vzdelávaniu podľa Rámcového vzdelávacieho programu RVP ZŠS | Theses on a related topic

358.
Novotná Rýparová, Sylvie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Special Education
Master's thesis defence: Výtvarný projev dětí s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

359.
Odehnalová, Klára
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Hmatová kniha - prostředek rozvoje hmatových dovedností u dětí se zrakovým a kombinovaným postižením | Theses on a related topic

360.
Odehnalová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti dalšího rozvoje absolventů ZŠ speciální ve městě Brně | Theses on a related topic

361.
Ondrušová, Mariana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Komunikace mezi učitelem a žákem na základní škole speciální | Theses on a related topic

362.
Opřátková, Zdeňka maiden name: Vrátilová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Hudební a pohybová výchova s prvky muzikoterapie v edukačním procesu u žáků základní školy speciální | Theses on a related topic

363.
Orságová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití metody VOKS při vzdělávání žáka s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

364.
Ožanová, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv pracovní terapie na klienty sociálně terapeutické dílny | Theses on a related topic

365.
Palacká, Blanka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Alternativní metody v péči a podpoře o děti se souběžným postižením více vadami | Theses on a related topic

366.
Parkánová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Komunikace základní školy speciální s rodinou | Theses on a related topic

367.
Patočková, Dana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vzdělávání žáků s DMO v základní škole speciální s rehabilitačním vzdělávacím programem | Theses on a related topic

368.
Patočková, Dana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Edukace žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami | Theses on a related topic

369.
Pazderová, Dagmar
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Edukace dětí předškolního věku s DMO | Theses on a related topic

370.
Pazderová, Dagmar
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Případová studie žákyně s DMO jako kombinovaným postižením | Theses on a related topic

371.
Pechačová, Zdeňka maiden name: Davidová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv edukace v ZŠ speciální na rozvoj osobnosti žáka se středně těžkou mentální retardací | Theses on a related topic

372.
Pekárková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Rekondiční pobyty pro osoby se zdravotním postižením | Theses on a related topic

373.
Pekárková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Vliv zdravotního postižení na vztah mezi sourozenci | Theses on a related topic

374.
Pešťáková, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Ostatní pedie)
Master's thesis defence: Vývoj systému vzdělávání osob s mentální retardací před rokem 89 a po něm | Theses on a related topic

375.
Petráková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Využití a význam canisterapie u dítěte s vícenásobným postižením | Theses on a related topic

376.
Petrašová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Individuální přístupy k žákům v ZŠ speciální Modrý klíč | Theses on a related topic

377.
Petrželková, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Edukace jedinců s kombinovaným postižením - využití metody VOKS | Theses on a related topic

378.
Piknerová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Vliv konceptu Snoezelen na sociální interakci žáků s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

379.
Pilařová, Sylva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití muzikoterapie v přípravném stupni základní školy speciální u jedinců s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

380.
Pilchová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Dětská mozková obrna a způsoby její léčby | Theses on a related topic

381.
Pištorová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Analýza podmínek edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při přechodu na druhý stupeň základní školy | Theses on a related topic

382.
Plecháčková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Využití multismyslové místnosti Snoezelen u dětí se sluchovým postižením | Theses on a related topic

383.
Pliešovská, Monika maiden name: Růžičková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Co s sebou přináší integrace dětí se speciálně vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu | Theses on a related topic

384.
Podrazilová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Životní situace matek samoživitelek s postiženým dítětem v Třebíči | Theses on a related topic

385.
Poláková, Ivana maiden name: Kyprová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Využití muzikoterapie u dětí předškolního a školního věku se souběžným postižením více vadami | Theses on a related topic

386.
Poljaková, Xenie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Rozvoj komunikačních dovedností u žáků s poruchami autistického spektra na ZŠ speciální | Theses on a related topic

387.
Poslušná, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Potřebné informace a způsoby jejich zjišťování rodinami dětí raného věku se zrakovým a kombinovaným postižením | Theses on a related topic

388.
Potužáková, Lucie maiden name: Žurková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Orofaciální regulační terapie u dětí s postižením | Theses on a related topic

389.
Poulová, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Význam sociálních služeb pro člověka s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

390.
Pragerová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Uplatnění těžce tělesně postižených dětí a mládeže v běžném životě | Theses on a related topic

391.
Prágrová, Iveta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Role asistenta pedagoga při inkluzivním vzdělávání na prvním stupni základní školy | Theses on a related topic

392.
Přetáková, Gabriela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně rehabilitační plán a postup u dětí s dětskou mozkovou obrnou | Theses on a related topic

393.
Pšenicová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Integrace žáka s tělesným postižením v základní škole | Theses on a related topic

394.
Pšeničková, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Zkušenost kombinovaného postižení u vlastního sourozence | Theses on a related topic

395.
Pudíková, Šárka maiden name: Smutná
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Efektivita canisterapie u osob se zdravotním postižením | Theses on a related topic

396.
Rambousková, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Rozvoj praktických dovedností při vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením | Theses on a related topic

397.
Rejkuba, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Specifika spolupráce rodiny a školy při rozvoji sebeobsluhy u jedinců se souběžným postižením více vadami | Theses on a related topic

398.
Riedlová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Profesní příprava dětí s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

399.
Riedlová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Analýza profesní přípravy u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami | Theses on a related topic

400.
Rosochová, Martina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně rehabilitační plán a postup u dětí s dětskou mozkovou obrnou | Theses on a related topic