Theses on a related topic (having the same keywords):

recommendations, uzivatele se specifickymi potrebami, public libraries, zdravotne znevyhodneni uzivatele, users with specific needs, standards, verejne knihovny, handicap, metodiky, medically disadvantaged users, standardy, doporuceni, methodics

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Sikorová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Úroveň poskytování služeb veřejných knihoven Jihomoravského kraje s ohledem na standard VKIS | Theses on a related topic Display description

2.
Blatnerová, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Doporučené postupy v předcházení sorrorigenním ranám v intenzivní péči | Theses on a related topic

3.
Černá, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Enseignement de la langue française chez les enfants avec les troubles d'apprentissage specifiques | Theses on a related topic

4.
Černocká, Alena maiden name: Pišťáčková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Standardy ošetřovatelské péče v agenturách domácí péče | Theses on a related topic

5.
Eliášová, Věra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Občanské sdružení při veřejné knihovně jako jedna z možných cest rozvoje knihoven | Theses on a related topic

6.
Faltová, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Vnitřní řízení a kontrola ve veřejné správě | Theses on a related topic

7.
Gargulák, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Vnitřní řízení a kontrola ve veřejné správě | Theses on a related topic

8.
Hrabalová, Eliška
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Return on investment aplikovaný na produkty a služby knihoven | Theses on a related topic

9.
Janská, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Kooperace veřejných knihoven a základních škol při realizaci Školního vzdělávacího programu | Theses on a related topic

10.
Jarešová, Miroslava
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Computer Graphics
Master's thesis defence: Art assets creation and animation for Newron application | Theses on a related topic

11.
Kandusová, Eliška
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Slohové vyučování na 2. stupni ZŠ | Theses on a related topic

12.
Keclíková, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Implementace metod hodnocení vyučujících na hotelové škole | Theses on a related topic

13.
Klimtová, Hana maiden name: Kočí
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Mediální gramotnost a její zakotvení ve vzdělávacích aktivitách veřejných knihoven v Jihočeském kraji. | Theses on a related topic

14.
Knap, Jiří
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Obchodování na BCPP | Theses on a related topic

15.
Kopčanská, Dominika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Sociální aspekty kategorizace: negativní dopady klasifikačních systémů a standardů na společnost | Theses on a related topic

16.
Košťálová, Lenka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Master's thesis defence: Protekcionismus v české hospodářské politice | Theses on a related topic

17.
Králíková, Kamila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Basic Aspects of Terminology Management | Theses on a related topic

18.
Krčálová Konečná, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Svobodný přístup k informacím v praxi | Theses on a related topic

19.
Kutsyn, Myroslava
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Program Bibliomist a jeho role při modernizaci veřejných knihoven na Ukrajině | Theses on a related topic

20.
Lahnerová, Dagmar
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Master's thesis defence: Zavádění standardů kvality sociální péče do praxe v zařízeních sociální péče pro seniory. | Theses on a related topic

21.
Měšťánková, Marcela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Economic Policy and Administration (4-years) / Public Economics
Dissertation defense: Interní audit v systému finanční kontroly ve veřejné správě | Theses on a related topic

22.
Mohelníková, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Historie Městské knihovny Polička | Theses on a related topic

23.
Mohelníková, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Městská knihovna Polička - historický vývoj po 2. světové válce s akcentem na období komunistické totality | Theses on a related topic

24.
Nobilisová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Library 2.0 - aplikace různých technologií v dětském oddělení veřejných knihoven | Theses on a related topic

25.
Opletalová, Pavla maiden name: Černá
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Řízení o výběru žádosti | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Řízení o výběru žádosti | Theses on a related topic

26.
Otáhalová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Koncepce tematického okruhu Příprava pokrmů na 1. stupni základních škol | Theses on a related topic

27.
Pešková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Pravidla indexace beletrie se zaměřením na situaci v českých knihovnách | Theses on a related topic

28.
Plch, Zdeněk
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Interkulturní vzdělávání a možnosti jeho podpory prostřednictvím knihoven | Theses on a related topic

29.
Pomikálková, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Práce s regionálními dokumenty ve veřejných knihovnách se zaměřením na Městskou knihovnu v Praze | Theses on a related topic

30.
Portlová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Elektronické meziknihovní služby se zaměřením na služby STK Praha.

31.
Procházka, Michal
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Dlouhodobý majetek v souladu s IFRS | Theses on a related topic

32.
Selecká, Simona
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Finanční vzdělávání sociálně slabých v České republice | Theses on a related topic

33.
Slámová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Produktový marketing v prostředí veřejných knihoven | Theses on a related topic

34.
Slavíková, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Výzkum vzdělávání knihovníků neprofesionálních knihoven pro 21. století | Theses on a related topic

35.
Sovadinová, Irena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Neprofesionální knihovnictví dnes a v blízké budoucnosti | Theses on a related topic

36.
Suchánková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Role knihoven ve vztahu k trendům vývoje elektronických informačních zdrojů | Theses on a related topic

37.
Španielová, Monika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Současné standardy soukromé péče o děti do tří let v kolektivu | Theses on a related topic

38.
Šturmová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Krajské knihovny a dotazy dle zákona o svobodném přístupu k informacím | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Krajské knihovny a dotazy dle zákona o svobodném přístupu k informacím | Theses on a related topic

39.
Tomečková, Alena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Web 3.0 - Východiska, aplikace, technologie | Theses on a related topic

40.
Tráge, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Veřejné zakázky | Theses on a related topic

41.
Votava, Michal
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Porovnání výsledků motorických testů vybrané věkové skupiny fotbalistů v závislosti na tréninkovém cyklu | Theses on a related topic

42.
Vychodilová, Vendula
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Moderní trendy v knihovnictví | Theses on a related topic

43.
Vymětalová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Elektronické knihy a jejich budoucnost ve veřejných knihovnách | Theses on a related topic

44.
Waltlová, Andrea
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Rozvoj informační gramotnosti předškolních dětí ve veřejných knihovnách | Theses on a related topic

45.
Weissová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Environmentální výchova ve veřejných knihovnách | Theses on a related topic

46.
Würzlerová, Jana maiden name: Cacková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Cena Knihovna roku: analýza oceněných knihoven | Theses on a related topic

47.
Zemanová, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Metody rozvoje dětského čtenářství v ČR a možnosti spolupráce jednotlivých subjektů na jeho podpoře | Theses on a related topic

48.
Zikuška, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: E-learning ve vzdělávání zaměstnanců knihoven v ČR – současnost, trendy a bariéry | Theses on a related topic

49.
Zlámal, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Technické obory)
Bachelor's thesis defense: Projekt vybavení elektrolaboratoře | Theses on a related topic

50.
Žemličková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: PowerPointové prezentace ve výuce chemie | Theses on a related topic