Theses on a related topic (having the same keywords):

special elementary school, individual educational plan, kombinovane postizeni, zakladni skola specialni, individualni vzdelavaci plan combined disabilities, methods and possibilities of support, rozvoj pohybu, metody a moznosti podpory, mozkova obrna, development of movement, cerebral palsy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

401.
Rotscheinová, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Logopedická intervence v rámci služeb rané péče o klienty s kombinovaným postižením | Theses on a related topic Display description

402.
Rott, Miroslav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Vzdělávání autistických žáků s přidruženým zrakovým a mentálním postižením | Theses on a related topic

403.
Roupová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Integrativní forma edukace z pohledu rodičů a pedagogů-komparativní studie | Theses on a related topic

404.
Rýznarová, Julie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Analýza sportovních aktivit lidí se zdravotním postižením | Theses on a related topic

405.
Řeřichová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Více vad)
Master's thesis defence: Teatroterapie | Theses on a related topic

406.
Řezáčová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Inkluze žáků s LMP z pohledu asistentů pedagoga | Theses on a related topic

407.
Řihánková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Dotek jako forma podpory u předčasně narozených dětí | Theses on a related topic

408.
Sachsová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Komplexní péče poskytovaná dětem s kombinovaným postižením v institucionální péči | Theses on a related topic

409.
Sakyi, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Žák s poruchou autistického spektra v ZŠ speciální | Theses on a related topic

410.
Sedláková, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Rodina a dítě s mozkovou obrnou | Theses on a related topic

411.
Sejpková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální | Theses on a related topic

412.
Sekaninová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Pohled poradenských pracovníků speciálně pedagogického centra na individuální integraci žáků s lehkým a středně těžkým mentálním postižením do běžné základní školy | Theses on a related topic

413.
Schmidtová, Michaela maiden name: Borýsková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Využití zooterapie na základních školách pro žáky intaktní a žáky se zdravotním postižením | Theses on a related topic

414.
Schrammová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Význam canisterapie pro všestranný rozvoj dětí se souběžným postižením více vadami | Theses on a related topic

415.
Siklenková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Sexualita jedinců s tělesným a kombinovaným postižením | Theses on a related topic

416.
Silvestrová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Dramaterapie | Theses on a related topic

417.
Skotáková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Edukace žáků s těžkým a kombinovaným postižením | Theses on a related topic

418.
Skotáková, Vendula
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Special Arts for Education
Bachelor's thesis defense: Arteterapie jako prostředek pro rozvoj narušené jemné motoriky | Theses on a related topic

419.
Slavíček, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Výuka žáků s poruchami autistického spektra ve třídě základní školy speciální | Theses on a related topic

420.
Slavíčková, Jaromíra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Spolupráce rodiny a speciální školy při rozvoji komunikačních dovedností žáků | Theses on a related topic

421.
Slavíková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Rozvoj grafomotoriky u dětí s DMO | Theses on a related topic

422.
Slováčková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Využití volného času u žáků na základní škole praktické | Theses on a related topic

423.
Smejkalová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Analýza využití učebních textů ve vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace žáků s SPU | Theses on a related topic

424.
Smutná, Klára
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Pohled na inkluzi ze strany žáků se sluchovým postižením a jejich spolužáků | Theses on a related topic

425.
Sobotová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Hipoterapie | Theses on a related topic

426.
Sobotová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Raná péče | Theses on a related topic

427.
Sodomková, Klára
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Specifika edukace žáků s dětskou mozkovou obrnou v základní škole pro tělesně postižené v České republice ve srovnání se spolkovou zemí Baden-Württemberg | Theses on a related topic

428.
Sprušilová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Edukace žáků s kombinovaným postižením integrovaných na 2. stupni ZŠ | Theses on a related topic

429.
Stanislavová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Analýza života dítěte s mozkovou obrnou z pohledu rodičů | Theses on a related topic

430.
Stárková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Život s dětskou mozkovou obrnou | Theses on a related topic

431.
Steidlová, Jarmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Rehabilitační péče poskytovaná jedincům se syndromem CHARGE | Theses on a related topic

432.
Stoklásková, Ludmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defense: Rozvoj osobnosti žáků se středně těžkou mentální retardací na základní škole speciální | Theses on a related topic

433.
Strojilová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Sourozenecké vztahy v rodinách s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami. | Theses on a related topic

434.
Stuchlíková, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Německý jazyk)
Master's thesis defence: Výtvarný projev dětí s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

435.
Suchardová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Postoje intaktní populace v regionu Střední Čechy k osobám s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

436.
Suchnová, Martina maiden name: Součková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Integrace žáka se středně těžkou mentální retardací do základní školy praktické | Theses on a related topic

437.
Suchý, Michal
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití hypoterapie u dětí s tělesným postižením | Theses on a related topic

438.
Světelská, Irena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defense: Smith-Lemli-Opitz syndrom a život člověka s tímto postižením | Theses on a related topic

439.
Svobodová, Lenka maiden name: Samsonová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Kvalita života jedince s kombinovaným postižením

440.
Svobodová, Ludmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Úloha sociálně terapeutické dílny v procesu přípravy člověka s kombinovaným postižením na trh práce | Theses on a related topic

441.
Svobodová, Renata
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Podpora žáků s narušenou komunikační schopností při přechodu ze základní školy logopedické na střední školu | Theses on a related topic

442.
Sychrová, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Symptomatické poruchy řeči u žáků základní školy speciální | Theses on a related topic

443.
Sychrovská, Dagmar
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Využití nové psychomotorické pomůcky KV ve vzdělávání žáků s mentálním postižením | Theses on a related topic

444.
Sýkorová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Rozvoj komunikační kompetence u dětí s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

445.
Sýkorová, Marcela maiden name: Horáková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Metody výuky sexuální výchovy na ZŠ speciální | Theses on a related topic

446.
Sýsová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti podpory žáků s kombinovaným postižením v mateřské škole pro zrakově postižené | Theses on a related topic

447.
Sýsová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Analýza vyrovnávání se s narozením a výchovou dítěte s postižením | Theses on a related topic

448.
Szarzec, Richard
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Komplexní přístup k pacientům s dětskou mozkovou obrnou | Theses on a related topic

449.
Šandová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Využití prvků AAK při rozvoji komunikačních schopností žáků ZŠ speciální | Theses on a related topic

450.
Šedá, Ivona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Interaktivní pomůcky ve výuce žáků s mentálním postižením na základní škole speciální | Theses on a related topic