Theses on a related topic (having the same keywords):

dyskalkulie, diagnostika dyskalkulie, dyscalculia, dyspraxia, dyslexie, dyslexia, dysgraphia, dysortographia, dysgrafie, dyspinxie, specific learning disabilities, diagnostics of dyscalculia, dysortografie, specificke poruchy uceni, dyspraxie, reedukace dyskalkulie, dyspinxia, re-education of dyscalculia

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

451.
Matuchová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defence: Srovnání anglického a německého jazyka z hlediska náročnosti pro výuku žáků se SPU. | Theses on a related topic Display description

452.
Matuchová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Metody výuky cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení na brněnských základních školách | Theses on a related topic

453.
Matušková, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Sebehodnocení žáků se SPU na 1. stupni ZŠ v souvislosti s ovlivňováním klíčové kompetence sociální a personální | Theses on a related topic

454.
Matyáš, Daniel
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Skupinová integrace žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy | Theses on a related topic

455.
Maxová, Eva Valerie maiden name: Kuncová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Inkluzivní škola pro efektivní vzdělávání všech dětí v hlavním vzdělávacím proudu | Theses on a related topic

456.
Melicherová, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Advanced Master's thesis defence: Integrace postižených dětí na první stupeň základních škol a postoje učitelů prvního stupně k integraci | Theses on a related topic

457.
Melzerová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Sociální a emocionální fungování dětí se specifickými poruchami učení po přestupu do specializované třídy | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Sociální opora v rodině jako mechanismus zvládaní zátěže u dětí s poruchami učení | Theses on a related topic

458.
Mičková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Kooperace rodičů a školy při reedukaci projevů specifických poruch učení u žáků základní školy | Theses on a related topic

459.
Mikaušová, Alžběta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Žák se specifickými poruchami učení a chování v běžné základní škole | Theses on a related topic

460.
Mižík, Bruno
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defence: Implementace testů pro dyslektiky na základě jayzka DysX | Theses on a related topic

461.
Motyčková Výletová, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Eliminování deficitů dílčích funkcí | Theses on a related topic

462.
Mrváň, Filip
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defence: Úprava textových dokumentů pro dyslektiky | Theses on a related topic

463.
Musilová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Předškolní vzdělávání jako předpoklad všestranné přípravy na školu | Theses on a related topic

464.
Navrátilová, Dana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Lower Secondary School Teacher Training in Technical Education
Master's thesis defence: Reedukace specifických poruch učení u žáků základních škol s využitím informační technologie

465.
Navrátilová, Dana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Special Education / Special Education
Dissertation defence: Komparace systémů vzdělávání jedinců se specifickými poruchami učení v České republice a Itálii | Theses on a related topic

466.
Neveselá, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Reedukace specifických poruch učení tvůrčí činností | Theses on a related topic

467.
Nováková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Analýza domácí přípravy žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy | Theses on a related topic

468.
Novotná, Daniela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Inkluzivní třída v praxi | Theses on a related topic

469.
Novotná, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání žáka se SPU na malotřídní ZŠ – případová studie | Theses on a related topic

470.
Obručníková, Monika
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Movement Activities, Special Education for Education
Bachelor's thesis defence: Srovnávání temperamentu u dětí se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

471.
Ondráčková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Sebepojetí a self-stigma v kontextu specifických vývojových poruch učení v mladším školním věku | Theses on a related topic

472.
Ondráčková, Vendula
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Profesní orientace jedinců se specifickými poruchami učení. | Theses on a related topic

473.
Oplatková Plocková, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Teaching Children with Specific Learning Differences | Theses on a related topic

474.
Ottová, Vilma
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Využití metod reedukace dyskalkulie při nápravě matematických obtíží

475.
Oulehlová, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Specifika formální a obsahové analýzy Scénotestu u dětí se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

476.
Oulehlová, Ludmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Metoda EEG Biofeedback a její využití ve speciální pedagogice | Theses on a related topic

477.
Pařilová, Tereza
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Advanced Master's thesis defence: Automatization and Personalization of Assistive Technology Processes for Users with Dyslexia | Theses on a related topic

478.
Pavlíčková, Lenka maiden name: Široká
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Master's thesis defence: Problematika dyskalkulie na základní a střední škole | Theses on a related topic

479.
Pekařová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Rozvoj jazykového citu u dětí se specifickými poruchami učení na prvním stupni základní školy | Theses on a related topic

480.
Pekařová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Specifika edukačního procesu u dětí se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

481.
Pelcová, Helena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Závady a poruchy chování žáků na základní škole | Theses on a related topic

482.
Peterková, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Využití alternativního hodnocení u žáků se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

483.
Petrová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Využití interaktivní tabule při reedukaci specifických poruch učení na základní škole | Theses on a related topic

484.
Petrová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Výpočetní technika ve výuce dětí se SPU na základních školách. | Theses on a related topic

485.
Pevná, Ilona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Projevy žáků se specifickými poruchami učení ve výtvarné výchově a pracovním vyučování | Theses on a related topic

486.
Pexová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Výuka anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

487.
Piskačová, Šárka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Postavení žáků se specifickými poruchami učení a jejich vztahy v kolektivu třídy na základní škole | Theses on a related topic

488.
Podzimková, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Projevy dyslexie u žáků na prvním stupni základní školy | Theses on a related topic

489.
Pojerová, Kristina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defence: Elemente der Suggestopädie im DaF-Unterricht bei den lernschwachen SchülerInnen | Theses on a related topic

490.
Pokorná, Simona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Vstupní diagnostika pedagoga jako východisko pro reedukaci specifických poruch učení žáků na základní škole | Theses on a related topic

491.
Pokorný, Daniel
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Projevy a důsledky poruch chování u žáků základních škol | Theses on a related topic

492.
Pončáková, Iveta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Porozumění čtení u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami | Theses on a related topic

493.
Popelková, Marcela maiden name: Girglová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defence: Učitel vzdělávající žáky se specifickými poruchami učení na odborném učilišti | Theses on a related topic

494.
Popelková, Marcela maiden name: Girglová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Učitel,vzdělávající žáky se specifickými poruchami učení na střední škole a jeho práce v praktickém výcviku | Theses on a related topic

495.
Pospíšilová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Možnosti optimalizace komunikace a spolupráce mezi rodinou a školou žáků se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

496.
Prečanová, Beatriz
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defence: Využití neuro-vývojové terapie v tělovýchovném procesu | Theses on a related topic

497.
Přidalová, Gabriela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Využití rozvíjení fonematického sluchu u dětí s vývojovou dysfázií | Theses on a related topic

498.
Přidalová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Rozvoj dílčích funkcí u dětí s odkladem školní docházky v mateřské škole | Theses on a related topic

499.
Puškášová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Secondary School Teacher Training in Arts
Master's thesis defence: Aplikace autorské sady pomůcek k rozvoji vizuomotorických schopností u žáků přípravné třídy | Theses on a related topic

500.
Radvanová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defence: Počítačové programy pro výuku a reedukaci žáků se speciálními potřebami (Logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení) | Theses on a related topic